Vijesti - Objavljena znanstvena monografija o povijesti augustinaca u Rijeci autora Marka Medveda

 

Objavljena znanstvena monografija o povijesti augustinaca u Rijeci autora Marka Medveda

Objavljena znanstvena monografija o povijesti augustinaca u Rijeci autora Marka Medveda Autor: ika
Objavljeno: 15. 10. 2020 - 21:11

U izdanju izdavačke kuće Srednja Europa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljena je knjiga "Filius conventus Fluminensis. Augustinci pustinjaci sv. Jeronima u Rijeci" autora crkvenog povjesničara izv. prof. dr. sc. Marka Medveda.

 

Znanstvena monografija na više od 750 stranica, podijeljenih u 11 poglavlja, opisuje povijest augustinaca, prvih redovnika u gradu Rijeci. Od 14. st. do ukinuća samostana od strane Josipa II. krajem 18. st., redovnici nasljedovatelji sv. Augustina nalazili su se u crkvi i samostanu sv. Jeronima, mjestu na kojem od sredine 20. st. djeluju dominikanci.

Povijest augustinaca pustinjaka vrlo je malo poznata hrvatskoj historiografiji, ne samo u vezi s Rijekom već i s ostalim područjima Hrvatske s obzirom na njihovu prisutnost u Slavoniji, Istri i Dalmaciji, posebice u srednjem vijeku. Koristeći domaću i inozemnu literaturu, nepoznata arhivska vrela svjetovnih i crkvenih arhiva u Rimu, Beču, Zagrebu, Münchenu, Rijeci i dr., autor analizira početke augustinske prisutnosti u Rijeci vezane uz Devince i Walseeovce, razvoj zajednice tijekom 15. st., burno razdoblje mletačkog uništenja i reformacije, istaknuti položaj riječkog samostana u kontekstu koruških i štajerskih redovnika, ujedinjenje s austrijskom augustinskom provincijom i jozefinističko zatvaranje samostana 1788. godine.

Autor iznosi pojedinosti o više riječkih augustinaca slabo poznatih ili posve nepoznatih historiografiji, koji su zauzeli istaknuta mjesta u augustinskom redu, Crkvi i društvu Srednje Europe, poput više provincijala, biskupa, profesora teologije i dr. Opisuje se društvena važnost redovnika posebice s obzirom na doprinos kulturi, obrazovanju i visokom školstvu, najstariju riječku knjižnu baštinu, djelovanje bratovština, izgradnju nove crkve i samostana u 18. st. itd. Knjiga donosi pregršt podataka i o okolici Rijeke u kojoj su redovnici imali više dobara i kapela poput današnje Žabice, Mlake, Krnjeva, Kantride, Opatije, Klane, Krasa u Sloveniji i dr.

Povijest riječkih redovnika vrijedan je doprinos poznavanju prošlosti riječkog kraja u predindustrijskom vremenu jer je samostan sv. Jeronima zauzimao istaknuti položaj u lokalnom feudalnom sustavu. U tome kontekstu valja spomenuti da se u dodatku knjige donose brojni ugovori, misne zaklade, oporuke tijekom više od četiri stoljeća djelovanja samostana. Ovom monografijom daje se vrijedan doprinos crkvenoj povijesti Rijeke, ali i društvenoj i kulturnoj povijesti grada. Može se reći da knjiga o povijesti riječkih augustinaca u crkvi sv. Jeronima povezuje dva velikana, svetog Augustina i svetog Jeronima, upravo u godini obilježavanja 1600 godina od smrti sv. Jeronima.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Novicijatska škola

Predavanja zimskog semestra:
7. listopada - 17. prosinca 2020.

Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ

Susret Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ s (nad)biskupijskim povjerenicima za UPŽ i DAŽ: 28. listopada 2020. u 10.00 sati (Ksaverska cesta 12a). OTKAZANO

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi