Vijesti - Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj

 

Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj

Održan Stručni skupa za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj Objavljeno: 05. 04. 2014 - 00:45

U franjevačkom samostanu u zagrebačkoj Dubravi, 4. i 5. travnja održan je Stručni skup za odgojitelje u katoličkim vrtićima u Hrvatskoj. Skup je organiziralo Povjerenstvo HKVRPP-a za predškolski odgoj u ustanovama koje vode redovničke ustanove a modelirala ga je voditeljica Povjerenstva s. Katarina Pišković, karmelićanka BSI. Skup na kojemu se okupilo 200-tinjak odgojitelja, ravnateljica i provincijalnih poglavarica i otvorio je predsjednik HKVRPP-a, o. Vinko Mamić.

Teme predavanja su izabrane s obzirom na zadaću izrade Godišnjeg plana i programa rada predškolskih ustanova za pedagošku godinu 2013/14. kao i izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Zbog aktualnosti same teme i novih zakonskih obveza vjerskih vrtića na skupu su sudjelovale i provincijalne poglavarice čije zajednice vode vrtiće kako bi dobile uvid u novonastalu situaciju i zajedno sa ravnateljicama poduzele potrebne radnje.

Održana su dva predavanja: prof. dr. sc. Slavica Bašić sa Sveučilišta u Zadru održala je predavanje na temu „Predškolski kurikulum: kompetencije i obrazovna područja“, a prof. Marija Ivanković, voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, predavanje na temu “Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standardi i Nacionalni kurikulum”. Drugoga dana, prije početka radionica pedagoginja Brankica Blažević predstavila je “Radne listove za djecu predškolskog uzrasta uz priručnik: Njihovo je kraljevstvo nebesko” kao suautorica uz Anu Vukasović.

Nakon predavanja i predstavljanja provincijalne poglavarice, ravnateljice vrtića i voditeljice podružnica raspravljale su o poslovanju vrtić zajedno sa pravnicom Dubravkom Ninić. Važne obavijesti o financijskom poslovanju prenijela je gđa. Zrinka Jelačić. U isto vrijeme dvije skupin odgajateljica sudjelovale su u radionicama koje su vodile s. Samuela Premužić  i sestre iz DV sv. Josipa.  Skup je završio plenumom.

Skupu se redovito, kao i prijašnjih godina, pridruži i određeni broj odgojitelja iz Bosne i Hercegovine.

Na početku je s. Katarina pozdravila sve sudionice i sudionike koji dijele isto zanimanje i interese, ali i radost življenja s djecom. Posebno je pozdravila o. Vinka Mamića, zahvalivši mu se kao predsjedniku HKVRPP-a za potporu koju Konferencija redovito daje vjerskim vrtićima i onima koji se brinu o djeci. Zahvalila se posebno što je Konferencija prihvatila tiskati Radne listove.

Obraćajući se redovnicama o. Vinko je istaknuo kako je rado došao, kako mu je bilo važno doći i pozdraviti sve sudionice ispred HKVRPP-a te se zahvaliti za rad Povjerenstvu za predškolski odgoj, Povjerenstvu koje sustavno radi, prati zbivanja i trudi se na vrijeme odgovoriti na izazove i upoznati sve odgajatelje sa novostima i izazovima u odgoju i obrazovanju predškolske djece, upoznati ih s promjenama koji su česte, a nerjetko i nedovoljno transparentne. “Ovakvi susreti su dobrodošli i nužni želimo li raditi tako da budemo prepoznati kao oni koji su odgovorno izišli u susret potrebama društva.” Briga Crkve za odgoj i obrazovanje nastala je iz socijalnih potreba društva, unutar te brige nastajali su redovi koji su se posvećivali odgoju i obrazovanju djece, na što svako dijete ima pravo, odgovarajući tako na potrebe siromaha. Potom su tu brigu sve više preuzimale građanske institucije, a posljedično se i Crkva počela “povlačiti” iz tog područja. “Danas se”, nastavio je o Vinko, “ta problematika ponovo aktualizira poticajima od Svete stolice i biskupa ne toliko zbog socijalne dimenzije, premda je i ona još uvijek prisutan, nego zbog svjetonazorske dimenzije. To je glavni pokretač ponovnog angažiranja Crkve u području odgoja i obrazovanja. Nekada se mislilo da je najvažnije visoko obrazovanje, a danas Crkva sve više shvaća kolika je važnost osnovnoškolskog obrazovanja. Djeca se rano svjetonazorski oblikuju, vi to znate i Crkva je toga sve više svjesna, svjesna koliko je to bitno.“ Svjetonazori u odgoju i obrazovanju koji se protive svjetonazorima Crkve potaknuli su Crkvu da na globalnoj razini iznova promisli na koji način se bolje angažirati i odgovoriti na takve izazove. Na kraju se o. Vinko zahvalio svim odgajateljima na njihovu radu. “Vaš posao je važan pred Bogom, Crkvom, društvom, generacijama koje odgajate i pred vama samima. Vi ste ti koji usmjeravate ljude i šaljete ih u život. Crkva je sve više svjesna vrijednosti vašega truda. Ne klonite u tome poslu iako je puno onih koji vas koće, a malo onih koji kažu hvala. Ako imate svijest o vrijednosti onoga što radite – neće vam biti teško, prihvatit će te to kao dio vašeg redovničkog poziva.” rekao je o. Vinko.

Predavanjem na temu „Predškolski kurikulum: kompetencije i obrazovna područja“ prof. dr. sc. Slavica Bašić je predstavila razloge uvođenja predškolskog kurikuluma koji osigurava usporediva obrazovna iskustva u čestoj mnogostrukosti metoda i koncepcija za djecu predškolske dobi. Kurikulum nudi pedagoškim stručnjacima orijentaciju i podršku za njihov rad, olakšava komunikaciju i razumijevanje među stručnjacima i roditeljima odnosno među sudionicima pedagoškog procesa.

Profesorica je potom predstavila povijest nastanka, polazišta i orjentacije predškolskih kurikuluma u Engleskoj, Norveškoj, Švedskoj, i kratak pogled na stanje u Njemačkoj gdje unatoč još uvijek otvorenim i spornim pitanjima sve veći broj pokrajina uvodi  obrazovni i odgojni okvirni plan.

U Hrvatskoj nema rasprave o tim pitanjima, ali vrlo intenzivna je aktivnost ekspertne grupe koja radi na kurikulumskim dokumentima i izradi okvirnog  kurikuluma u skladu sa osnovnim postavkama Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Rezultati još nisu dostupni široj javnosti. Polazište je NOK; orijentacija na cjeloviti razvoj i jednake mogućnosti svoj djeci; razvoj kompetencija nužnih za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije u profesionalnom i društvenom životu. Postmoderna slika svijeta utjecala na promjenu shvaćanja djeteta i da je u tom kontekstu  prisutna tendencija  napuštanja antropologijske i psihologijeske utemeljenosti učenja i razvoja, da se obrazovanje ne promatra kao individualni proces prerade, pounutrenja informacija nego isključivo kao socijalni i komunikativni proces. U izradi kurikuluma posebnu pažnju upravo treba posvetiti tom aspektu - individualnoj preradi informacija odnosno uvjetima kako se razvijaju sposobnosti, a manje je važno pitanje od koga je iniciran sadržaj odnosno aktivnost. A zadnjih 10 godina se tom pitanju posvetilo jako puno prostora, pa je sloboda izbora postala ključna odrednica odgoja u ranoj dobi.

Svijet u kojemu odrastaju današnja djeca postavlja visoke zahtjeve i izazove za pedagogiju. S novim pogledom na dijete, s novim obrazovnim koncepcijama i novim programima ranog odgoja ta promjena je već počela i svi smo pozvani zajednički stvarati prostor sigurnosti, zaštićenosti, slobodnog kretanja, otvorenosti za drugoga i mogućnosti zajedništva s drugim, prostor za upoznavanje i otkrivanje vlastitih mogućnosti  i smisla djelovanja, završila je profesorica Bašić.

Drugog dana predavanje na temu “Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standardi i Nacionalni kurikulum” održala je rof. Marija Ivanković. Predavač je najprije predstavila viziju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta da uspostaviti globalno konkurentan, kvalitetan i održiv odgojno-obrazovni i znanstveni sustav, kao i sustav sporta s ciljem održivog razvoja društva temeljenog na znanju i uspješnosti. Ciljevi takve vizije su osigurati svima dostupan, prohodan, konkurentan te s potrebama društva, tržištem rada i cjeloživotnim učenjem usklađen sustav obrazovanja. Osiguranje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama. Poticanje inkluzivnog obrazovanja. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada.

U nastavku je prof. Ivanković predstavila novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 
 

Galerija slika:

Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Škola za novakinje

Zimski semestar (Zagreb, 5. listopada - 15. prosinca 2021.)

Adventska duhovna obnova

12. prosinca 2021. (Franjevački samostan - Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb); s. Mirjam Peričić, OP "Praštanje za pojedinca - pomirenje za zajednicu"

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 2 (2021)
Vijesti 2 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi