Vijesti - Novi projekt Isusovačke službe za izbjeglice „Migranti u zajednici“

 

Novi projekt Isusovačke službe za izbjeglice „Migranti u zajednici“

Novi projekt Isusovačke službe za izbjeglice „Migranti u zajednici“ Autor: ika
Objavljeno: 16. 09. 2021 - 22:33

Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj započela je s izvođenjem još jednog integracijskog projekta, kojim će nastojati smanjiti i spriječiti socijalnu isključenost te potaknuti socijalno uključivanje i integraciju izbjeglica na području Zagreba, Karlovca, Duge Rese i Velike Gorice, prenosi Vatican News.

Projekt pod nazivom „MUZA – Migranti U Zajednici“ podržalo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, a provodit će se tijekom sljedeće dvije godine.

Isusovačka služba za izbjeglice već 27 godina aktivno djeluje u Republici Hrvatskoj na području izbjeglištva i prisilnih migracija, brinući se za zaštitu potreba i prava izbjeglica, prognanika i drugih prisilno raseljenih osoba, koje su iz svoga mjesta boravka morali pobjeći pred ratom ili progonom.

Posljednjih devet godina usmjereni su na rad s tražiteljima međunarodne zaštite, strancima kojima je odobrena međunarodna zaštita, azil i supsidijarna zaštita, te strancima kojima je ograničena sloboda kretanja. Svojim dugogodišnjim radom na ovom području upoznati su s postupcima odobrenja međunarodne zaštite u pogledu pravnih pitanja i problema s kojima se ova društvena skupina susreće.

Cilj projekta „MUZA“ je doprinijeti kvalitetnom socijalnom uključivanju, jačanju kapaciteta te poboljšanju društveno-ekonomske situacije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj te društveno-ekonomsko-kulturnom razvoju društva i sustava integracije u Republici Hrvatskoj.

Ciljanim i kontinuiranim aktivnostima projekta te praćenjem i pružanjem podrške, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom i njihove obitelji bit će osnažene u procesu njihovog osamostaljenja i neovisnosti kako bi se uspješno uključili u hrvatsko društvo. Istovremeno će se obuhvatiti i lokalne zajednice, važni akteri u procesu integracije iz vladinog i nevladinog sektora na čijoj suradnji počiva uspješno provođenje koraka u integraciji, mediji i šira javnost – koji će se senzibilizirati i informirati o njihovoj ulozi i odgovornosti koju ona nosi u procesu integracije i građenju inkluzivnog društva dobrodošlice i prihvaćanja, poručili iz JRS-a.

Projekt želi graditi sustav koji će suradnički uključiti osobe pod međunarodnom zaštitom i građane RH u pronalaženje samoodrživih modela društvene podrške, kulturalne razmjene, socijalnog mentorstva, dijeljenja vještina, organiziranja zajedničkih akcija i sličnih aktivnosti.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog projekta rezultirat će osposobljenošću i osnaženošću korisnika za samostalno funkcioniranje u hrvatskom društvu, bit će upoznati sa svojim pravima i obvezama u hrvatskom kontekstu. Krajnji cilj je usvajanje jezika, koje otvara vrata zaposlenju i rasterećenju institucija socijalne skrbi.

Posljedično, inkluzijom izbjeglica, društvo kao takvo napreduje i raste, osnažuje se lokalna zajednica u vidu ekonomske moći, obrazuju se žitelji lokalne zajednice i uče suživotu s osobama iz različitog kulturnog kruga. Uključivanjem korisnika u svakodnevni život lokalnih sredina, osigurava se prostor za kulturalnu razmjenu, gdje korisnici nisu samo pasivni primatelji usluga već aktivni sudionici društva kojemu i sami pružaju vrijednosti, doprinos, posebnosti, tako obogaćujući društvo u cjelini, poručili iz JRS-a.

Poticanje pozitivnog i uključivog medijskog prostora otvara mogućnost participacije i stvaranja sadržaja od samih korisnika, čime ih se dodatno osnažuje, ukazuje na njihovu vrijednost, prava, mogućnosti, te se njihova prisutnost promatra kao društveni doprinos i dobitak.

S obzirom na situaciju u Republici Hrvatskoj i nedostatak radne snage, potkapacitiranosti državnog aparata, djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice intenzivno će putem profesionalne orijentacije usmjeravati korisnike prema deficitarnim zanimanjima i raditi na njihovoj prekvalifikaciji kako bi se popunila radna mjesta za koje nedostaje kvalificirani kadar te samim korisnicima omogućila ekonomska neovisnost i samostalnost. Korisnici (osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom) bit će socijalno uključeni te osnaženi kao hrvatski građani koji svojim nasljeđem dodatno obogaćuju hrvatsko društvo i kulturu, poručili su iz JRS-a, a prenosi Vatican News.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
Škola za novakinje

Zimski semestar (Zagreb, 5. listopada - 15. prosinca 2021.)

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 1 (2021)
Vijesti 1 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi