Arhiva - Statistički podaci o Redovnicima i Redovnicama - 2018

 
 

Ženske ustanove 2018

Red, družba

kandidatice

postulantice

novakinje

sestre s privremenim zavjetima

ukupan broj sestara sa doživotnim zavjetima

ukupan broj doživotno zavjetovanih sestara koje žive i rade u Hrvatskoj

u inozemstvu

U BIH

Misije

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ

Bazilijanke

0

0 0 1 13 13 0 0 0

Dominikanke

0 0 4 5 99 89 10 0 0

Franjevke misionarke iz Asiza

0 0 0 0 14 14 0 0 0

Franjevke od Bezgrješne

0 0 0 2 85 80 5 0 0

Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika

0 1 0 0 52 42 10 4 0

Karmelićanke božanskog Srca Isusova

1 2 3 5 96 92 6 5 5

Kćeri Božje ljubavi

3 0 6 5 238 154 48 34 1

Kćeri milosrđa TSR sv. Franje

1 1 2 5 132 108 19 0 1

Klanjateljice Krvi Kristove

2 0 2 0 165 108 16 41 0

Marijine sestre čudotvorne medaljice

12

4 2 9 86 62 4 0 29

Milosrdne sestre Sv. Križa

8 4 3 12 290 273 19 0 0

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, vrhovna uprava

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga,  Riječka provincija

0 0 1 1 78 74 3 0 1

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Splitska provincija

1 1 1 2 168 150 18 0 3

Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga, Zagrebačka provincija

0 1 3 3 244 234 7 0 6

Sestre Kraljice svijeta

0 0 0 1 30 28 2 0 0

Sestre Naše Gospe

0 0 0 0 51 46 5 0 0

Sestre Presvetog Srca Isusova

1 0 0 1 90 89 0 0 0

Služavke Malog Isusa, vrhovna uprava

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Služavke Malog Isusa, Splitska provincija

0 0 1 3 185 172 13 3 0

Služavke Malog Isusa, Zagrebačka provincija

2 0 2 3 69 63 6 0 0

Službenice milosrđa

2 1 2 3 118 113 3 0 4

Školske sestre franjevke Krista Kralja (Split)

7 2 5 11 190 164 10 0 26

Uršulinke

0 1 1 1 54 51 0 3 0

Vasilijanke

0 0 0 1 23 17 0 3 3

Župske sestre u Istri

0 0 0 0 5 5 0 0 0

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠU POGLAVARICU U HRVATSKOJ

Bratstvo malih Isusovih sestara

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Franjevke bezgrješnog začeća (Crna Gora)

0 0 0 0 8 8 0 0 0

Kćeri kršćanske ljubavi

0 0 0 0 9 7 0 0 1

Kćeri Marije Pomoćnice, Slovensko-hrvatska provincija

0 0 1 0 12 10 2 0 1

Kongregacija sestara sv. Franje Asiškoga

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Misionarke ljubavi

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Sestre milosrdnog Isusa

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Služavke Malog Isusa, Sarajevske provincija

0 0 0 0 13 13 0 0 0

Školske sestre franjevke, Mostarska provincija (BiH)

0 0 0 0 23 23 0 0 0

Školske sestre franjevke, Bosansko-hrvatska provincija (BiH)

0 0 0 0 100 100 0 0 0

Služavke Kristove (Austrija)

0 0 2 3 11 10 24 0 1

Službenice Bezgrješne Djevice Marije (Srbija)

0 0 0 0 2 2 0 0 0

Zajednica Loyola

0 0 0 0 2 2      

KLAUZURNE (ŽENSKE) ZAJEDNICE U HRVATSKOJ

Benediktinke – Cres

0 0 0 0 10 10 0 0 0

Benediktinke – Hvar

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Benediktinke – Krk

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Benediktinke – Pag

0 0 0 0 9 9 0 0 0

Benediktinke – Rab

0 0 1 2 8 8 0 0 0

Benediktinke – Šibenik

0 0 0 0 6 6 0 0 0

Benediktinke – Trogir

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Benediktinke – Zadar

0 0 0 2 14 14 0 0 0

Karmelićanke – Brezovica

0 1 0 3 24 24 3 3 0

Karmelićanke – Kloštar Ivanić

0 1 0 0 8 8 0 0 0

Karmelićanke – Levanjska Varoš

0 1 0 3 24 21 0 3 0

Karmelićanke – Marija Bistrica

1 0 1 2 14 14 0 2 0

Klarise – Požega

0 0 1 0 6 6 0 0 0

Klarise – Split

0 1 3 0 18 18 0 0 0

Klarise – Zagreb

2 0 1 4 15 15 0 0 0

Sestre pohoda Marijina

0 0 0 0 8 7 1 0 0

Kćeri Srca Isusova

0 2 10 7 7 7 3 0 0

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U RH

40 18 38 74 2587 2253 204 93 79

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM IZVAN RH

0 0 3 3 199 194 26 0 3

UKUPNO SVE ŽENSKE KLAUZURNE ZAJEDNICE

3 6 17 23 184 180 7 8 0

UKUPNO SVE ŽENSKE ZAJEDNICE

43 24 58 100 2970 2627 237 101 82

Muške ustanove 2018

Red, družba

sjemeništarci

postulanti  novaci

bogoslovi

braća laici zavjetovani

svećenici

ukupno zavjetovanih i svećenika, braće + bogoslov koji žive i rade u RH

U inozemstvu

U BIH

Misije

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE IMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Hrvatska dominikanska provincija navještenja BDM

0

0 15 5 59 52 12 0 1

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split

11 8 24 5 215 192 43 0 0

Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Zadar

0 1 4 0 47 47 3 0 3

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

5 13 32 22 154 141 31 0 4

Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića

0 8 9 7 31 41 0 0 1

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca

1 4 3 4 56 52 9 0 1

Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša

1 1 2 0 56 52 5 0 0

Hrvatska pokrajina Družbe Isusove 

0 2 20 15 102 107 11 0 0

Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa

0 5 12 7 38 32 15 0 0

Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca

0

15 27 3 79 67 17 0 3

Misijska Družba Duha Svetoga (spiritanci)

0 0 1 0 0 8 0 0 0

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE KOJE NEMAJU VIŠEG POGLAVARA U HRVATSKOJ

Družba svećenika Srca Isusova, dehonijanci

0 0 0 0 7 7 0 0 0

Družba Božje riječi, verbiti, Distrikt Hrvatska

0 0 0 0 7 4 0 0 3

Franjevačka provincija Bosna Srebrena

0 0 0 0 14 14 0   0

Franjevački samostan Hercegovačke provincije, Zagreb

0 0 0 2 15 17 0   0

Isusova mala braća

0 0 0 2 0 2 0 0 0

Misijska družba sv. Vinka Paulskog, lazaristi

0 0 0 0 3 3 0 0 0

Družba misionara Krvi Kristove (Poljska provincija)

0 1 7 0 4 4 1 0 0

Misionari srca Isusova

0 0 0 0 2 2 0 0 0

Monfortanci (Marijini misionari)

0 0 0 0 4 4 0 0 0

Družba katoličkog apostolata, palotinci, hrvatska delegatura

0 0 0 0 8 8 0 0 0

Sinovi bezgrješnog začeća

0 0 1 1 2 3 0 0 0

MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ

Benediktinski priorat Ćokovac

0 0 0 0 5 4 1 0 0

Hrvatska pavlinska provincija

0 1 5 2 9 9 1 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM U RH

18 57 148 68 837 783 146 0 13

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE SA SJEDIŠTEM IZVAN RH

0 1 8 5 66 68 1 0 3

UKUPNO SVE MUŠKE MONAŠKE ZAJEDNICE

0 1 5 2 14 13 2 0 0

UKUPNO SVE MUŠKE ZAJEDNICE

18 59 162 75 917 872 150 0 16

Broj redovnika i redovnica po nad/biskupijama 2018

NAD/BISKUPIJA

Broj redovnika

Broj redovnica

Zagrebačka metropolija

Zagrebačka nadbiskupija

331

902

Varaždinska biskupija

33

106

Sisačka biskupija

12

86

Bjelovarsko-križevačka biskupija

6

56

Riječka metropolija

Riječka nadbiskupija

50

78

Krčka biskupija

23

66

Gospićko-senjska biskupija

12

16

Porečko-pulska biskupija

14

23

Splitsko-makarska metropolija

Splitsko-makarska nadbiskupija

162

463

Dubrovačka biskupija

25

181

Hvarska biskupija

13

56

Šibenska biskupija

59

72

Kotorska biskupija

3 6

Đakovačko-osječka metropolija

Đakovačko-osječka nadbiskupija

43

386

Požeška biskupija

24

73

Srijemska biskupija

0

3

Nad/biskupije izravno podvrgnute Svetoj Stolici

Zadarska nadbiskupija - samostalna nadbiskupija izravno podvrgnuta Svetoj Stolici

39

127

Vojni ordinarijat - izravno podvrgnut Svetoj Stolici

10

2