Muške ustanove 2017

 

Muške ustanove 2017

Red, družba

sjemeništarci

postulanti  novaci

bogoslovi

braća laici zavjetovani

svećenici

ukupno zavjetovanih i svećenika, braće + bogoslov koji žive i rade u RH

U inozemstvu

U BIH

Misije

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Hrvatska dominikanska provincija navještenja BDM

1

3 20 2 59 48 10 1 1

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split

11 8 24 5 215 192 43 0 0

Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Zadar

0 1 4 0 47 47 3 0 3

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

5 13 32 22 154 141 31 0 4

Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića

0 8 9 7 31 41 0 0 1

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca

1 4 3 4 56 52 9 0 1

Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša

1 1 2 0 56 52 5 0 0

Hrvatska pokrajina Družbe Isusove 

0 2 20 15 102 107 11 0 0

Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa

0 5 12 7 38 32 15 0 0

Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca

0

15 27 3 79 67 17 0 3

Misijska Družba Duha Svetoga (spiritanci)

0 0 1 0 0 8 0 0 0

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Družba svećenika Srca Isusova, dehonijanci

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Družba Božje riječi, verbiti, Distrikt Hrvatska

0 0 0 0 7 4 0 0 3

Franjevačka provincija Bosna Srebrena

0 0 0 0 14 14 0   0

Franjevački samostan Hercegovačke provincije, Zagreb

0 0 0 2 15 17 0   0

Isusova mala braća

0 0 0 2 0 2 0 0 0

Misijska družba sv. Vinka Paulskog, lazaristi

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Družba misionara Krvi Kristove (Poljska provincija)

0 1 7 0 4 4 1 0 0

Misionari srca Isusova

0 0 0 0 2 2 0 0 0

Monfortanci (Marijini misionari)

0 0 0 0 4 4 0 0 0

Družba katoličkog apostolata, palotinci, hrvatska delegatura

0 0 0 0 8 8 0 0 0

Sinovi bezgrješnog začeća

0 0 1 1 2 3 0 0 0

MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ

Benediktinski priorat Ćokovac

0 0 0 0 5 4 1 0 0

Hrvatska pavlinska provincija

0 1 5 2 9 9 1 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U RH

18 57 148 68 837 783 146 0 13

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM IZVAN RH

0 1 8 5 66 68 1 0 3

UKUPNO SVE MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE

0 1 5 2 14 13 2 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE

18 59 162 75 917 872 150 0 16
Slijedeći članak:
Ženske ustanove 2017
Povratak na sve članke