Vijesti - Završen dvogodišnji nastavni ciklus studija Teologije posvećenog života u Splitu

 

Završen dvogodišnji nastavni ciklus studija Teologije posvećenog života u Splitu

Završen dvogodišnji nastavni ciklus studija Teologije posvećenog života u Splitu Autor: Snježana Foršek, OCDS i Jure Zečević, OCD
Objavljeno: 21. 08. 2019 - 01:56

Treći nastavni studijski ciklus u Splitu pohađalo je ukupno 67 polaznika

Nakon što su prva dva dvogodišnja nastavna ciklusa studija Teologije posvećenog života (TPŽ) održana u Zagrebu, treći dvogodišnji nastavni ciklus, 2017./2018. – 2018./2019., održan je u Splitu u karmelskom samostanu Gospe od Karmela.

Utreći nastavni studijski ciklus u Splitu upisano je ukupno 67 polaznika, od kojih je 60 upisalo cjeloviti a 7 parcijalni (djelomični) program. 

Struktura polaznika

Od ukupno 67 polaznika njih 50 su redovnice, a 17 su laici. Od ukupno 17 polaznika laika 3 su članice OCDS-a (Karmelskog svjetovnog reda), a jedna polaznica je benediktinska oblata. S obzirom na spol polaznika 64 su žene, a 3 su muškarci.S obzirom na dob 8 polaznika je u dobi od 20 do 30 godina, 17 polaznika je u dobi od 30 do 40 godina, 15 polaznika je u dobi od 40 do 50 godina, 17 polaznika je u dobi od 50 do 60 godina i 10 ih je u dobi od 60 do 70 godina. Najmlađa polaznica rođena je 1996. a dvije najstarije polaznice rođene su 1950. S obzirom na stupanj obrazovanja 1 osoba je sa završenom osnovnom školom, 33 su sa srednjom stručnom spremom, 13 sa višom stručnom spremom i 20 ih je sa visokom stručnom spremom.

Zasad je u polaganje ispita uključeno 47 polaznika, a 20 ih (još) nije uključeno.

S obzirom na redovničku pripadnost stanje je slijedeće: Školske sestre franjevke Krista Kralja, Provincija Svete Obitelji, Mostar – 11; Školske sestre franjevke Krista Kralja, Provincija Presv. Srca Isusova, Split – 4; Školske sestre franjevke Crnogorske provincije Bezgrješnog začeća – 6; Školske sestre franjevke, Zadar – 1; Klanjateljice Krvi Kristove – 4; Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga – 4; Službenice Milosrđa – 10; Družba služavki Malog Isusa, Provincija sv. Josipa, Split – 4; Dominikanke – 3. Kćeri Božje Ljubavi – 3;

Nastavnici tijekom dvogodišnje ciklusa u Splitu

Predavanja izukupno 23 predmetau Splitu održala su ukupno 23 nastavnika. Pri tome je 1 nastavnik bio nositelj 2 predmeta, a 2 nastavnice bile su zajedno nositeljice 1 kolegija.

Predavači koji su dolazili izvan Splita uglavnom su predavanja održavali u bloku tijekom jednog nastavnog vikenda, osim pojedinih nastavnika koji su predavanja rasporedili na dva nastavna vikenda i dva puta putovali u Split. Nastavnici iz Splita uglavnom su predavanja držali u uobičajenim kraćim nastavnim cjelinama. 

S obzirom na spol nastavnika 17 je muškaraca a 6 je žena. Od ukupno 23 nastavnika 18 njih su redovnice i redovnici: 15 je redovnika i 3 su redovnice, 2 su dijecezanska svećenika i 3 su predavačice laikinje.

Redovnička pripadnost nastavnica i nastavnika koji su redovnici (ukupno 18) jest slijedeća: Franjevci – 5, Karmelićani – 5, Isusovci – 3, Dominikanci – 1, Salezijanci – 1, Školske sestre franjevke Mostarske provincije Svete Obitelji – 1, Kćeri Božje Ljubavi – 1, Družba milosrdnih sestara sv. Križa – 1. 

S obzirom na mjesto boravišta predavača: 9 ih je bilo iz Zagreba, 7 iz Splita, 2 iz Đakova, 2 sa Krka, 1 iz Makarske, 1 iz Rijeke i 1 iz Ljubljane. 

Novi predmeti na TPŽ-u 

U trećem nastavnom ciklusu TPŽ-a u Splitu u „Curriculum TPŽ-a“uvrštena su i predavana dva nova komplementarna predmeta: „Dimenzija apostolata u posvećenom životu“ koji je predavala s. Krista Mijatović (6 sati) i predmet „Meditativno-kontemplativna dimenzija posvećenog života“ (6 sati) koji je predavao o. Franjo Podgorelec. I u predstojećem četvrtom nastavnom ciklusu u Zagrebu u nastavu TPŽ-a biti će uvršten novi predmet: „Zajednička rekreacija u posvećenom životu“ koji će predavati o. Dario Tokić (6 sati).

Osnutak, narav, svrha, trajanje i način izvedbe studija

Studij »Teologija posvećenog života«(TPŽ) osnovala je Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa2013. godine na poticaj i uz potporu Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, danas Hrvatska redovnička konferencija (HRK).

TPŽ je studij za osobne potrebe u smislu cjeloživotnog obrazovanja, prvenstveno osoba koje pripadaju različitim oblicima posvećenog života, ali ga može pohađati i određeni broj vjernika laika, ukoliko su za to, u danoj situaciji, ispunjeni organizacijski i drugi uvjeti. Glavna svrha studija TPŽ-a jest da osobama posvećenog života u našoj Crkvi i društvu omogući produbljenje, osmišljenje i osvježenje vlastitoga specifičnog Bogu posvećenog života i duhovnosti pomoću odgovarajućih nastavnih predmeta, seminara i vježbi, polazeći od teorijsko-znanstvene i praktično-provedbene razine.

Premda se ne radi o visokoškolskom studijskom programu, radi lakše izvedbe studij TPŽ-a je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava. Pri utvrđivanju opterećenja studenata, uzimaju se u obzir: satnica, odnosno prisutnost na predavanjima i vježbama, vrijeme provedeno u konzultacijama, te osobni rad na zadanoj literaturi za spremanje ispita i završnog rada. Cjeloviti studijsadrži ukupno 60 ECTS bodova, uključujući i 8 bodova kojima se vrednuje pisani završni rad pod vodstvom mentora. Da bi primio završnu diplomu cjelovitog studija student mora ostvariti 52 ECTS boda iz nastavnih predmeta i 8 bodova iz završnog rada. Cjeloviti studijtraje jednu akademsku godinu, tj. dva semestra, a izvođenje studija se raspoređuje na dvije akademske godine, tj. četiri semestra. Cjeloviti studijzavršava »Diplomom iz Teologije posvećenog života«. Uz mogućnost pohađanja i apsolviranja cjelovitog studija TPŽ pruža mogućnost apsolviranja i triju načina parcijalnog studija za koje dobivaju odgovarajuće potvrdnice i potvrde.

Zahvala

Vodstvo studija TPŽ-a zahvaljuje svima koji su, svatko na svoj način, pridonijeli realizaciji završenog nastavnoga ciklusa u Splitu. Prva zahvalnost pripada dakako dobrome Bogu, u kojemu se temelji svako dobro djelo. Zahvalnost odmah potom pripada svim polaznicima TPŽ-a, vjernicima laicima i osobito redovnicama i njihovim poglavaricama, što su prihvatili ponudu studija i odazvali se upisom sestara iz svojih provincija i zajednica. Hvala tajništvu TPŽ-a koje je kontinuirano bilo na raspolaganju polaznicima za sve upite, savjete i posredovanja prema predavačima, bilo neposredno, bilo telefonom, bilo elektroničkim putem. Hvala karmelićanima u Splitu koji su, unatoč svojim pastoralnim i ostalim dužnostima, iskazali svoje gostoprimstvo predavačima i studentima, pomažući na razne načine, koliko su mogli, u realizaciji nastavnih vikenda. Hvala Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i njenom ordinariju nadbiskupu mons. Marinu Barišiću, koji je osobno prisustvovao početku nastavnog ciklusa u Splitu i podržao njegovo odvijanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Hvala Hrvatskoj redovničkoj konferenciji za konkretnu podršku i potporu TPŽ-u.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Vijećanje redovničkih odgojitelja

23. - 25. veljače 2023., Ludbreg 
Tema: Radost i nada u posvećenom životu
Voditelji: Taras Barščevski, Maja Jakšić
Prijave do: 23. siječnja 2023. 

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

11. ožujka 2023., Samostan hercegovačkih franjevaca (Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb)
Tema: Suradnja kao put jačanja zajedništva - življena vjera u svakodnevici

Korizmena duhovna obnova

26. ožujka 2023. u 15.30 sati, Crkva sv. Leopolda Mandića (Ulica sv. Leopolda Mandića 41, Zagreb)
Tema: Ispit savjesti
Voditelj: fra Slaven Brekalo OFM

Škola formacije za odgojitelj(ic)e

10. - 14. travnja 2023., Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Tema: Biti autentičan/na odgojitelj/ica
Voditelji: s. Danijela Anić ASC, Josip Bošnjaković, Marinko Pehar
Prijave do: 31. ožujka 2023.
Cijena: 2.000,00 kn (€ 270)

Susret provincijalnih poglavarica

21. - 23. travnja 2023., Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin 

Susret sestara s privremenim zavjetima

28. - 30. travnja 2023., Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa (Kralja Tomislava 22, Đakovo)
Tema: Sequela Christi: redovnički zavjeti
Voditelj: o. Srećko Rimac OCD
Prijave do: 28. ožujka 2023.

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

26. - 28. svibnja 2023. 
Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Tema: Božji spasenjski dolazak i čovjekovo "danas"
Voditeljica: s. Silvana Fužinato SCJ

Susret HBK i HRK

1. lipnja 2023. u sjedištu HBK (Ksaverska cesta 12a, Zagreb)

Hodočašće vrtića Zagrebačke metropolije

 3. lipnja 2023., Marija Bistrica

Redovnički dani

Split, 22-23. rujna 2023.
Dubrovnik, 23. rujna 2023.
Zagreb, 29-30. rujna 2023.
Rijeka, 30. rujna 2023.
Đakovo, 7. listopada 2023.

Seminar za medicinske sestre redovnice

6. - 8. listopada 2023., Duhovni centar Gospe Karmelske (Šetalište Dražica 2, Krk)

Izborna skupština HRK

11. - 12. listopada 2023., Samostan hercegovačkih franjevaca (Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb)

Izdavaštvo

Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 1 (2022.)
Vijesti 1 (2022.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi