Vijesti - S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad

 

S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad

S. Mirjana Juranović obranila doktorski rad Autor: s. M. Juranović i s. V. Abramović
Objavljeno: 06. 11. 2017 - 12:15

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 6. studenoga 2017., s. Mirjana Juranović uspješno je obranila doktorski rad iz znanstvenog područja humanističkih znanosti pod naslovom Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016. te stekla akademski naslov doktorice znanosti, znanstveno polje teologije.

U Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada bili su: prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik, prof. dr. sc. Gordan Črpić, vanjski član, te prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor-član. Povjerenstvo je, na temelju napisanog rada i obrane, ocijenilo rad doktorandice najvišom ocjenom, summa cum laude.

Predsjednik i članovi Povjerenstva čestitali su novoj doktorici na vrsnom interdisciplinarnom pristupu u obradi tematike redovničkog zajedništva te istaknuli vrijednost dobivenih rezultata kao polazište za daljnja istraživanja i konkretnu primjenu u redovničkim zajednicama.

Javnoj obrani, uz članove njezine obitelji,  prijatelje i kolege, nazočile su sestre Klanjateljice Krvi Kristove zajedno s regionalnom poglavaricom sestrom Ana Marijom Antolović, predsjednicom Hrvatske redovničke konferencije.

Doktorski rad „Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016.“ pod teoretskim i praktičnim vidom obrađuje vrednotu redovničkog zajedništva nakon Drugoga vatikanskoga sabora kao jednu od bitnih komponenti redovničkoga života. Radom su obuhvaćene redovničke zajednice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i to od 1972. do 2016. godine.

U teoretskom je dijelu korištena kritičko-analitička i induktivno-deduktivna metoda, dok je za praktičnu razinu provedeno i analizirano kvalitativno empirijsko istraživanje obavljeno pomoću metoda fokus grupe i osobnog intervjua. Rad je podijeljen u pet poglavlja. U prvom poglavlju redovničko je zajedništvo najprije smješteno unutar ekleziološkog zajedništva („Redovničko zajedništvo“), a njegove su bitne dimenzije osvijetljene uz pomoć poslijesaborskih crkvenih dokumenata o posvećenom životu o čemu je riječ u drugom poglavlju („Redovničko zajedništvo i dimenzije njegova ostvarenja prema crkvenim dokumentima“).

U trećem poglavlju („Bitni naglasci redovničkoga zajedništva: Zbornici redovničkih tjedana (1973.-2002.), časopis Posvećeni život (1994. - 2016.), Vijećanja redovničkih odgojitelja i odgojiteljica (1972.-2016.) i Redovnički dani (1998.-2016.))“ temeljito je analizirana tema redovničkog zajedništva prema zapisima najvažnijih skupova redovnika i redovnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u vremenskom razmaku od 44 godine.

U četvrtom je poglavlju („Izazovi i poteškoće zajedništva u redovničkim zajednicama“) izdvojeno sedam izazova i poteškoća redovničkoga zajedništva kao rezultat teološko-teoretske analize proizašle iz prva tri poglavlja.

Peto poglavlje („Redovničko zajedništvo pred suvremenim izazovima – Empirijsko istraživanje“) donosi i analizira rezultate kvalitativnog empirijskog istraživanja provedenog u siječnju i svibnju 2016. godine u kojemu je sudjelovalo 70 redovnika i redovnica iz hrvatskih i bosansko-hercegovačkih redovničkih zajednica. Rezultati su potvrdili važnost vrednote redovničkog zajedništva, osvijetlili njegove pomake kako u pozitivnom tako i u negativnom smjeru, otkrili važne teme za potreban rast redovničkog zajedništva te otvorili teme o kojima se do sada nije raspravljalo ni pisalo.


Sestra Mirjana Juranović je rođena 6. studenoga 1975. u Doboju, u Bosni i Hercegovini, od oca Franje i majke Ljube, rođ. Antolović. Nakon završenog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja stupila je u novicijat redovničke Družbe Klanjateljica Krvi Kristove, gdje je 1996. godine položila prve, a 2001. godine doživotne zavjete. Akademske godine 1997./1998. upisala je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine s temom „Problematika početnog odgoja u ženskim redovničkim zajednicama u Hrvatskoj“. U razdoblju od 2002. do 2007. radila je kao vjeroučiteljica u Srednjoj školi u Ivancu. Od 2007. do 2013. godine u svojoj je redovničkoj zajednici obavljala službe odgojiteljice u početnoj formaciji, poglavarice zajednice te predsjednice Povjerenstva za duhovna zvanja i pastoral mladih. U studenom 2013. godine završila je dvogodišnje obrazovanje za voditeljicu Bibliodrame.

Svoj licencijatski rad iz moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Razumijevanje i ostvarivanje vrednote zajedništva u redovničkim zajednicama u Hrvatskoj od Drugoga vatikanskoga sabora do danas“ obranila je 14. travnja 2014. Godinu dana (2014.-2015.) radila je kao vjeroučiteljica u Katoličkom školskom centru Ivan Pavao II. i u Osnovnoj školi Harmani II. u Bihaću. Dvije godine (2015.-2017.) radila je kao pastoralna suradnica u Hrvatskim katoličkim zajednicama u Sindelfingenu i Herrenbergu (Njemačka), a od jeseni 2017. započinje edukaciju za pastoralnu referenticu u biskupiji Rottenburg-Stuttgart. 

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Odgojiteljski dan
  • 20. siječnja 2018. (subota) od 9 do 14 sati u sjedištu Hrvatske redovničke konferencije (Prilaz Gjure Deželića 75, 10000 Zagreb)
Škola za novakinje - Ljetni semestar akad. god. 2017./2018
  • 20. veljače 2018. - početak ljetnog semestra Škole za novakinje
Seminari za sestre na Krku

Termini seminara:

  • 26. veljače - 1. ožujka 2018. (za više poglavarice)
  • 12. – 15. ožujka 2018. (za sestre)
  • 14. – 17. svibnja 2018. (za sestre)
47. vijećanje redovničkih odgojitelja

9. - 11. ožujka 2018. u samostanu službenica Milosrđa na Kamenu u Splitu (Sv. Mihovila 43)

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte
Posvećeni život
Posvećeni život
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Vijesti
Vijesti

Linkovi