Vijesti - Prilog HKVRPP-a javnoj raspravi o dokumentu “Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11).”

 

Prilog HKVRPP-a javnoj raspravi o dokumentu “Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11).”

Autor: hkvrpp
Objavljeno: 03. 05. 2017 - 22:26

Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima

Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica danas je u ime redovničkih zajednica dala svoj doprinos javnoj raspravi, zajedničkim promišljanjima o sadržajnim elementima dokumenta “Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima”. Fra Jure Šarčević, predsjednik HKVRPP-a i s. Miroslava Bradica, dopredsjednica u dopisu Vijeću HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju istaknuli su da su redovničke zajednice s osobitom nadom i radošću primile vijest o izradi novog dokumenta Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju "Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima" U dopisu fra Jure i s. Miroslava navode da im je želja "istaknuti kako zajednice posvećenog života, budući da su nastale u Crkvi i za Crkvu, imaju jaku svijest sudjelovanja u njenom poslanju. Posvećene osobe, ne samo da osjećaju s Crkvom nego se osjećaju Crkvom (usp. Bratski život u zajednici, br. 10.) i u tom smislu spram spomenutog dokumenta nikako ne žele zauzeti stav pasivnosti nego aktivno i odgovorno promišljati o njemu kao o nečemu što se redovničkih zajednica itekako tiče."

U nastavku prenosimo u cijelosti tekst priloga HKVRPP-a javnoj raspravi o dokumentu “Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima”

Poštovani,

s osobitom nadom i radošću primile su redovničke zajednice vijest o izradi novog dokumenta Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima. Hvalevrijedna je i činjenica da je radna inačica dokumenta dana na javnu raspravu. Na tom tragu, ovim bismo dopisom u ime redovničkih zajednica okupljenih u Hrvatskoj redovničkoj konferenciji htjeli dati skromni doprinos u zajedničkim promišljanjima o sadržajnim elementima dokumenta.

Ponajprije, želja nam je istaknuti kako zajednice posvećenog života, budući da su nastale u Crkvi i za Crkvu, imaju jaku svijest sudjelovanja u njenom poslanju. Posvećene osobe, ne samo da osjećaju s Crkvom nego se osjećaju Crkvom (usp. Bratski život u zajednici, br. 10.) i u tom smislu spram spomenutog dokumenta nikako ne žele zauzeti stav pasivnosti nego aktivno i odgovorno promišljati o njemu kao o nečemu što se redovničkih zajednica itekako tiče. 

Hrvatska redovnička konferencija cijeni zauzetost i nemali napor koji je Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju uložilo u izradi dokumenta kako bi pružilo viziju evangelizacijsko-katehetskog poslanja Crkve u njegovoj sveukupnosti. Da vaša radost bude potpuna poziva sve, i zaređene službenike i posvećene osobe i vjernike laike, na ujedinjeno nesebično zalaganje u misiji Crkve. Dokument, uz izvrsnu analizu aktualnog eklezijalno-društvenog konteksta, daje smjerokaze za suočavanje sa suvremenim izazovima i budi u pastoralnim protagonistima nov zanos za evangelizacijske pothvate. Nadalje, uz mnogostruke druge kvalitetne sadržajne konstrukcije, dokument se pokazuje izrazito bremenit značenjem, vrlo životan. Od osobite je važnosti govor o tzv. odgojnom savezu (obitelj-škola-župna zajednica) bez kojeg se ne bi moglo govoriti o cjelovitom rastu u vjeri. Zapravo, cjelokupni dokument jest jedna uspjela sinteza cjelovitog pristupa katehezi jer se katehezu promatra u širem kontekstu poslanja Crkve.

Slijedom rečenoga, neka nam bude dopušteno ukazati kako nam se čini da bi u dokument, baš poradi cjelovitosti crkvenog poslanja, od prijeke važnosti bilo integrirati i govor o odgoju za zvanja, odnosno pastoralu zvanja. Konkretnije, smatramo da katehetsko –pastoralno djelovanje mjesne Crkve, ukoliko želi biti cjelovito, nužno mora, među ostalim, sadržavati i pastoral zvanja. Mjesna Crkva je domovina zvanja (usp. Mutuae relationes, br. 37.), i svećeničkog, i redovničkog, i obiteljskog; i ukoliko pastoral zvanja nije integriran u redovito katehetsko-evangelizacijsko zauzimanje mjesne Crkve, svodi se na usamljene pokušaje nekoliko pojedinaca delegiranih od strane biskupije, odnosno redovničkih zajednica.  

Da se poslužimo riječima dokumenta Papinskog djela za crkvena zvanja Nova zvanja za novu Europu: ''Nužno je danas prijeći od pastorala zvanja kojega vodi pojedinac do pastorala zvanja koje se sve više poima kao djelovanje zajednice, čitave zajednice u njezinim različitim izražajima: skupinama, pokretima, župama, biskupijama, redovničkim i svjetovnim ustanovama. (…) Služba pozivanja na zvanje ne spada prema tome samo na prezbitere ili na posvećene osobe, nego na svakoga vjernika, roditelja, katehetu, odgojitelja.'' (Nova zvanja za novu Europu, br. 26.) U broju 29. spomenutog dokumenta čitamo kako bi trebalo ''uvesti pastoral zvanja u srce župskih kršćanskih zajednica. (…) Riječ je o tome da pastoral zvanja izađe iz kruga zaposlenih namještenika i da dospije do krajnjih brazda partikularne Crkve.'' (Nova zvanja za novu Europu, br. 29.) U apostolskoj pobudnici svetog pape Ivana Pavla II., Vita consecrata, pronalazimo iste poticaje: ''Potrebno je da se zadaća promicanja zvanjâ odvija na takav način da se stalno sve više pokazuje zborno zalaganje cijele Crkve. Stoga ono zahtijeva aktivnu suradnju pastirâ, redovnikâ, obitelji i odgojiteljâ, kakva dolikuje službi koja je sastavni dio ukupnog pastorala partikularne Crkve.'' (Vita consecrata, br. 64.)

Dokument Nova zvanja za novu Europu naglašava ''važnost kateheze u perspektivi zvanja'' (Nova zvanja za novu Europu, br. 27.) te ističe: ''Svrha kateheze jest rasvijetliti mnogostruke situacije života poučavajući svakoga da živi vlastito kršćansko zvanje u svijetu. I ako je kateheta prije svega svjedok, ta će se dimenzija zvanja pojaviti još očitije.'' (Nova zvanja za novu Europu, br. 27.) Duboko smo uvjereni da tri nosiva stupa ostvarivanja kateheze – obitelj, škola, župna zajednica, ujedno predstavljaju nezaobilazne čimbenike za prepoznavanje, razvijanje i podržavanje klice zvanja u djeci i mladima.

Stoga, svjesni velikog značenja dokumenta Da vaša radost bude potpuna koji je zbog svojih programatskih smjernica svojevrsna magna charta za jedinstveno poslanje Crkve u Hrvata, usrdno molimo da se odgoj za zvanja prepozna kao dio redovitog katehetsko-evangelizacijskog djelovanja mjesne Crkve te da se sukladno tomu u tekst dokumenta unesu poticaji u tom pogledu. Slobodni smo također, ukoliko bude potrebno, izraziti otvorenost za suradnju.

U nadi da će opća vizija poslanja Crkve izložena u dokumentu Da vaša radost bude potpuna postati uvriježena praksa na globalnoj i lokalnoj razini Crkve u Hrvata, molimo na tu nakanu i srdačno Vas pozdravljamo u Gospodinu!

fra Jure Šarčević, predsjednik Hrvatske redovničke konferencije

s. Miroslava Bradica, dopredsjednica Hrvatske redovničke konferencije

U Zagrebu, 3. svibnja 2017.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Redovnički dani

Split, 16 -17. rujna 2022.
Dubrovnik, 17. rujna 2022.
Zagreb, 23-24. rujna 2022.
Rijeka, 24. rujna 2022.
Slavonski Brod, 8. listopada 2022.

Susret za medicinske sestre redovnice

Međugorje, 7-9. listopada 2022. 
Tema: Posvećeni život u promjeni epohe. Vjernost i vjerodostojnost
Voditelj: fra Mario Knezović OFM
Prijave do: 2. rujna 2022.
 

Skupština HRK

12. - 13. listopada 2022. godine u Samostanu hercegovačkih franjevaca (Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb)

Susret sestara s privremenim zavjetima

Đakovo, 28-30. travnja 2023.
Tema: Sequela Christi: redovnički zavjeti
Voditelj: o. Srećko Rimac OCD

Izdavaštvo

Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 4 (2021.)
Vijesti 4 (2021.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi