Vijesti - S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad

 

S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad

S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad Autor: s. M. Juranović i s. V. Abramović
Objavljeno: 06. 11. 2017 - 12:15

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 6. studenoga 2017., s. Mirjana Juranović uspješno je obranila doktorski rad iz znanstvenog područja humanističkih znanosti pod naslovom Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016. te stekla akademski naslov doktorice znanosti, znanstveno polje teologije.

U Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada bili su: prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik, prof. dr. sc. Gordan Črpić, vanjski član, te prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor-član. Povjerenstvo je, na temelju napisanog rada i obrane, ocijenilo rad doktorandice najvišom ocjenom, summa cum laude.

Predsjednik i članovi Povjerenstva čestitali su novoj doktorici na vrsnom interdisciplinarnom pristupu u obradi tematike redovničkog zajedništva te istaknuli vrijednost dobivenih rezultata kao polazište za daljnja istraživanja i konkretnu primjenu u redovničkim zajednicama.

Javnoj obrani, uz članove njezine obitelji,  prijatelje i kolege, nazočile su sestre Klanjateljice Krvi Kristove zajedno s regionalnom poglavaricom sestrom Ana Marijom Antolović, predsjednicom Hrvatske redovničke konferencije.

Doktorski rad „Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016.“ pod teoretskim i praktičnim vidom obrađuje vrednotu redovničkog zajedništva nakon Drugoga vatikanskoga sabora kao jednu od bitnih komponenti redovničkoga života. Radom su obuhvaćene redovničke zajednice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i to od 1972. do 2016. godine.

U teoretskom je dijelu korištena kritičko-analitička i induktivno-deduktivna metoda, dok je za praktičnu razinu provedeno i analizirano kvalitativno empirijsko istraživanje obavljeno pomoću metoda fokus grupe i osobnog intervjua. Rad je podijeljen u pet poglavlja. U prvom poglavlju redovničko je zajedništvo najprije smješteno unutar ekleziološkog zajedništva („Redovničko zajedništvo“), a njegove su bitne dimenzije osvijetljene uz pomoć poslijesaborskih crkvenih dokumenata o posvećenom životu o čemu je riječ u drugom poglavlju („Redovničko zajedništvo i dimenzije njegova ostvarenja prema crkvenim dokumentima“).

U trećem poglavlju („Bitni naglasci redovničkoga zajedništva: Zbornici redovničkih tjedana (1973.-2002.), časopis Posvećeni život (1994. - 2016.), Vijećanja redovničkih odgojitelja i odgojiteljica (1972.-2016.) i Redovnički dani (1998.-2016.))“ temeljito je analizirana tema redovničkog zajedništva prema zapisima najvažnijih skupova redovnika i redovnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u vremenskom razmaku od 44 godine.

U četvrtom je poglavlju („Izazovi i poteškoće zajedništva u redovničkim zajednicama“) izdvojeno sedam izazova i poteškoća redovničkoga zajedništva kao rezultat teološko-teoretske analize proizašle iz prva tri poglavlja.

Peto poglavlje („Redovničko zajedništvo pred suvremenim izazovima – Empirijsko istraživanje“) donosi i analizira rezultate kvalitativnog empirijskog istraživanja provedenog u siječnju i svibnju 2016. godine u kojemu je sudjelovalo 70 redovnika i redovnica iz hrvatskih i bosansko-hercegovačkih redovničkih zajednica. Rezultati su potvrdili važnost vrednote redovničkog zajedništva, osvijetlili njegove pomake kako u pozitivnom tako i u negativnom smjeru, otkrili važne teme za potreban rast redovničkog zajedništva te otvorili teme o kojima se do sada nije raspravljalo ni pisalo.


Sestra Mirjana Juranović je rođena 6. studenoga 1975. u Doboju, u Bosni i Hercegovini, od oca Franje i majke Ljube, rođ. Antolović. Nakon završenog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja stupila je u novicijat redovničke Družbe Klanjateljica Krvi Kristove, gdje je 1996. godine položila prve, a 2001. godine doživotne zavjete. Akademske godine 1997./1998. upisala je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine s temom „Problematika početnog odgoja u ženskim redovničkim zajednicama u Hrvatskoj“. U razdoblju od 2002. do 2007. radila je kao vjeroučiteljica u Srednjoj školi u Ivancu. Od 2007. do 2013. godine u svojoj je redovničkoj zajednici obavljala službe odgojiteljice u početnoj formaciji, poglavarice zajednice te predsjednice Povjerenstva za duhovna zvanja i pastoral mladih. U studenom 2013. godine završila je dvogodišnje obrazovanje za voditeljicu Bibliodrame.

Svoj licencijatski rad iz moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Razumijevanje i ostvarivanje vrednote zajedništva u redovničkim zajednicama u Hrvatskoj od Drugoga vatikanskoga sabora do danas“ obranila je 14. travnja 2014. Godinu dana (2014.-2015.) radila je kao vjeroučiteljica u Katoličkom školskom centru Ivan Pavao II. i u Osnovnoj školi Harmani II. u Bihaću. Dvije godine (2015.-2017.) radila je kao pastoralna suradnica u Hrvatskim katoličkim zajednicama u Sindelfingenu i Herrenbergu (Njemačka), a od jeseni 2017. započinje edukaciju za pastoralnu referenticu u biskupiji Rottenburg-Stuttgart. 

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Redovnički dani 2018.

Tema Redovničkih dana: Za novo vino nove mješine

Izdavaštvo

Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte

Linkovi