Monfortanci – Družba Marijina (SMM)

 
English

Monfortanci – Družba Marijina (SMM)

Monfortanci – Družba Marijina (SMM)

Poglavar: o. Zrinko Nikolić
Adresa: Mladena Fiolića 11, 10 020 Zagreb - Blato
Telefon: 01/ 4870-145
E-mail: monfortanci1976@gmail.com
URL: www.monfortanci.com

O NAMA

Družbu Misionara Monfortanaca osnovao je sveti Ljudevit Grignion Montfortski u Francuskoj godine1705. On je utemeljitelj i duhovni otac naše Družbe.

Oci Monfortanci koji žive u Hrvatskoj pripadaju Talijanskoj provinciji. Za sada naša jedina zajednica u Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu – Blato. U Hrvatskoj smo prisutni od 1976. godine. Ta godina se uzima kao službeni početak našeg djelovanja u Zagrebu, jer je na blagdan Male Gospe, 8. rujna, kardinal Franjo Šeper, blagoslovio kapelicu našega samostana u Ulici Svetoga Duha na Bijeniku. Prvi Monfortanac je bio pokojni o. Luka Cirimotić (1929 -2006). On je na međunarodnom marijološkom kongresu u Mariji Bistrici susreo oce Monfortance iz Italije, povezao se s njima i otišao živjeti u Rim, da bi godinu dana kasnije započeo godinu novicijata. Godinu dana kasnije, 1973., pridružuje mu se pater Ivan Magdić.

Za vrijeme Marijanske godine, 1987., i u godini kada se je slavila 40. godišnjica od proglašenja svetim sv. Ljudevita Montfortskog, u samostan na Svetom Duhu dolaze današnja tri patra: Miljenko Sušac, Mihovil Filipović i Zdravko Barić. Oni će iste godine započeti kandidaturu u Veroni, a zatim novicijat u Santeramu – Bari. Svi patri proveli su mnogo godina u Italiji gdje su završili cijelu formaciju, i magistrirali na papinskim sveučilištima. Postupno su se vraćali u Zagreb i godine 2001., utemeljena je u Zagrebu prva redovnička zajednica koja danas broji četiri svećenika, četiri bogoslova, dva novaka i dva postulanta.

U svojem pastoralnom radu patri su bili na službi u Italiji, u Zagrebačkoj nadbiskupiji, Dubrovačkoj, Gospičko-Senjskoj biskupiji i Vojnom ordinarijatu.

7. ožujka 2009. započeli smo s izgradnjom novog samostana u Blatu kod Zagreba. Kamen temeljac blagoslovio je biskup Valentin Pozaić.

31. listopada 2010. mons. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački, blagoslovio je samostan i kapelu otaca Monfortanaca. Misnom slavlju nazočili su i vrhovni general reda Santino Brembilla, provincijal talijanske provincije Luciano Nembrini i susjedni župnici, uz sudjelovanje velikog broja vjernika.

U svom pastoralu patri pomažu na župama, animiraju neke crkvene pokrete, vode duhovne vježbe za redovnice , drže duhovne obnove, neki su na službi u Vojnom ordinarijatu. Nama draga aktivnost je prevođenje Monfortovih duhovnih spisa te sustavni prikaz naše duhovnosti.

U samostanu u Blatu slavi se svakodnevna Euharistija i održavaju se raznoliki duhovni programi: okupljaju se molitvene zajednice, animira se tjedno euharistijsko klanjanje te mjesečno noćno bdijenje. Patri su na raspolaganju za sakrament ispovijedi i za duhovno vodstvo.

KARIZMA I DUHOVNOST DRUŽBE

Sveti Ljudevit Grignion Montfortski (1673-1716) bio je pučki misionar,  koji je od Pape Klementa XI godine 1706. dobio počasni naziv “apostolski misionar. Svrha njegovih misija bila je obnova kršćanskog duha među kršćanima, obnavljajući svijest o krsnim obečanjima kroz predanje – posvetu vlastitog života Blaženoj Djevici Mariji.

U Pravilu svećenika misionara Družbe Marijine, Montfort naglašava: “Ovi svećenici trebaju biti od Boga pozvani kako bi obavljali misije poput siromašnih apostola. Monfortanci pripadaju institutu apostolskog života, s naglašenom marijanskom karakteristikom.”

Monfortanska duhovnost je prije svega put traženja i suobličenja Isusu Kristu. Naš utemeljitelj je bio svećenik mističnog iskustva koji je žarko tražio i želio prisutnost Boga živoga u svome životu: Obuzela me je velika želja da te posjedujem i da te tražim na sve strane… On nazivlje Isusa Krista Vječna, Utjelovljena i Raspeta Mudrost, koja svoju ljubav prema čovjeku pokazuje u otajstvu Utjelovljenja (25 ožujak je centralna svetkovina Družbe), koje je za Montforta najuzvišenije jer sadrži u jezgri sva druga otajstva; i u otajstvu trpljenja i smrti na Križu: Evo po mom mišljenju najveće otajstvo Vječne Mudrosti: to je Križ; Vječna Mudrost tako se sjedinila i pritjelovila križu, da se s pravom može reći da je Mudrost Križ i da je Križ Mudrost.

Najsavršenije sredstvo ili put kojim se postiže sjedinjenje sa Božanskom Mudrošću jest nježna i istinska pobožnost prema Presvetoj Djevici: Od svih sredstava da zadobijemo Isusa Krista, Marija je najsigurnije, najlakše, najkraće i najsvetije; Tko želi imati Isusa, mora imati Mariju; Zato što budeš više gledao Mariju u svojim molitvama, djelima i patnjama… vjeruj mi naći ćeš Isusa Krista koji je uvijek s Marijom velik, silan, djelotvoran i neshvatljiv; Marijina je najveća težnja da nas sjedini s Isusom, svojim Sinom, a Sinovljeva je najveća težnja da dođemo k njemu po njegovoj Majci.

Osvijetliti lik i ulogu Majke Božje u povijesti spasenja, te u kršćanskoj duhovnosti, jedno je od specifičnih poslanja misionara Monfortanaca.

Monfortov najpoznatiji duhovni spis je Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. O čitanju tog duhovnog klasika blaženi Papa Ivan Pavao II je rekao: Čitanje ove knjižice za mene je predstavljao jedan odlučujući preokret u životu…

Naša duhovnost je dakle kristocentrično - marijanska, a njezina najbitnija karakteristika je Osobna posveta Isusu Kristu po Marijinim rukama: Bez sumnje, najsavršenija od svih pobožnosti je ona koja nas najsavršenije Isusu upriličuje i sjedinjuje. A pošto je Marija od svih stvorova najviše upriličena Isusu, dosljedno i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, više od ijedne druge pobožnosti posvećuje i upriličuje dušu Isusu, pa što je neka duša više posvećena Mariji, to će biti više posječena i Isusu Kristu. Eto zato savršeno i potpuno posvećenje Isusu nije ništa drugo nego savršeno i potpuno posvećenje sama sebe Presvetoj Djevici; ili drugim riječima, ta je posveta savršena obnova zavjeta i obećanja učinjenih na krštenju.

Radi se zapravo o svetom ropstvu ljubavi Isusu u Mariju. Posveta Isusu po Mariji može se izgovoriti na sažet način koji glasi ovako: Totus Tuus. Sav sam Tvoj, i sve moje je Tvoje, ljubezni moj Isuse, po Mariji tvojoj presvetoj Majci.

Posveta koju Montfort uči je put obnove i sazrijevanja krsnog posvećenja po Mariji, nasljeđujući njezine kreposti kako bi postajali sve više otvoreni djelovanju Duha Svetoga u nama : Zato, što god više nalazi Mariju, svoju milu i nerazdruživu Zaručnicu, u kojoj duši, to postaje djelotvorniji i moćniji da u toj duši proizvede Isusa Krista, a tu dušu u Isusu Kristu. O otajstva milosti, nepoznata i najučenijima i najduhovnijima među kršćanima .
Ako bismo željeli sažeti sve ovo što smo rekli u vezi karizme i duhovnosti, poslanje misionara Monfortanaca ima četiri izraza, a to su:

  1. Evangelizacija;
  2. Marija;
  3. Promjena mjesta boravka;
  4. Rad u zajedništvu.

Žensku granu naše Monfortanske obitelji čine Kćeri Mudrosti koje je utemeljila zajedno s Montfortom blažena Marija Lujza od Isusa (1684-1759). Proglašena je blaženom godine 1993.

Povratak na sve članke
 
 
Susret animatora za duhovna zvanja

U Splitu, na Kmanu od 14. do 16. rujna 2020. godine. 

Redovnički dani

Split, 18-19. rujna 2020.

Dubrovnik, 19. rujna 2020.

Zagreb, 25-26. rujna 2020.

Rijeka, 26. rujna 2020.

Đakovo, listopad 2020.

Seminar za medicinske sestre/braću

Ludbreg, 9-11. listopada 2020.

voditelj: mons. mr. Bože Radoš, biskup varaždinski

tema: Gospodine, daj da ozdravim!

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Vijesti
Vijesti
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi