Vijesti - Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj

 

Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj

Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj Objavljeno: 05. 04. 2014 - 00:45

U franjevačkom samostanu u zagrebačkoj Dubravi, 4. i 5. travnja održan je Stručni skup za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj. Skup je organiziralo Povjerenstvo HKVRPP-a za predškolski odgoj u ustanovama koje vode redovničke ustanove a modelirala ga je voditeljica Povjerenstva s. Katarina Pišković, karmelićanka BSI. Skup na kojemu se okupilo 200-tinjak odgojitelja, ravnateljica i provincijalnih poglavarica i otvorio je predsjednik HKVRPP-a, o. Vinko Mamić.

Teme predavanja su izabrane s obzirom na zadaću izrade Godišnjeg plana i programa rada predškolskih ustanova za pedagošku godinu 2013/14. kao i izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Zbog aktualnosti same teme i novih zakonskih obveza vjerskih vrtića na skupu su sudjelovale i provincijalne poglavarice čije zajednice vode vrtiće kako bi dobile uvid u novonastalu situaciju i zajedno sa ravnateljicama poduzele potrebne radnje.

Održana su dva predavanja: prof. dr. sc. Slavica Bašić sa Sveučilišta u Zadru održala je predavanje na temu „Predškolski kurikulum: kompetencije i obrazovna područja“, a prof. Marija Ivanković, voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, predavanje na temu “Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standardi i Nacionalni kurikulum”. Drugoga dana, prije početka radionica pedagoginja Brankica Blažević predstavila je “Radne listove za djecu predškolskog uzrasta uz priručnik: Njihovo je kraljevstvo nebesko” kao suautorica uz Anu Vukasović.

Nakon predavanja i predstavljanja provincijalne poglavarice, ravnateljice vrtića i voditeljice podružnica raspravljale su o poslovanju vrtić zajedno sa pravnicom Dubravkom Ninić. Važne obavijesti o financijskom poslovanju prenijela je gđa. Zrinka Jelačić. U isto vrijeme dvije skupin odgajateljica sudjelovale su u radionicama koje su vodile s. Samuela Premužić  i sestre iz DV sv. Josipa.  Skup je završio plenumom.

Skupu se redovito, kao i prijašnjih godina, pridruži i određeni broj odgojitelja iz Bosne i Hercegovine.

Na početku je s. Katarina pozdravila sve sudionice i sudionike koji dijele isto zanimanje i interese, ali i radost življenja s djecom. Posebno je pozdravila o. Vinka Mamića, zahvalivši mu se kao predsjedniku HKVRPP-a za potporu koju Konferencija redovito daje vjerskim vrtićima i onima koji se brinu o djeci. Zahvalila se posebno što je Konferencija prihvatila tiskati Radne listove.

Obraćajući se redovnicama o. Vinko je istaknuo kako je rado došao, kako mu je bilo važno doći i pozdraviti sve sudionice ispred HKVRPP-a te se zahvaliti za rad Povjerenstvu za predškolski odgoj, Povjerenstvu koje sustavno radi, prati zbivanja i trudi se na vrijeme odgovoriti na izazove i upoznati sve odgajatelje sa novostima i izazovima u odgoju i obrazovanju predškolske djece, upoznati ih s promjenama koji su česte, a nerjetko i nedovoljno transparentne. “Ovakvi susreti su dobrodošli i nužni želimo li raditi tako da budemo prepoznati kao oni koji su odgovorno izišli u susret potrebama društva.” Briga Crkve za odgoj i obrazovanje nastala je iz socijalnih potreba društva, unutar te brige nastajali su redovi koji su se posvećivali odgoju i obrazovanju djece, na što svako dijete ima pravo, odgovarajući tako na potrebe siromaha. Potom su tu brigu sve više preuzimale građanske institucije, a posljedično se i Crkva počela “povlačiti” iz tog područja. “Danas se”, nastavio je o Vinko, “ta problematika ponovo aktualizira poticajima od Svete stolice i biskupa ne toliko zbog socijalne dimenzije, premda je i ona još uvijek prisutan, nego zbog svjetonazorske dimenzije. To je glavni pokretač ponovnog angažiranja Crkve u području odgoja i obrazovanja. Nekada se mislilo da je najvažnije visoko obrazovanje, a danas Crkva sve više shvaća kolika je važnost osnovnoškolskog obrazovanja. Djeca se rano svjetonazorski oblikuju, vi to znate i Crkva je toga sve više svjesna, svjesna koliko je to bitno.“ Svjetonazori u odgoju i obrazovanju koji se protive svjetonazorima Crkve potaknuli su Crkvu da na globalnoj razini iznova promisli na koji način se bolje angažirati i odgovoriti na takve izazove. Na kraju se o. Vinko zahvalio svim odgajateljima na njihovu radu. “Vaš posao je važan pred Bogom, Crkvom, društvom, generacijama koje odgajate i pred vama samima. Vi ste ti koji usmjeravate ljude i šaljete ih u život. Crkva je sve više svjesna vrijednosti vašega truda. Ne klonite u tome poslu iako je puno onih koji vas koće, a malo onih koji kažu hvala. Ako imate svijest o vrijednosti onoga što radite – neće vam biti teško, prihvatit će te to kao dio vašeg redovničkog poziva.” rekao je o. Vinko.

Predavanjem na temu „Predškolski kurikulum: kompetencije i obrazovna područja“ prof. dr. sc. Slavica Bašić je predstavila razloge uvođenja predškolskog kurikuluma koji osigurava usporediva obrazovna iskustva u čestoj mnogostrukosti metoda i koncepcija za djecu predškolske dobi. Kurikulum nudi pedagoškim stručnjacima orijentaciju i podršku za njihov rad, olakšava komunikaciju i razumijevanje među stručnjacima i roditeljima odnosno među sudionicima pedagoškog procesa.

Profesorica je potom predstavila povijest nastanka, polazišta i orjentacije predškolskih kurikuluma u Engleskoj, Norveškoj, Švedskoj, i kratak pogled na stanje u Njemačkoj gdje unatoč još uvijek otvorenim i spornim pitanjima sve veći broj pokrajina uvodi  obrazovni i odgojni okvirni plan.

U Hrvatskoj nema rasprave o tim pitanjima, ali vrlo intenzivna je aktivnost ekspertne grupe koja radi na kurikulumskim dokumentima i izradi okvirnog  kurikuluma u skladu sa osnovnim postavkama Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Rezultati još nisu dostupni široj javnosti. Polazište je NOK; orijentacija na cjeloviti razvoj i jednake mogućnosti svoj djeci; razvoj kompetencija nužnih za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije u profesionalnom i društvenom životu. Postmoderna slika svijeta utjecala na promjenu shvaćanja djeteta i da je u tom kontekstu  prisutna tendencija  napuštanja antropologijske i psihologijeske utemeljenosti učenja i razvoja, da se obrazovanje ne promatra kao individualni proces prerade, pounutrenja informacija nego isključivo kao socijalni i komunikativni proces. U izradi kurikuluma posebnu pažnju upravo treba posvetiti tom aspektu - individualnoj preradi informacija odnosno uvjetima kako se razvijaju sposobnosti, a manje je važno pitanje od koga je iniciran sadržaj odnosno aktivnost. A zadnjih 10 godina se tom pitanju posvetilo jako puno prostora, pa je sloboda izbora postala ključna odrednica odgoja u ranoj dobi.

Svijet u kojemu odrastaju današnja djeca postavlja visoke zahtjeve i izazove za pedagogiju. S novim pogledom na dijete, s novim obrazovnim koncepcijama i novim programima ranog odgoja ta promjena je već počela i svi smo pozvani zajednički stvarati prostor sigurnosti, zaštićenosti, slobodnog kretanja, otvorenosti za drugoga i mogućnosti zajedništva s drugim, prostor za upoznavanje i otkrivanje vlastitih mogućnosti  i smisla djelovanja, završila je profesorica Bašić.

Drugog dana predavanje na temu “Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standardi i Nacionalni kurikulum” održala je rof. Marija Ivanković. Predavač je najprije predstavila viziju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta da uspostaviti globalno konkurentan, kvalitetan i održiv odgojno-obrazovni i znanstveni sustav, kao i sustav sporta s ciljem održivog razvoja društva temeljenog na znanju i uspješnosti. Ciljevi takve vizije su osigurati svima dostupan, prohodan, konkurentan te s potrebama društva, tržištem rada i cjeloživotnim učenjem usklađen sustav obrazovanja. Osiguranje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama. Poticanje inkluzivnog obrazovanja. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada.

U nastavku je prof. Ivanković predstavila novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 
 

Galerija slika:

Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Studijski dani za početnu formaciju

28. veljače - 29. svibnja 2024.

Stručni skup za više redovničke poglavarice

4. - 5. lipnja 2024. (Zagreb, Slavoljuba Bulvana 4)
Tema: Posvećeni život pred izazovima zlostavljanja
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, don Đuliano Trdić i don Tomislav Kutleša
Prijave do: 4. svibnja 2024. 

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. lipnja 2024. (Livno - BiH, Savezne Republike Njemačke 5)
Tema: Autoritet u Kristovu duhu
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 7. svibnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 4 (2023.)
Vijesti 4 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi