Vijesti - Papina video-poruka uz početak Godine posvećenoga života

 

Papina video-poruka uz početak Godine posvećenoga života

Papina video-poruka uz početak Godine posvećenoga života Objavljeno: 29. 11. 2014 - 08:51

Probudite svijet!


Draga braćo i sestre,

iako sam fizički daleko zbog mog služenja općoj Crkvi, osjećam se duboko povezanim sa svim posvećenim muškarcima i ženama na početku godine za koju sam htio da bude posvećena posvećenom životu.

Srdačno pozdravljam sve članove Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, te sve okupljene u bazilici Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore), pod nježnim pogledom Blažene Djevice Salus populi romani, na ovom molitvenom bdjenju. Zajedno s vama pozdravljam sve posvećene muškarce i žene koji žive i rade u svijetu.

U ovoj prigodi moje prve riječi su ispunjene zahvalnošću Gospodinu za dragocjeni dar posvećenog života Crkvi i svijetu. Ova Godina posvećenog života je prilika da svi članovi Božjega naroda zahvale Gospodinu, od kojeg su sva dobra, za dar posvećenog života, vrednujući ga na prikladan način. Vama, draga braćo i sestre posvećene osobe, jednako tako upućujem zahvalu za ono što jeste i što činite u Crkvi i u svijetu: neka to bude "snažno vrijeme" da slavite s cijelom Crkvom dar vašeg poziva i oživite svoje proročansko poslanje.

Ponavljam vam danas ono što sam već u nekoliko navrata rekao: "Probudite svijet! Probudite svijet!" Kako?

Stavite Krista u središte svog postojanja. Budući da je temeljno pravilo vašega života "nasljedovanje Isusa Krista, kako je predloženo u evanđelju " (Perfectae caritatis 2), posvećeni život se u bîti sastoji u osobnom prianjanju osobno uz njega. Tražite, drage posvećene osobe, neprestano Krista, tražite njegovo lice, neka on zauzima središnji dio vašeg života, kako biste se preobrazili u "živo sjećanje na način postojanja i postupanja Isusa kao utjelovljene Riječi pred Ocem i pred braćom "(VC 22). Poput apostola Pavla, dopustite da vas on osvoji, usvojite njegove osjećaje i njegov način života (usp. isto, 18.); pustite da vas njegova ruka dotakne, njegov glas vodi, njegova milost podupire (usp. isto, 40).

To nije lako, ali pustite da vas njegova ruka dotakne, njegov glas vodi, njegova milost podupire.

I s Kristom, uvijek uzimajte za svoje polazište evanđelje! Prihvatite ga kao oblik života i pretočite ga u svakodnevne geste obilježene jednostavnošću i dosljednošću, pobjeđujući kušnju da ga se pretvori u ideologiju. Evanđelje će sačuvati "poletnost" vašeg života i poslanja, i učinit će ih aktualnima i privlačnima. Neka evanđelje bude čvrsto tlo gdje ćete hrabro kročiti naprijed. Neka ono za vas, drage posvećene osobe, koji ste pozvani biti "živa egzegeza" evanđelja, bude temelj i posljednja referentna točka vašega života i poslanja.

Izađite iz svojega gnijezda i krenite prema periferijama muškaraca i žena današnjice! Zbog toga, pustite da vas Krist susretne. Susret s njim će vas gurnuti ususret drugima i povesti vas prema najpotrebitijima, najsiromašnijima. Doći ćete do periferija koje čekaju svjetlo evanđelja (usp. Evangelii gaudium, 20). Nastanite se na granicama. To će od vas tražiti budnost da otkrijete novost Duha; pronicavost da prepoznate složenost novih granicâ; razlučivanje da utvrdite granice i postupate na odgovarajući način; i uranjanje u stvarnost, "dotičući Kristovo trpeće tijelo u narodu" (ibid., 24).

Draga braćo i sestre pred vama su mnogi izazovi, ali oni postoje zato da se prevladaju. "Budimo realisti, ali ne gubimo radost, odvažnost i predanost ispunjenu nadom! Ne dopustimo da nam se ukrade misionarska snaga!" (Ibid., 109).

Neka nas Marija, žena uronjena u razmatranje otajstva Boga u svijetu i u povijesti, žena spremna priteći u pomoć drugima (Lk 1, 39) i zato uzor svakom učeniku-misionaru, prati u ovoj Godini posvećenog života koju stavljamo pod njezin majčinski pogled.

Svima vama sudionicima molitvenog bdjenja u Svetoj Mariji Velikoj i svim posvećenim muškarcima i ženama od srca udjeljujem blagoslov i molim vas da molite za mene. Gospodin vas blagoslovio i Majka Božja čuvala!

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Susret animatora za duhovna zvanja

U Splitu, na Kmanu od 14. do 16. rujna 2020. godine. 

Redovnički dani

Split, 18-19. rujna 2020.

Dubrovnik, 19. rujna 2020.

Zagreb, 25-26. rujna 2020.

Rijeka, 26. rujna 2020.

Đakovo, listopad 2020.

Seminar za medicinske sestre/braću

Ludbreg, 9-11. listopada 2020.

voditelj: mons. mr. Bože Radoš, biskup varaždinski

tema: Gospodine, daj da ozdravim!

Izborna skupština HRK

14. i 15. listopada 2020. godine u Franjevačkom samostanu u Dubravi (Zagreb)

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi