Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika

 
English

Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika

Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika

Poglavarica: s. Darija Jovanović
Adresa: Don Frana Bulića 8, p.p. 21, 20 000 Dubrovnik
Telefon: 020/ 414-098
Faks: 020/ 422-878
E-mail: sestre-franjevke-du@du.t-com.hr
URL: http://franjevke-dubrovnik-dance.net

Povijest ove redovničke zajednice seže u daleku prošlost. Dok većina redovničkih ustanova u Crkvi ima svoje točno određene početke i svoje utemeljitelje, Družba sestara franjevki od Bezgrešnog začeća iz Dubrovnika je na neobičan način započela svoj povijesni hod. Na početku naše družbe izmjenjivale su se kroz stoljeća skromne djevojke - trećoretkinje, zvane “dumne’ (od lat. domina što znači gospođa). Stanovale su na poluotočiću Danče, zapadno od stare dubrovačke gradske jezgre. Taj je poluotočić puna dva stoljeća služio Dubrovačkoj Republici za smještaj okuženih. U ono doba kuga je često harala našim krajevima (1430.­1640.).

Godine 1457. Senat Dubrovačke Republike daje sagraditi na Dančama lazaret i crkvicu Gospe od milosti, u narodu poznate pod imenom Gospa od Danača. Ta je crkvica (kasnije proširena) naša sadašnja samostanska kapela, i danas omiljeno svetište Dubrovčana, osobito pomoraca. O iskrenoj privrženosti dubrovačkog puka i njegovih pomoraca ovom svetištu svjedoče mnogobrojne sačuvane zavjetne pločice. Pomorci osobito vjeruju u pomoć Gospe od Danača i zagovorne molitve sestara. Kada god svojim brodovima prolaze pored naše crkvice, brodskim sirenama pozdravljaju Svetu Mariju od milosti, a sestre im otpozdravljaju zvonjavom zvona.

Godine 1457., kada je sagrađena crkvica, sagrađena je i mala kuća za svećenika koji se brinuo za duhovne potrebe bolesnika i dva poslužnika. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi kada se na Dančama nastanjuju pobožne djevojke. Možemo samo pretpostavljati da su i one činile djela kršćanske ljubavi dvoreći okužene. U dokumentima pronađenim u Dubrovačkom arhivu, “dumne” na Dančama prvi put se spominju 1644. godine. Lazaret za okužene se u to vrijeme preselio u istočni dio grada, a one su ostale kao čuvarice crkve i groblja. Bavile su se još posluživanjem bolesnika po kućama i ručnim radom. Ove pobožne djevojke­pučanke, živjele su poput redovnica nastojeći iz dana u dan oko osobnog i zajedničkog usavršavanja u kršćanskom životu. Franjevci iz samostana Male braće primali bi ih u Franjevački svjetovni red i brinuli se za njihov duhovni život. Od 1709. zajednica se službeno zove “Dumne trećoredice sv. Franje”.

Dubrovački biskup dr. Josip Marija Carević (poslije, u II. svjetskom ratu, mučen je i ubijen zbog svoje vjere) 1923. godine dokida ustanovu doživotnog mandata poglavarice sestara na Dančama te imenuje poglavaricom mladu i poduzetnu sestru Margaritu Milin (rođ. 1891. na otoku Ugljanu). Ona je sve svoje sposobnosti uma i srca posvetila temeljitoj obnovi zajednice te stoga s pravom nosi ime obnoviteljice Družbe. Godine 1925. franjevački general o. Bernardin HIumper priznao je zajednicu kao samostalnu ustanovu i pripojio je Franjevačkom redu pod nazivom “Dražba sestara Bezgrešnog začeća III. reda sv. Franje”.

————————————————————————————————————————

Stoljetna jednostavnost života zajednice počinje se naglo mijenjati. Godine 1926. sagrađen je novi dio kuće na Dančama u kojem sestre otvaraju djevojački dom, a 1929. preuzimaju franjevački samostan u Stonu, gdje otvaraju dječje zabavište i domaćinsku školu za djevojke mjesta i okolice. Ujedno pomažu svećeniku u pastorizaciji župe. Uz odobrenje dubrovačkog biskupa Carevića, 1932. godine započinje prvi novicijat na Dančama, a sljedeće godine, na blagdan sv. Elizabete Ugarske, devet sestara polaže prve redovničke zavjete.

Među njima je i s. Margarita Milin, prva generalna poglavarica i obnoviteljica ove mlade zajednice s bogatom prošlošću. Na poziv franjevca o. Leonarda Ruskovića, 1938. devet sestara odlazi u daleku Argentinu, gdje preuzimaju brigu za napuštenu djecu u nekoliko zavoda. Sestre ostaju u Argentini do 1963.

Poslije II. svjetskog rata Družba se pod vodstvom s. Margarite pomladila i umnožila. Sestre su počele djelovati u više župa u dubrovačkoj biskupiji. Družba je zatim postupno širila svoju djelatnost i na područja izvan dubrovačke biskupije, u Domovini i inozemstvu. Usprkos siromaštvu, u školama su se osposobljavale mlade sestre za pastoralnu, medicinsku i odgojiteljsku djelatnost. Godine 1969. odlaze prve sestre u Njemačku, radeći sa starcima i po hrvatskim katoličkim misijama, a 1980. počinju djelovati među hrvatskim iseljenicima u Kanadi.

Na Generalnom kapitulu 1973. preuređene su Konstitucije u skladu sa smjernicama II. vatikanskog sabora. Družba dobiva novi naziv: Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća iz Dubrovnika. Sveta kongregacija za redovnike i svjetovne institute Družbu je 1983. godine uzdigla u red ustanova papinskog prava i ujedno odobrila i potvrdila obnovljene Konstitucije. Zajedno s Konstitucijama prihvaćeno je i novo “Pravilo i život braće i sestara trećega samostanskoga reda sv. Franje”, koje je potvrdio papa Ivan Pavao II. 1982. godine.

————————————————————————————————————————

Glavna svrha Družbe je unapređivati kršćanski odgoj, činiti djela kršćanske ljubavi i pomagati u župskom apostolatu. U skladu s ovom svrhom, sestre danas imaju vlastitu predškolsko-odgojnu ustanovu i nastoje kršćanski odgajati malenu djecu, poučavaju djecu i mlade kršćanskom nauku u školama i župama, vode crkveno pjevanje i na razne načine pomažu svećenicima u pastoralnom radu, bilo iz svojih vlastitih kuća ili stanujući u župama. Organiziraju i vode u svojim kućama susrete za mlade, služe starcima i bolesnima u bolnicama ili staračkim domovima. Na taj način ova franjevačka zajednica želi ostati vjerna svojoj karizmi, jer su od početka njezine sestre njegovale ljubav prema bolesnima i djeci. Također nastoji svim silama ostati kreativno vjerna franjevačkom duhu jednostavnosti i poniznosti, siromaštva i međusobne ljubavi.

Slijedeći članak:
Franjevke od Bezgrješne
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Studijski dani za početnu formaciju

28. veljače - 23. svibnja 2024.

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

2. ožujka 2024. (Zagreb, Vrhovec 29)
Tema: Suodnos duhovnosti, riječi i pokreta
Prijave do: 26. veljače 2024. 

Vijećanje redovničkih odgojitelja

7. - 9. ožujka 2024. (Zagreb, Granešina 3)
Tema: Odgoj za osobno i zajedničko razlučivanje Božje volje u redovničkoj zajednici
Voditelji: s. Stjepanka Stanić MVZ i p. Tvrtko Barun SJ
Prijave do: 7. veljače 2024.

Duhovne vježbe za više redovničke poglavarice

9. - 16. ožujka 2024. (Veli Lošinj, Kaciol 38)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin OSB

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

19. - 21. travnja 2024. (Split - Kamen, Sv. Mihovila 43)
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: p. Vatroslav Halambek SJ
Prijave do: 19. ožujka 2024.

Stručni skup za tajnice i ekonome

26. - 28. travnja 2024. (Lužnica, Lužnički odvojak 3)
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, prof. Ivan Milotić i p. Siniša Štambuk SJ
Prijave do: 26. ožujka 2024.

Susret sestara s prvim zavjetima

10. - 12. svibnja 2024. (Masna Luka, Park prirode Blidinje, BiH)
Tema: Bogu posvećene osobe i život s medijima
Voditelji: fra Andrija Majić OFM i prof. Danijel Labaš
Prijave do: 10. travnja 2024.

Studijsko-rekreativni dan za redovničke pripravnice

Krk, 23. svibnja 2024.
Prijave do: 23. travnja 2024.

Stručni skup za više redovničke poglavarice

4. - 5. lipnja 2024. (Zagreb, Slavoljuba Bulvana 4)
Tema: Posvećeni život pred izazovima zlostavljanja
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, don Đuliano Trdić i don Tomislav Kutleša
Prijave do: 4. svibnja 2024. 

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. lipnja 2024. (Livno - BiH, Savezne Republike Njemačke 5)
Tema: Autoritet u Kristovu duhu
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 7. svibnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 4 (2023.)
Vijesti 4 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi