Vijesti - Održana 45. plenarna skupština Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica

 

Održana 45. plenarna skupština Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica

Održana 45. plenarna skupština Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Autor: Marinko Nikolić
Objavljeno: 18. 10. 2013 - 19:13

Hrvatska u EU: novi izazovi i mogućnosti za našu Crkvu i redovništvo

Plenarna, 45. po redu skupština Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica započela je svoje dvodnevno zasjedanje u srijedu, 16. listopada u samostanu franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu. U radu skupštine osim provincijala i provincijalki redovničkih zajednica sa sjedištem u Hrvatskoj sudjelovali su i predstavnici provincija koje imaju sjedište izvan Hrvatske, a čiji redovnici djeluju u Hrvatskoj. Gosti skupštine bili su predsjednik Konferencije redovničkih ustanova Slovenije (KORUS) i provincijal Slovenske franjevačke provincije Svetoga Križa fra Stane Zore, te sestra Mihaela Vorotnjak službenica BDM kao članica Inicijalnog odbora za osnivanje redovničke konferencije Srbije.

Hrvatska u EU: novi izazovi i mogućnosti za našu Crkvu i redovništvo

Otvarajući zasjedanje nakon molitve Srednjega časa, predsjednik HKVRPP-a o. Vinko Mamić, OCD dao je uvod u izlaganje "Hrvatska u EU: novi izazovi i mogućnosti za našu Crkvu i redovništvo" prof. dr. Zdravka Tomca. Naša zemlja nedavno je ušla u Europsku Uniju, a to je izazov kako u političkom životu, tako i životu običnih ljudi. Ulazak u Europsku Uniju izazov je i za redovništvo. Zbog toga želimo proširiti spoznaje o zajednici kojoj smo pridruženi i kojoj pripadamo, rekao je o. Mamić.

Posvješčujući društveno-političko stanje u današnjem globaliziranom svijetu, predavač je naglasio, kako se danas u svijetu vodi odlučujuća borba za opstanak čovječanstva, i to na svjetonazorski razini. Glavni je sukob između onih koji su "ubili Boga", koji žele organizirati svijet bez Boga i protiv Boga, koji ruše kršćansku civilizaciju i njene vrijednosti i koji žele nametnuti ateističko-liberalistički svjetonazor i vjernika. Mi vjernici živimo, ili bi barem trebali živjeti u skladu sa kršćanskim moralom, sa Deset zapovijedi Božji, imamo kriterij što je dobro, što je zlo i smatramo da nije dovoljno samo razlikovati dobro i zlo, nego da čovjek mora činiti dobro i boriti se protiv zla. Imamo savjest i po njoj postupamo, i ako ne bi bilo Isusa, ideala, ako ne bi bilo kriterija što je dobro, a što zlo, što je pravda, a što nepravda ako bi imali neke druge kriterije onda bi nastupilo vrijeme sukoba i anarhije. U konačnici, društvo protiv Boga, je društvo protiv čovjeka, rekao je dr. Tomac, te pojasnio, da ako nema Boga kao apsolutnog dobra, tada različite klase, narodi i civilizacije, na različite načine, vrlo proturječne i međusobno isključive, utvrđuju mjerila razlikovanja dobra i zla pa najveće dobro po jednim mjerilima postaje najveće zlo po drugim.

Zato Crkva, vi poglavarice, poglavari imate veliki zadatak i veliku ulogu. Vi ste ona savjest koja treba poticati ljude, pomoći ljudima da se u ovom vremenu krize se vrate Bogu, da nađu odgovore na dvojbe i dileme i da svojim moralom, svojim životom pomognu izlasku iz krize. Mislim da je najvažnije da čovjek mijenja sebe, da svaki čovjek treba onako živjeti i djelovati, da bi njegov život i djelovanje moglo postati općim moralnim načelom. Zato je snaga vjere nešto što će spasiti čovječanstvo. Ljudi koji ne vjeruju, koji nemaju ideale, kriterije koji ne vjeruju u smisao života, oni lako postanu žrtve kulture smrti, ustvrdio je prof. Tomac.

Govoreći o borbi kulture smrti i kulture života naglasio je kako se kultura života temelji se na ljubavi prema Bogu, drugim ljudima i sebi, temelji se na traženju smisla života i na moralnom životu. Nasuprot tomu, kultura smrti destruira i negira te vrijednosti šireći besmisao, hedonizam i zadovoljavanje svih strasti kao cilj života. Podsjetio je, i kako je papa Ivan Pavao II. u Evanđelju života konstatirao da je suvremeni svijet, svijet pomračenja smisla ne samo Boga nego i smisla čovjeka.

U suvremenom svijetu ideja i praksa slobode, tolerancije, dijaloga, uvažavanja različitosti, ne realizira se više kao bit demokratskoga sustava vrijednosti. Te vrijednosti relativiziraju se i pretvaraju se u diktaturu kapitala, koja je jedan novi oblik diktature koja se provodi masovnim medijima, pretvaranjem ljudi u totalne ovisnike (ne samo droge, šunda, mode) nego nesposobne da se odupru novoj diktaturi protiv koje se ljudi ne bune, koju prihvaćaju dobrovoljno - čak su sretni što su se riješili slobode.

Borba se vodi svuda, i u Hrvatskoj. Mi danas imamo borbu između kulture života i kulture smrti, između vjere i nevjere. Vjera je ta koja želi organizirati hrvatsko društvo na moralnim načelima, koja smatra da čovjek samo ako je sin svoga oca i majke, ako ima dom, domovinu i vjeru može biti čovjek ljubavi, čovjek koji nalazi smisao života i sposoban oduprijeti se ateisitičko-liberalističko svjetonazoru koji udara na sve ono što omogućava čovjeku da bude čovjek ljubavi, da bude osobnost, jer čovjek koji ima ljubavi i prema Bogu, i prema obitelji i domovini ne može postati klonirati čovjek, predmet manipulacije.

I zato ljubav, obitelj, dom, domovina, vjera najveći su protivnici ateističkog liberalizma koji "ubojstva Boga" pokušava na sve moguće načine dikreditirati Crkvu, vjeru, naciju, kulturu i obitelj, rekao je prof. Tomac. Podsjetio je i kako su Crkva i vjera bile ključne u formiranju identiteta hrvatskog naroda i očuvanju identiteta i zajedništva u stvaranju hrvatske države duhovnog jedinstva i zajedništva hrvatskog naroda.

Zagovornik sam teze, da nisu prošla herojska vremena Katoličke Crkve. Ta vremena nisu prošla. Živimo u takvom vremenu kada Crkva mora davati odgovore na pitanja koja muče vjernike. Crkva mora ljudima reći što je istina, a što laž, mora se suprotstaviti manipulaciji neistine, rekao je Tomac, te ustvrdio kako će papa Franjo biti veliki papa, jer otvara nova pitanja. Pokazuje da se i on kao papa želi baviti pitanjima koji muče sirotinju, običnoga čovjeka, jer ako Crkvu izdvojite iz društva, ako se bavi samo čistom vjerom i molitvama, brzo će postati prazna. 

U nastavku, u diskusiji, prof. Tomac je više govorio o svome diplomatskome iskustvu, političkoj karijeri, odnosima Hrvatske i Svete stolice te snazi vjere i molitve u Domovinskom ratu.

Radni dio Skupštine

Na početku radnoga dijela 45. plenarne skupštine godišnje izvješće o radu podnio je predsjednik HKVRPP-a o. Vinko Mamić, OCD koji je dao osvrt na zajedničke aktivnosti zajednica unutar Konferencije, kao i pregled značajnijih događaja u redovništvu u Hrvatskoj. Istaknuo je nastojanja Vijeća HKVRPP-a u praćenju događanja u Crkvi i društvu, a napose potrebe našeg redovništva, zajednički promišljajući koji i kakav bi mogao biti odgovor redovništva na današnje izazove. 

Osvrćući se na suradnju HKVRPP-a s HBK, o. Mamić je podsjetio na susret viših redovničkih poglavarica, članica HKVRPP s članovima Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potom susret biskupa s višim redovničkim poglavarima, članovima HKVRPP, koji imaju sjedište na području HBK. Na inicijativu predsjednika Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života dubrovačkog biskupa Mate Uzinića u sjedištu HBK održan je susret Vijeća. U sjedištu HBK održan je i susret članova HBK s provincijalima koji imaju sjedište na području HBK, a tema susreta bila je "Nove zajednice u Crkvi-razlikovanje duhova". Prva sjednica u novom sazivu Mješovitog povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj Crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine s pravnim stručnjacima i osobama zaduženim za povrat imovine u (nad)biskupijama i redovničkim zajednicama održana je 10. svibnja. U radu sjednice sudjelovao je fr. Kristijan Dragan Raič, OP, imenovani predstavnik HKVRPP u tim pitanjima.

Nastavljena je suradnja s Unijom europskih konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica (UCESM), te praćenje i uključivanje u djelovanje Europske udruge RENATE (redovnice umrežene za borbu protiv trgovine ljudima) čiji je susret radne komisije održan u travnju u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici. O. Mamić istaknuo je i 16. generalnu skupštinu UCESM-e koja će se održati u Kijevu u ožujku 2014., a u čijem radu će sudjelovati i predstavnici HKVRPP.

U osvrtu na suradnju HKVRPP i KVRPP BiH na razini promocije duhovnih zvanja o. Mamić je upozorio na znatno slabiju aktivnost koja je izostala sa strane KVRPP BiH u radu na zajedničkom projektu pokretanja časopisa "Susret” i snimanja dokumentarnog filma "Susret - Darivanje Boga čovjeku". Na inicijativu predsjednika HKVRPP-a i vodstva Povjerenstva za promociju duhovnih zvanja u dogovoru s predsjednikom KVRPP BiH fra Lovrom Gavranom film je u svibnju ove godine premijerno prikazan i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. U vidu promocije duhovnih zvanja, o. Mamić je pozdravio pokretanje ljetnog kampa za djevojke i mladiće koji se zanimaju za redovnički poziv. Kamp je u srpnju održan u samostanu franjevaca konventualaca u Cresu u tri ponuđena termina.

Na području duhovno-obrazovnih programa za redovnice/ke održan je seminar za članice HKVRPP-a, potom seminar za kućne poglavarice i sestre te seminar za kućne predstojnice i sestre. Pokrenut je studij "Teologija posvećenog života" kojim se želi ponuditi stručna formacija iz tematike posvećenoga života pod biblijsko-teološkim, povijesno-kulturalnim, psiho-sociološkim i pravnim aspektima.

HKVRPP je u suradnji s Jezičnim centrom SPES nastavio organizaciju škole stranih jezika u Zagrebu, a škola stranih jezika u pripremi je i u Splitu. U vezi s tim o. Mamić je istaknuo da je to dobar početak ostvarivanja i drugih programa HKVRPP-a važnih za redovništvo u Dalmaciji. 

Nastavljena je i zajednička aktivnost na području informativno-izdavačke djelatnosti. U tom pogleddu o. Mamić posebno ističe informativni list HKVRPP "Vijesti" koji je ponajprije vezan za rad HKVRPP-a, uz najvažnije vijesti iz pojedinih zajednica redovnica i redovnika. U ljetnim mjesecima izišao je iz tiska časopis "Posvećeni život" (br. 1 i 2/2012.). Na području informiranja važnim je istaknuo i mrežne stranice Konferencije koje nastoje pratiti život redovništva.

Na polju informiranja, podsjetio je kako je i ove godine na Dan posvećenog života priređena konferencija za novinare s temom "Skrb redovništva i svjetovnih redova za beskućnike i socijalno isključene".

U nastavku rada, izvješća su podnijeli i voditelji i voditeljice pojedinih povjerenstava, i to ispred Povjerenstva za predškolski odgoj s. Katarina Pišković, karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za početnu formaciju redovnika i redovnica s. Marina Kosina, karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za trajni odgoj o. Anto Gavrić, OP, ispred Povjerenstva za promicanje redovničkih zvanja voditeljica s. Ana Begić, OP, ispred Povjerenstva za medicinske sestre s. Danica Grgić, Marijina sestra te ispred Povjerenstva za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost o. Vinko Mamić, OCD i s. Jasna Lučić, OSU.

U kapeli Svetoga Duha u Zagrebu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s provincijalima predvodio je provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Ljudevit Maračić, ujedno i domaćin zasjedanja. Prije početka mise, predsjednik HKVRPP o. Vinko Mamić, OCD zahvalio je fra Maračiću na domaćinstvu, te mu u ime hrvatskog redovništva čestitao 50. godišnji jubilej svećeništva.

U homiliji o. Maračić je govorio o vjernosti prema naputku "Služenje autoriteta i posluh" Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Drugoga dana Skupštine, nakon molitve Srednjeg časa, provincijali i provincijalke su pristupile vrednovanju Statuta HKVRPP-a koji je nakon ujedinjenja ženskog redovništva (okupljenog unutar Unije) i muškog redovništva (okupljenog unutar Konferencije) 2011. dan na trogodišnji probni rok. U diskusiji osim manjih intervencija u Statutu nisu napravljene nikakve bitne izmjene. 

U nastavku se razgovaralo o stalnim i novim projektima HKVRPP-a. Predsjednik je naglasio zauzet rad povjerenstava o kojemu ponajviše ovisi prezentacija i svrha Konferencije. 

Susret s apostolskim nuncijem

Drugog dana Plenuma vrhovne poglavare i poglavarice posjetio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Alessandro D'Errico u pratnji prvog savjetnika mons. Jeana Francoisa Lantheaumea, te p. Ivice Hadaša, suradnika u nuncijaturi. 

Pozdravljajući nadbiskupa, koji predstavlja Svetoga oca, o. Vinko mu je iskazao zahvalnost u ime svih redovnika i redovnica na zauzimanju da se redovništvo uzdigne na eklezijalnoj razini, što redovnici i redovnice cijene. Predsjednik se zahvalio nunciju i na izvješću koje je podnio Kongregaciji za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života nakon kojeg je pročelnik Kongregacije, nadbiskup Joao Braz de Aviz, pisao Konferenciji i pohvalio njenu zauzetost u poslanju, a posebno na brizi za pastoral zvanja. 

Govoreći višim poglavarima i poglavaricama nuncij je naglasio svoju radost što je s osobama posvećenog života na njihovu godišnjem plenumu, jer cijeni njihov rad i doprinos Crkvi u Hrvatskoj. Naglasio je i da se raduje što su se redovnici i redovnice okupile oko tako aktualne i bitne teme mjesta Hrvatske u europskoj prisutnosti. 

Predstavljajući zauzimanje nuncijature u Hrvatskoj i za Hrvatsku nadbiskup se osvrnuo na doprinos cijele Crkve, pa tako i redovničkih poglavara te istaknutih osoba u Hrvatskoj za nastojanja Svetoga oca oko imenovanja pastira Crkve. Duh Sveti ponajprije, potom molitva te konkretan doprinos u zauzimanju za pastire pomoći će namjerama Svetoga oca da Crkva ima dobre pastire koji su blizu ljudima. U tome smislu radujem se da je imenovanje nadbiskupa Đure Hranića tako dobro primljeno. Potreba za dobrim pastirima Crkve je poruka što ju je Sveti otac uputio u lipnju ove godine svim apostolskim nuncijima iznoseći svoj program. Crkva danas treba pastire. To je Svetome ocu jako bitno. "To je temeljno pitanje za budućnost Crkve i budućnost Crkve u Hrvatskoj. Hvala redovništvu koje je živa Crkva za svu pomoć koju u tome može dati”, rekao je nadbiskup.

Drugo poslanje od Svetoga oca koje je dano nuncijaturi jest odnos Crkve i države. Na tome području mjeseci unatrag u Hrvatskoj nisu bili lagani posebno kada smo sa svim instancama vlasti u Hrvatskoj razgovarali o četvrtom modulu zdravstvenog odgoja, istaknuo je nadbiskup.

Nuncij je potom rekao: "Važno nam je, a to je važno i Svetome ocu, da se Crkva ne zatvori u sebe samu, da ne postane samodostatna. Crkva mora izići na rubove, materijalne i duhovne rubove, ali i prema onima koji ne misle kao mi, niti imaju vjeru kao mi. U svemu tome treba imati veliko povjerenje da možemo i trebamo služiti narodu kojemu smo poslani.” Sveti otac je prije par dana Vijeću za novu evangelizaciju poručio da se u novoj evangelizaciji treba ići prema svima, bez razlike. U Crkvenim krugovima ne treba čekati da drugi dolaze k nama, nego bi mi morali poći prvi k njima. 

U nastavku je slijedila otvorena diskusija, a nadbiskupov razgovor s redovnicima i redovnicama završen je njegovim pozivom da slijede snagu karizme svojih utemeljitelja kako bi ostali živa Crkva.

Nakon svete misu u kapeli Svetoga Duha koji je predvodio nadbiskup D'Errico a propovijedao fr. Anto Gavrić 45. plenarinu skupštinu zatvorenom je proglasila dopredsjednica HKVRPP-a, s. Jasna Lučić.

 
 

Galerija slika:

Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

2. ožujka 2024. (Zagreb, Vrhovec 29)
Tema: Suodnos duhovnosti, riječi i pokreta
Prijave do: 26. veljače 2024. 

Vijećanje redovničkih odgojitelja

7. - 9. ožujka 2024. (Zagreb, Granešina 3)
Tema: Odgoj za osobno i zajedničko razlučivanje Božje volje u redovničkoj zajednici
Voditelji: s. Stjepanka Stanić MVZ i p. Tvrtko Barun SJ
Prijave do: 7. veljače 2024.

Duhovne vježbe za više redovničke poglavarice

9. - 16. ožujka 2024. (Veli Lošinj, Kaciol 38)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin OSB

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

19. - 21. travnja 2024. (Split - Kamen, Sv. Mihovila 43)
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: p. Vatroslav Halambek SJ
Prijave do: 19. ožujka 2024.

Stručni skup za tajnice i ekonome

26. - 28. travnja 2024. (Lužnica, Lužnički odvojak 3)
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ i prof. Ivan Milotić

Susret sestara s prvim zavjetima

10. - 12. svibnja 2024. (Masna Luka, Park prirode Blidinje)
Tema: Bogu posvećene osobe i život s medijima
Voditelji: fra Andrija Majić OFM i prof. Danijel Labaš
Prijave do: 10. travnja 2024.

Studijsko-rekreativni dan za redovničke pripravnice

Krk, 23. svibnja 2024.
Prijave do: 23. travnja 2024.

Stručni skup za više redovničke poglavarice

4. - 5. lipnja 2024. (Slavoljuba Bulvana 4, Zagreb)
Tema: Posvećeni život pred izazovima zlostavljanja
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, don Đuliano Trdić i don Tomislav Kutleša
Prijave do: 4. svibnja 2024. 

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. lipnja 2024. (Livno - BiH, Savezne Republike Njemačke 5)
Tema: Autoritet u Kristovu duhu
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 7. svibnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 2 (2023.)
Vijesti 2 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi