Pravilnik povjerenstava HRK

 
English

Pravilnik povjerenstava HRK

Pravilnik povjerenstava HRK

OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovaj Pravilnik se donosi temeljem Statuta (čl. 41. – 47.) Hrvatske redovničke konferencije.

Ovaj Pravilnik donosi pravila koja određuju ustrojstvo i djelovanje pojedinih Povjerenstava Hrvatske redovničke konferencije.

Povjerenstva su radna tijela Hrvatske redovničke konferencije.

Član 2

Povjerenstva Hrvatske redovničke konferencije su:

  • Povjerenstvo za početnu formaciju redovnika i redovnica;
  • Povjerenstvo za trajnu formaciju redovnika i redovnica;
  • Povjerenstvo za predškolski  i školski odgoj u ustanovama koje vode redovničke ustanove ili su u njihovu vlasništvu;
  • Povjerenstvo za medicinske sestre članice redovničkih ustanova;
  • Povjerenstvo za promicanje redovničkih zvanja;
  • Povjerenstvo za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost.

Član 3

Povjerenstva tvore: voditelj/ica, tajnik/ca i članovi/ice. 

Na sjednicama povjerenstva može sudjelovati i predsjednik/ica Konferencije ili njegova/njezina zastupnik/ica.

Član 4

§ 1. Sve članove/ice povjerenstva bira ili predlaže Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije. Na prvom sastanku povjerenstva članovi/ice između sebe biraju voditelja/voditeljicu i tajnika/tajnicu. 

Članstvo u povjerenstvima traje tri godine, a može se produžiti i na više trogodišta. Ipak se preporuča da se članovi i članice povremeno izmjene.

§ 2. Voditelj/ica povjerenstva saziva sjednice, predlaže predmet rasprave i prema dogovorenom i predloženom dnevnom redu ravna radom sjednice.

Tajnk/ica pomaže voditelju/ici i vodi zapisnik sjednica. Zapisnik sjednica dostavlja Tajništvu Konferencije.

U odsutnosti voditeljice zamjenjuje je tajnk/ica.

Član 5

Rad Povjerenstava odvija se na sjednicama. Sjednice se održavaju dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Svi su članovi/ice dužni sudjelovati na sastancima. Član koja izostane više od dva puta za redom bez opravdanoga razloga prestaje biti članicom povjerenstva. Prijevremeni prekid mandata može biti i iz drugih razloga, zbog prestanaka vršenja službe ili na zahtjev više poglavarice. U slučaju prijevremenoga prekida mandata pojedinog člana/ice voditelj/ica povjerenstva o tome obavijesti Vijeće Konferencije. Vijeće imenuje drugog člana/icu koji/a ne mora biti iz iste ustanove.

Član 6

Voditeljica povjerenstva jednom godišnje Tajništvu Konferencije dostavlja izvješće o radu. Na Plenarnoj skupštini podnosi izvješće svim članicama Konferencije.

Član 7

Hrvatska redovnička konferencija podmiruje troškove rada povjerenstva na temelju stvarnih potreba i predloženih projekata. Projekti i potrebe obrazlažu se vodstvu Konferencije u pisanom obliku. Proučivši ih, Vijeće Konferencije donosi odluku o financiranju.

Dobivena sredstva Povjerenstva troše isključivo u namjenske svrhe. O tome se podnosi izvješće Plenarnoj skupštini Konferencije.

Slijedeći članak:
Statuti Unije europskih...
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Studijski dani za početnu formaciju

4. listopada - 21. prosinca 2023. 

Adventska duhovna obnova

17. prosinca 2023. u 15.30 sati
Crkva BDM Majke Crkve i sv. Maksimilijana Kolbea (Tomaševa 22, Zagreb - Trnovčica)
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditeljica: s. Nela Gašpar FDC

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

2. ožujka 2024. (Vrhovec 29, Zagreb)
Tema: Suodnos duhovnosti, riječi i pokreta
Prijave do: 2. veljače 2024. 

Korizmena duhovna obnova

17. ožujka 2024. u 15.30 sati

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 28. rujna 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 2 (2022.)
Vijesti 2 (2022.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi