Vijesti - Foto izložba o Redovničkim tjednima/danima

 

Foto izložba o Redovničkim tjednima/danima

Autor: mn
Objavljeno: 26. 09. 2014 - 10:07

Ulazak u galeriju

Jubilej (30.) glavnoga godišnjeg redovničkog okupljanja - Redovničkih dana -  obogaćen je otvorenjem izložbe fotografija svih dosadašnjih Redovničkih dana. Fotografije s izložbe možete pogledati online - klikom na gornju sliku.

Počeci i okviri nastanka Redovničkih tjedana
 
Vijeće viših redovničkih poglavara Jugoslavije (VVRPJ) i Unija viših redovničkih poglavarica Jugoslavije (UVRPJ) osnovani su 1968. godine (odobrenjem statuta od Svete stolice). Tako napokon udruženi redovnici pod Vijećem i redovnice pod Unijom, vjerojatno nadahnuto Teološko-pastoralnim tjednom za svećenike koji se svake godine održava u Zagrebu, pokreću Redovničke tjedne 1973. godine. U veljači iste godine održan je zajednički sastanak VVRPJ-a i UVRPJ-a na kojem je prihvaćen prijedlog i program zajedničkog održavanja prvoga Redovničkog tjedna. Redovnički tjedni nastali su kao iskaz potrebe zajedničkog djelovanja, nastupanje i promišljanje muškog i ženskog redovništva.
 
U to vrijeme pa sve do raspada Jugoslavije Vijeće i Unija pokrivaju prostor cijele bivše tvorevine. Raspadom Jugoslavije i osamostaljenjem slovenskog dijela redovništva, novi nacionalni predznak preuzeo je čelno mjesto u nazivu Konferencije i Unije (1994.). Postojala je nakon Domovinskog rata tendencija da se redovništvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sačuva unutar iste, jedne Konferencije, odnosno Unije, No naposljetku se ipak pošlo uhodanijim putem te je 2000. Sveta Stolica ustanovila je Konferenciju viših redovničkih poglavara i poglavarica u Bosni i Hercegovini (KVRPP).
 
Odaziv na Redovničke tjedne
 
U tom povijesnom okrilju nastali su i Redovnički tjedni na kojima su sudjelovali redovnici i redovnice iz cijele ondašnje države. Iako Hrvatska jest bila središte redovništva na ovim prostorima ipak se izdvajanje redovništva Bosne i Hercegovine te Slovenije (kao i drugih država, no u manjoj mjeri jer one gotovo da nemaju višeg redovničkog poglavar) odrazilo i na brojnost sudjelovanja redovnika i redovnica na Redovničkim tjednima. Na Redovničkim tjednima prvih godina sudjelovanje oko 600 redovnika/ca, pretežno sestara. Danas brojimo oko 200 sudionika, uglavnom sestara. U tom kontekstu se može govoriti o smanjenom odazivu na Redovničke dane. Na odaziv je svakako utjecalo i osipanje broja redovnika i redovnica.  Kako bi na Tjednima sudjelovalo što više redovnika i redovnica HKVRPP je 2010. počeo organizirati Redovničke dane pored Zagreba i u Splitu. Takva odluka je dočekana s odobravanjem i pokazala se dobrom. Na ovogodišnjim Danima u Splitu dubrovački biskup Uzinić, predsjednik Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, je izrekao želju da se Redovnički dani ubuduće organiziraju i u Riječkoj te Đakovačko-osječkoj metropoliji kako bi bili dostupni svakom redovniku.
 
"Zbornik radova redovničkog tjedna" i "Posvećeni život"
 
Od samoga početka Redovničkih tjedana Konferencija/Unija uređuje i tiska "Zbornik radova redovničkog tjedna" koji donosi priloge, članke (izvorne znanstvene radove i pregledne radove). Taj Zbornik se uređuje i tiska sve do početka objavljivanje "Posvećenog života" 1996. godine koji sve do danas objavljuje sva predavanja s Redovničkih dana te dr. Pored toga Redovničke dane su redovito pratili mediji.
 
Pregled održanih Redovničkih tjedana
 
Prvi pet Redovničkih tjedana održavaju se svake godine, po 4 dana u tjednu (osim I. RT-a).
 • I. Redovnički tjedan (Zagreb, 4.-6. 9. 1973.) na temu: "Za bolje svjedočenje evanđelja"
 • II. Redovnički tjedan (Zagreb, 3.-6. 9. 1974.) na temu: "Da svi budu jedno"
 • III. Redovnički tjedan (Zagreb, 2.-5. 9. 1975.) na temu: "Gospodine, nauči nas moliti". 
 • IV. Redovnički tjedan (Split, 31. 8. - 2. 9. 1976.) na temu: "Redovnici u mjesnoj Crkvi"
 • V. Redovnički tjedan (Zagreb, 30. 8. - 2. 9. 1977.) na temu: "Redovničko siromaštvo Kristov znak danas"
Godine 1977. Vijeće viših redovničkih poglavara Jugoslavije mijenja naziv u Konferencija viših redovničkih poglavara Jugoslavije (KVRPJ), Unija ostaje pod istim nazivom. Od te godine Redovnički tjedni se počinju održavati svake druge godine, po 4 dana u tjednu.
 • VI. Redovnički tjedan (Zagreb, 4.-7. 10. 1979.) na temu: "Apostolski vidovi redovničkog života danas"
 • VII. Redovnički tjedan (Zagreb, 1.-4. 9. 1981.) na temu: "Euharistija – središte i vrhunac redovničkog života"
 • VIII. Redovnički tjedan (Zagreb, 30.8. - 2. 9. 1983.) na temu: "Redovnički identitet"
 • IX. Redovnički tjedan (Zagreb, 3.-6. 9. 1985.) na temu: "Redovnici i promicanje ljudskog dostojanstva"
 • X. Redovnički tjedan (Zagreb, 1.-3. 9. 1987.) na temu: "Novo pravo Ustanova posvećenog života" 
 • XI. Redovnički tjedan (Zagreb, 29.8. – 1.9.1989.) na temu: "Liturgijska obnova Crkve kao bitni zadatak redovništva"
Redovnički tjedni se ne održavaju za Domovinskog rata i "raspada" Konferencije i Unije Jugoslavije pa sve do odobrenja Statuta Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara (HKVRPP) i Hrvatske Unije viših redovničkih poglavarica (HUVRPP) (1994.). Odmah po osnivanju HKVRP-a i HUVRP-a iste godine održava se Redovnički tjedan. Nastavljaju se održavati u trajanju od dva dana. Za razliku od dosadašnjih Tjedana više se ne održavaju popodnevni radovi u skupinama. 
 • XII. Redovnički tjedan (Zagreb, 30.8.-1. 9. 1994.) na temu: "S Klarom Asiškom odgovorni za svoje vrijeme"
Od 1997. godine pa sve do danas Redovnički tjedan se ponovo održava svake godine. 
 • XIII. Redovnički tjedan (Zagreb, 1.-2. 9. 1997.) na temu: "Isus Krist – jučer, danas i uvijeke"
 • XIV. Redovnički tjedan (Zagreb, Split, Sarajevo, kolovoz-rujan 1998.) na temu: "Duh Sveti nas uči da Boga zovemo Abba Oče" - uz godinu Duha Svetoga. 
 • XV. Redovnički tjedan (Zagreb, Split, Humac u BiH, 30.8.-2.9. 1999.) na temu: "Naša povezanost s Ocem Nebeskim" - uz godinu Boga Oca.
 • XVI. Redovnički tjedan (Zagreb, 11.-12.9. 2000.) na temu: "Životna snaga Euharistije"
 • XVII. Redovnički tjedan (Zagreb, 28.-29.8. 2001.) na temu: "Mladež pred izazovom i ponudom duhovnosti"
 • XVIII. Redovnički tjedan (Zagreb, 27.-28.8. 2002.) na temu: "Individualizam i redovnička zajednica"
 • XIX. Redovnički tjedan (Zagreb, 26.-27.8.2003.) na temu: "Biti u svijetu a ne od svijeta"
 • XX. Redovnički tjedan (Zagreb, 24.-25.9.2004.) na temu: "Neka u vama bude isto mišljenje kao u Kristu Isus (Fil. 2,5)
 • XXI. Redovnički tjedan: (Zagreb, 30.9.-1.10. 2005.) na temu: "40 godina Perfectae caritatis"
 • XXII. Redovnički tjedan (Zagreb, 22.-23.9. 2006.) na temu: "Obnova shvaćanja duhovnog i intelektualnog u redovništvu"
 • XXIII. Redovnički tjedan (Zagreb, 21.-22.9. 2007.) na temu: "Stanje i perspektive apostolsko-pastoralnog djelovanja redovnika i redovnica u Republici Hrvatskoj"
 • XXIV. Redovnički tjedan (Zagreb, 19.-20.9.2008.) na temu: "Redovništvo u trajnom obraćenju: Opraštanje – Nada – Poslanje”
 • XXV. Redovnički tjedan: (Zagreb, 18.-19.9.2009.) na temu: "Franjevačka novost u razvoju posvećenog života"
Od 2010. po prvi puta se Redovnički dani održavaju i u Zagrebu i u Splitu s sličnim ili istovjetnim programom, čime je omogućeno uključivanje većeg broja redovnika i redovnica.
 • XXVI. Redovnički tjedan (Zagreb: 17.-18.9./ Split 24.-25.9. 2010.) na temu: "Duhovna kretanja u Crkvi danas i posvećeni život"
Godine 2011. HKVRP i HUVRP se ujedinjuju u jednu isnstituciju HKVRPP. Također se naziv "Redovnički tjedan" mijenja u "Redovničke dane".
 • XXVII. redovnički dani (Zagreb: 16.-17.9./Split: 16.-17.9. 2011.) na temu: "Redovnici jeste li sretni?"
 • XXVIII. redovnički dani (Zagreb:14.-15.9.; Split: 21.-22. 9.2012.) na temu: "Važnost i uloga žene u prenošenju vjere"
 • XXIX. redovnički dani (Split: 13.-14.9.; Zagreb: 20.-21.9. 2013.) na temu: "Mistično iskustvo vjere u posvećenom životu". 
Novost na Redovničkim danima od 2012. jest uvođenje Okruglog stola u program Dana.
 • XXX. redovnički dani (Split: 12.-13.9.; Zagreb: 19.-20.9. 2014.) na temu: "Zauzeto živjeti sadašnjost, gledati s nadom u budućnost. Put prema drugačijoj prisutnosti redovničkog života u Crkvi i svijetu". 
Teme Tjedana
 
Redovnički tjedni svojim temama su uvijek odgovarali na izazove Crkve i redovništva. Tako se na IV. Redovničkom tjednu (1976.) raspravljalo se o redovnicima u mjesnoj Crkvi, na VI. (1979.) o apostolskim vidovima redovničkog života, na IX. (1985.) o promicanju ljudskog dostojanstva, na XI. (1989.) o liturgijskoj obnovi kao bitnom zadatku redovništva. U vrijeme Velikog jubileja teme Redovničkog tjedna bile su u okviru programa jubileja. XIV. Redovnički tjedan (1998.) održan je na temu: "Duh Sveti nas uči da Boga zovemo Abba Oče" - uz godinu Duha Svetoga, a XV. Redovnički tjedan (1999.) na temu: "Naša povezanost s Ocem Nebeskim" - uz godinu Boga Oca. Teme zadnjih tjedana uglavnom razmatraju više redovničke teme.
 
Priprema izložbe
 
Izložbu, kao i cijele Redovničke dane, je pripremilo Povjerenstvo za trajnu formaciju redovnika i redovnica te Tajništvo HKVRPP-a. Fotografije su u najvećem dijelu iz arhive HKVRPP-a, a autori su im sami redovnici i redovnice, tajnice HKVRPP-a ili članovi Povjerenstva. Jedan dio fotografija (85.,87.,94.02.05.) je iz arhive Glasa Koncila.
 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Redovnički dani

Tema: Duhovnost pustinje za obnovu Bogu posvećenog života
Šumanovci, 7. listopada 2023. 
Rijeka, 14. listopada 2023.

Studijski dani za početnu formaciju

4. listopada - 21. prosinca 2023. 

Seminar za medicinske sestre redovnice

6. - 8. listopada 2023., Duhovni centar Gospe Karmelske (Šetalište Dražica 2, Krk)

Izborna skupština HRK

11. - 12. listopada 2023., Dominikanski samostan - Peščenica (Ivanićgradska ulica 71, Zagreb)

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 2 (2022.)
Vijesti 2 (2022.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi