Vijesti - Nova knjiga prof. dr. sc. fra Marijana Vugdelije

 

Nova knjiga prof. dr. sc. fra Marijana Vugdelije

Nova knjiga prof. dr. sc. fra Marijana Vugdelije Autor: ika
Objavljeno: 17. 10. 2020 - 15:18

U Biblioteci „Službe Božje“ izišla je nova knjiga umirovljenog profesora Svetog pisma prof. dr. sc. fra Marijana Vugdelije „Psalmi: 1-24. Njihovo porijeklo i značenje“, koja donosi egzegetsko-teološke informacije i duhovno razmišljanje, za bolje upoznavanje i istraživanje neiscrpne „Knjige psalama“.

Ovaj prvi svezak planiranih komentara cijele Knjige psalama plod je trogodišnjeg rada koji autor posvećuje sv. Jeronimu Dalmatincu o 1600. obljetnici njegove smrti, a o čemu i sam kaže da mu je posvetiti posljednju dionicu svoga života. Knjiga sadrži „Predgovor“ i „Uvodni dio“, s tim da se u Predgovoru govori općenito o psalmima, njihovoj trajnoj vrijednosti, molitvenom značaju i daju se temeljne smjernice za ispravno čitanje i tumačenje psalama, dok se u  Uvodnom dijelu govori o posebnim temama povezanima s psalmima. U ostatku knjige autor je preveo s hebrejskoga izvornika te protumačio prva 24 psalma, a u budućim svescima očekuju se komentari cijelog biblijskog psaltira.

Fra Marijan  Vugdelija, poznati i istaknuti hrvatski bibličar, 35 godina je predavao Sveto pismo, na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj od 1981., a od 1999. do umirovljenja 2016. godine na KBF-a Sveučilišta u Splitu. Objavio je deset knjiga, priredio dva zbornika i autor je brojnih znanstvenih članaka s područja biblijske egzegeze i teologije.

Dr. sc. Anto Popović, profesor Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu,  u recenziji fra Marijanovoj knjizi, između ostalog, zapisao je, da Knjiga Psalmi: 1-24. Njihovo porijeklo i značenje istinsko je obogaćenje biblijske literature na hrvatskom jeziku, naglasivši da će narednim desetljećima knjiga dr. Vugdelije bit će nezaobilazno i dragocjeno referencijalno djelo za svako ozbiljnije istraživanje psalama i Psaltira, te kaže: „Odlika je ove knjiga prof. dr. sc. Marijana Vugdelije da u prvom glavnom dijelu (38–146: I. Uvodni dio) temeljito i detaljno obrađuje brojna uvodna pitanja vezana uz psalme i uz Knjigu Psalama općenito. Taj je uvodni dio najopsežniji i najtemeljitiji uvod u psalme općenito na hrvatskom jeziku. Autor više puta i na više načina jasno daje do znanja da je specifičnost molitvenih izričaja psalama utemeljena na specifičnosti njihova poetskog jezika, koji je jezgrovit i slikovit i ritmičan te stoga čini molitvu izrečenu tim jezikom snažnom, dojmljivom i uzvišenom. Dodatna je odlika ove knjige da u drugom glavnom dijelu (125–616: II. Pojedinačno tumačenje psalama) donosi stručan i iscrpan komentar prvih dvadeset četiriju psalama iz Knjige Psalama. Riječ je o najiscrpnijem tumačenju Psalama 1 – 24 na hrvatskom jeziku. Autor M. Vugdelija je svoje višedesetljetno stručno znanje i bogato iskustvo stečeno proučavanjem Biblije ugradio u ovo tumačenje Knjige psalama.

Komentari i istraživanja Knjige psalama, koji su proteklih nekoliko desetljeća objavljivani na velikim svjetskim jezicima, sada su dostupni i na hrvatskom jeziku zahvaljujući ovoj knjizi prof. Vugdelije. Naime dr. Vugdelija pročitao je brojne publikacije o Knjizi Psalama i – sukladno znanstvenim pravilima provjerljivog citiranja i konzultiranja – preuzeo je najbolje iz tih publikacija i učinio je to sada dostupnim i na hrvatskom jeziku u komentaru Psalama 1 – 24. Dodatna je vrijednost i originalnost ove knjige sadržana u činjenici da autor donosi vlastiti prijevod svakog od 24 psalma koji komentira. Taj prijevod, prema riječima prof. Vugdelije, »nastoji ostati vjeran hebrejskom tekstu dok zadržava poetsku segmentaciju« (126). Riječ je, dakle, o hrvatskom prijevodu koji pomaže čitatelju približiti se hebrejskom poetskom izričaju. U odnosu na najrašireniji hrvatski prijevod Knjige psalama (Filibert Gass), ovaj Vugdelijin prijevod Psalama 1 – 24 inovativan je na leksičkoj razini i na ra zini sintakse. Naime, dr. Vugdelija često prevodi hebrejske riječi novim, nijansiranim hrvatskim riječima i taj Vugdelijin prijevod često unosi novi ritam u iskazni slijed.

Autorovo kreativno prevođenje dolazi do izražaja i u drukčijoj preraspodjeli nekih tzv. graničnih izričaja. Tako, primjerice, moliteljevo zazivanje »Jahve«, koje se tradicionalno nalazi na početku četvrtog retka u petom psalmu (Ps 5,4), prof. Vugdelija stavlja na završetak prethodnog retka, tj. na kraj trećeg retka (Ps 5,3; str. 213). Ta mala izmjena čini snažnijim i očitijim sinonimni paralelizam i u trećem i četvrtom retku. Iako ova knjiga velikim dijelom stručno i znanstveno tumači hebrejski jezik psalama, autor uspijeva i taj dio knjige približiti širem krugu čitatelja. Naime, pri tumačenju hebrejskog teksta psalama dr. Vugdelija navodi ključne hebrejske riječi i izričaje najčešće u transkribiranom obliku i na taj način ih približava širem krugu čitatelja, dok istodobno ostaje vjeran hebrejskom izvorniku. Knjiga Marijana Vugdelije pod nazivom Psalmi: 1 – 24. Njihovo porijeklo i značenje istinsko je obogaćenje biblijske literature na hrvatskom jeziku.

U narednim desetljećima knjiga dr. Marijana Vugdelije zacijelo će biti nezaobilazno i dragocjeno referencijalno djelo za svako ozbiljnije istraživanje psalama i Psaltira. Autoru čestitam na knjizi, koja sadrži obilje egzegetsko­‑teoloških informacija i duhovno poticajnih razmišljanja, a čitateljima ovu knjigu prof. Marijana Vugdelije preporučam kao korisno pomagalo za bolje upoznavanje neiscrpno bogate poruke Knjige Psalama“, zaključio je u svom vrednovanju knjige prof. Anto Popović.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Novicijatska škola

Predavanja zimskog semestra:
7. listopada - 17. prosinca 2020.

Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ

Susret Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ s (nad)biskupijskim povjerenicima za UPŽ i DAŽ: 28. listopada 2020. u 10.00 sati (Ksaverska cesta 12a). OTKAZANO

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi