Arhiva - Statistički podaci o Redovnicima i Redovnicama - 2017

 
 

Ženske ustanove 2017

Red, družba

kandidatice

postulantice

novakinje

sestre s privremenim zavjetima

ukupan broj sestara sa doživotnim zavjetima

ukupan broj doživotno zavjetovanih sestara koje žive i rade u Hrvatskoj

u inozemstvu

U BIH

Misije

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ

Bazilijanke

0

0 1 0 14 14 0 0 0

Dominikanke

2 2 2 6 100 88 12 0 0

Franjevke misionarke iz Asiza

0 0 0 0 14 14 0 0 0

Franjevke od Bezgrješne

0 1 1 1 87 81 6 0 0

Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika

2 0 0 0 52 42 6 4 0

Karmelićanke božanskog Srca Isusova

1 2 2 7 101 93 2 5 5

Kćeri Božje ljubavi

3 3 3 6 238 147 54 35 1

Kćeri milosrđa TSR sv. Franje

1 1 2 5 132 108 19 0 1

Klanjateljice Krvi Kristove

2 0 2 0 165 108 16 42 0

Marijine sestre čudotvorne medaljice

8

4 0 16 80 61 3 2 29

Milosrdne sestre Sv. Križa

6 3 2 11 307 290 19 0 0

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, vrhovna uprava

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga,  Riječka provincija

0 0 1 1 78 74 3 0 1

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Splitska provincija

1 1 0 2 173 153 20 0 2

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Zagrebačka provincija

1 1 2 3 248 235 7 0 6

Sestre Kraljice svijeta

0 0 0 1 33 31 2 0 0

Sestre Naše Gospe

0 0 0 1 54 48 7 0 0

Sestre Presvetog Srca Isusova

1 0 0 1 95 94 0 0 0

Služavke Malog Isusa, vrhovna uprava

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Služavke Malog Isusa, Splitska provincija

2 0 0 3 186 171 15 3 0

Služavke Malog Isusa, Zagrebačka provincija

2 0 2 3 70 64 6 0 0

Službenice milosrđa

1 2 0 5 121 117 2 0 3

Školske sestre franjevke Krista Kralja (Split)

8 5 5 8 191 164 11 0 22

Uršulinke

0 1 1 1 57 54 1 3 0

Vasilijanke

0 0 0 2 21 15 2 2 3

Župske sestre u Istri

0 0 0 0 5 5 0 0 0

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ

Bratstvo malih Isusovih sestara

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Franjevke bezgrješnog začeća (Crna Gora)

0 0 0 0 8 8 0 0 0

Kćeri kršćanske ljubavi

0 0 0 0 10 9 0 0 1

Kćeri Marije Pomoćnice, Slovensko-hrvatska provincija

1 0 1 0 13 11 2 0 1

Kongregacija sestara sv. Franje Asiškoga

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Misionarke ljubavi

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Sestre milosrdnog Isusa

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Služavke Malog Isusa, Sarajevske provincija

0 0 0 0 12 12 0 0 0

Školske sestre franjevke, Mostarska provincija (BiH)

0 0 0 0 21 21 0 0 0

Školske sestre franjevke, Bosansko-hrvatska provincija (BiH)

0 0 0 0 100 100 0 0 0

Služavke Kristove (Austrija)

0 0 0 0 11 10 0 0 1

Službenice Bezgrješne Djevice Marije (Srbija)

0 0 0 0 2 2 0 0 0

Zajednica Loyola

0 0 0 0 2 2 0 0 0

KLAUZURNE (ŽENSKE) ZAJEDNICE U HRVATSKOJ

Benediktinke – Cres

0 0 0 0 11 11 0 0 0

Benediktinke – Hvar

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Benediktinke – Krk

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Benediktinke – Pag

0 0 0 0 9 9 0 0 0

Benediktinke – Rab

1 1 1 1 9 9 0 0 0

Benediktinke – Šibenik

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Benediktinke – Trogir

0 0 0 0 4 4 0 0 0

Benediktinke – Zadar

0 0 1 1 14 14 0 0 0

Karmelićanke – Brezovica

0 0 1 5 23 23 2 0 0

Karmelićanke – Kloštar Ivanić

0 1 0 0 8 8 0 0 0

Karmelićanke – Levanjska Varoš

0 0 2 3 22 22 0 0 0

Karmelićanke – Marija Bistrica

0 1 1 2 14 14 0 0 0

Klarise – Požega

0 0 1 0 7 7 0 0 0

Klarise – Split

0 1 3 0 18 18 0 0 0

Klarise – Zagreb

0 1 1 3 15 15 0 0 0

Sestre pohoda Marijina

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Kćeri Srca Isusova

1 5 9 4 6 6 0 0 0

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U RH

41 26 26 83 2618 2283 213 96 73

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM IZVAN RH

1 0 1 0 198 194 2 0 3

UKUPNO SVE ŽENSKE KLAUZURNE ZAJEDNICE

2 9 20 19 183 183 2 0 0

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE

44 35 47 102 2999 2660 217 96 76

Muške ustanove 2017

Red, družba

sjemeništarci

postulanti  novaci

bogoslovi

braća laici zavjetovani

svećenici

ukupno zavjetovanih i svećenika, braće + bogoslov koji žive i rade u RH

U inozemstvu

U BIH

Misije

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Hrvatska dominikanska provincija navještenja BDM

1

3 20 2 59 48 10 1 1

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split

11 8 24 5 215 192 43 0 0

Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Zadar

0 1 4 0 47 47 3 0 3

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

5 13 32 22 154 141 31 0 4

Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića

0 8 9 7 31 41 0 0 1

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca

1 4 3 4 56 52 9 0 1

Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša

1 1 2 0 56 52 5 0 0

Hrvatska pokrajina Družbe Isusove 

0 2 20 15 102 107 11 0 0

Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa

0 5 12 7 38 32 15 0 0

Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca

0

15 27 3 79 67 17 0 3

Misijska Družba Duha Svetoga (spiritanci)

0 0 1 0 0 8 0 0 0

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Družba svećenika Srca Isusova, dehonijanci

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Družba Božje riječi, verbiti, Distrikt Hrvatska

0 0 0 0 7 4 0 0 3

Franjevačka provincija Bosna Srebrena

0 0 0 0 14 14 0   0

Franjevački samostan Hercegovačke provincije, Zagreb

0 0 0 2 15 17 0   0

Isusova mala braća

0 0 0 2 0 2 0 0 0

Misijska družba sv. Vinka Paulskog, lazaristi

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Družba misionara Krvi Kristove (Poljska provincija)

0 1 7 0 4 4 1 0 0

Misionari srca Isusova

0 0 0 0 2 2 0 0 0

Monfortanci (Marijini misionari)

0 0 0 0 4 4 0 0 0

Družba katoličkog apostolata, palotinci, hrvatska delegatura

0 0 0 0 8 8 0 0 0

Sinovi bezgrješnog začeća

0 0 1 1 2 3 0 0 0

MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ

Benediktinski priorat Ćokovac

0 0 0 0 5 4 1 0 0

Hrvatska pavlinska provincija

0 1 5 2 9 9 1 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U RH

18 57 148 68 837 783 146 0 13

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM IZVAN RH

0 1 8 5 66 68 1 0 3

UKUPNO SVE MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE

0 1 5 2 14 13 2 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE

18 59 162 75 917 872 150 0 16