Vijesti - Sestra Janjka Mazić obranila doktorski rad

 

Sestra Janjka Mazić obranila doktorski rad

Sestra Janjka Mazić obranila doktorski rad Autor: ika
Objavljeno: 17. 11. 2021 - 22:12

Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu 17. studenoga sestra Janjka Mazić, članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, obranila je doktorski rad „Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj“.

U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: prof. dr. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. Nikola Vranješ, mentor-član; doc. dr. Josip Bošnjaković, sumentor-vanjski član, prof. dr. Alojzije Čondić, vanjski član i doc. dr. Mijo Nikić, vanjski član.

Povjerenstvo je obranu rada ocijenilo najvišom ocjenom, summa cum laude. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se uz manji broj sudionika, a prof. dr. sc. Alojzije Čondić tijekom obrane sudjelovao je online, putem platforme Teams.

U fokusu je znanstvenog istraživanja autorice pastoral psihički oboljelih osoba u svjetlu današnjih društveno-socijalnih prilika. Razlažući biblijsko poimanje zdravlja i bolesti autorica stvara kontekstualni okvir koji promatra mentalno zdravlje i psihičke bolesti u svjetlu teologije zdravlja i bolesti. Iz rada je uočljivo kako pastoral psihički oboljelih osoba zahtijeva posebnu osjetljivost, interdisciplinarni pristup te pristup primjeren situaciji psihički oboljeloj osobi. Ovakav pogled raspoznavanja pastoralnih aktivnosti usmjerenih prama psihički oboljelim osobama osobito je važan zbog upoznavanja osnovnih značajki psihičkih poremećaja te zbog razlučivanja načina na koji prisutnost pojave psihičkog poremećaja utječe na čovjekovo ponašanje i svakodnevno funkcioniranje. Interdisciplinarnim pristupom autorica naglašava važnost uvažavanja interdisciplinarnog dijaloga u pastoralnoj skrbi psihički oboljelih osoba. Takav pristup zapravo omogućuje da se sadržaj istraživanja usmjeri prema pronalaženju perspektiva u ovom segmentu crkvenoga djelovanja, a donošenje perspektiva za pastoralno djelovanje usmjereno je prema ostvarivanju i unaprjeđenju pastorala psihički oboljelih osoba.

Janjka Mazić rođena je 29. srpnja 1977. godine u Tuzli. Nakon završene osnovne škole upisala je Srednju medicinsku školu u Tuzli. Po završetku trećeg razreda srednje škole odlazi u samostan Družbe sestara milosrdnica, u Rijeku. Prve redovničke zavjete položila je 1998. godine, a doživotne 2003. u Rijeci.

Diplomirala je Teologiju u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Godine 2012. upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, Specijalizacija u pastoralnoj teologiji. Licencijatski rad na temu „Djelatnost sestara milosrdnica u službi pastoralno-zdravstvene skrbi u današnjim društvenim prilikama“ izradila je pod mentorstvom izv. prof. dr. Nikole Vranješa i obranila 2019. godine.

Trenutačno radi kao vjeroučiteljica u OŠ Kraljevica i u OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Škola za novakinje

Zimski semestar (Zagreb, 5. listopada - 15. prosinca 2021.)

Adventska duhovna obnova

12. prosinca 2021. (Franjevački samostan - Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb); s. Mirjam Peričić, OP "Praštanje za pojedinca - pomirenje za zajednicu"

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 2 (2021)
Vijesti 2 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi