Vijesti - Tribina s katehezom za odrasle u Godini vjere u župi svetoga Antuna Padovanskog u Zagrebu

 

Tribina s katehezom za odrasle u Godini vjere u župi svetoga Antuna Padovanskog u Zagrebu

Tribina s katehezom za odrasle u Godini vjere u župi svetoga Antuna Padovanskog u Zagrebu Objavljeno: 11. 02. 2013 - 10:01

U ponedjeljak, 11. veljače 2013. godine, u punoj dvorani svetoga Franje na zagrebačkom Svetom Duhu, u organizaciji župe svetoga Antuna Padovanskoga održana je šesta u nizu od deset tribina s katehezom za odrasle na temu: „Vjerujem u Boga Oca, Svemogućega, Stvoritelja“; Presveto Trojstvo. Predavač je temu ove tribine, koja je po sebi vrlo zanimljiva, ali teološki vrlo izazovna, jer dotiče središnje teme kršćanskog vjerovanja obradio na vrlo pristupačan i širem slušateljstvu razumljiv način što po sebi ne iznenađuje jer je voditelj tribine ekspert baš u ovome teološkom području. Prof. dr. sc. fra Ivan Karlić, profesor je dogmatske teologije na Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U prvom dijelu tribine, profesor Karlić govorio je upravo o vjeri u Boga Oca i pri tome rekao da je kršćanski Bog kojega je objavio Isus Krist Bog Otac. Ispovijedajući prvi članak Vjerovanja mi se kao vjernici priznajemo ovisni o Bogu, pouzdajemo se u Njega jer on je naš dobri Otac koji se za nas brine očinskom i majčinskom ljubavlju – rekao je profesor Karlić.

Potom je voditelj tribine govorio o središnjem otajstvu kršćanske vjere i života, a to je otajstvo Presvetoga Trojstva kako nam govori i sam Katekizam Katoličke Crkve. Cijeli život Isusa Krista je objava trojstvenog Boga: objavljuje sebe kao Sina Božjega; Boga kao svoga i našega Oca  i Duha Svetoga, treću božansku osobu koja proizlazi od Oca i Sina; objavljuje ga kao onoga koji daje život, vodi i nadahnjuje, istaknuo je voditelj tribine.

Ovdje je profesor Karlić naglasio da je pitanje o Bogu temeljno pitanje i temeljna  tema kršćanske teologije. Kršćanski govor o Bogu polazi, dakle, od ispovijesti vjere „u jednoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga.” Ispovijedanje vjere u jednoga Boga u trima božanskim osobama je vlastitost i zasebnost kršćanske vjere u Boga. Ova vjera povezuje dva temeljna elementa koja su od Boga objavljena: prvi je monoteizam: Bog je jedan i jedini. To je nasljeđe koje, kao kršćani, primismo od starozavjetne objave i koje nas na određeni način povezuje sa židovskom i s islamskom religijom. Drugi element je specifično kršćanski: vjerujemo u Boga koji je jedan i kao jedan je Otac, Sin i Duh Sveti; Bog u kojega vjerujemo je Trojedini Bog kojega je Isus Krist objavio i kojega stoljećima navješćuje vjera Crkve i za Nj svjedoči, zaključio je profesor.

Potom je profesor Karlić ustvrdio da cilj teologije nije i ne može biti racionalno ili racionalističko shvaćanje Boga, što je i nemoguće. Boga se ne može „obuhvatno” misliti, pojmiti ili izreći; Bog jest i ostaje otajstvo, tajna, misterij. Stoga u govoru o Bogu i ne ide se za tim da se „rastvori” ili razriješi Božje otajstvo, niti da ga se do kraja pronikne ili prozre, što je čovjeku i nemoguće, nego se ide za tim da otajstvo Boga razumije i izreče kao otajstvo. Tu zadaću vjernik ispunja tako da otajstvo Boga razumije kao odgovor otajstvu čovjeka, i to kao bogomdani odgovor. Prema tome, kršćanski nauk o Bogu mora biti izlaganje biblijske poruke o Bogu koji se objavio. Ova poruka ima svoje središte u tome da je Bog Stvoritelj i Spasitelj svih ljudi. Nakon toga profesor Karlić postavio je ključno pitanje cijele tribine, a to je Tko je Bog?, i pri tome počevši od sv. Tome Akvinskog i njegovog promišljanja o Bogu, preko starozavjetnog govora o Bogu kao Ocu, potom novozavjetnih izričaja o Bogu Ocu i posebno Isusa kao objavitelja Oca dao vrlo argumentiran i iscrpan odgovor na spomenuto pitanje.

U nastavku tribine bilo je govora o drugom dijelu prvog članka vjerovanja koji govori o Božjoj svemogućnosti, ovdje je profesor pozvao na ispravno razumijevanje Božje svemogućnosti te rekao da kada kažemo „Vjerujem u Boga Oca svemogućega“ mi izražavamo svoju vjeru u moć Božje ljubavi koji u svome umrlom i uskrslom Sinu pobjeđuje mržnju, zlo, grijeh i otvara nas vječnom životu, životu djece velikoga Oca.

Nakon ovoga razjašnjavanja tribina se nastavila govorom o Duhu Svetome, pri tome je profesor rekao Isus Krist, Sin Božji došao je u obličju čovjeka, o Bogu Ocu također možemo stvoriti nekakvu predodžbu, ali o Duhu Svetom jedva da je to moguće. Stoga ne čude razni nazivi kojima se naziva Duha u starijoj kršćanskoj tradiciji (nepoznati Bog, onaj nepoznati s onu stranu Riječi i sl.). Zapadna kršćanska tradicija Duha Svetoga je u poukama i pobožnostima nekako zapostavljala, što ipak nije slučaj u razrađenom sustavno-teološkom naučavanju o Presvetom Trojstvu. Nakon ovoga profesor je počevši od sinoptičkih evanđelja preko Djela apostolskih, pavlovskih i ivanovskih tekstova na vrlo jasan način izrazio i objasnio prisutnost Duha Svetoga u Novome zavjetu te dao jasan pregled i biblijsku utemeljenost vjerovanja u Duha Svetoga.

Na kraju tribine profesor je rekao da u Novom zavjetu nalazimo temelje vjere u Presveto Trojstvo. U njemu je sve objavljeno, tj. rečeno o otajstvu trojedinoga Boga. Ipak, to nije izrečeno na sve moguće načine i za svako vrijeme. Susret kršćanstva s drugim kulturama, grupama i narodima tražio je nove načine izražavanja vjere u Presveto Trojstvo, nova premišljanja i nove kategorije za iznošenje, navješćivanje i tumačenje kršćanske vjere. Iz tog susreta u najvećoj mjeri je oblikovana dogma o Presvetom Trojstvu kakvu i mi danas ispovijedamo, zaključio je voditelj tribine.

Slijedeća tribina s katehezom za odrasle održava se u ponedjeljak 11. ožujka 2013. godine u 19.45 sati pod nazivom: STVARANJE: SVIJET, ČOVJEK, PAD (KKC 279-412).

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Novicijatska škola

Predavanja zimskog semestra:
7. listopada - 17. prosinca 2020.

Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ

Susret Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ s (nad)biskupijskim povjerenicima za UPŽ i DAŽ: 28. listopada 2020. u 10.00 sati (Ksaverska cesta 12a). OTKAZANO

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi