Vijesti - Imenovana nova tajnica Hrvatske redovničke konferencije

 

Imenovana nova tajnica Hrvatske redovničke konferencije

Imenovana nova tajnica Hrvatske redovničke konferencije Autor: HRK
Objavljeno: 19. 09. 2019 - 22:12

Vijeće Hrvatske redovničke konferencije na svojoj sjednici održanoj 19. rujna 2019. u sjedištu Konferencije jednoglasno je za novu tajnicu imenovalo dr. sc. s. Kristu Mijatović, Milosrdnu sestru sv. Križa. 

Predsjednica Konferencije zahvalila se s. Kristi što je prihvatila ovo služenje. Zahvalila se također Milosrdnim sestrama sv. Križa za sestru Kristu. Sestra Krista iskazala je zahvalnost i svoju dobru volju da služi redovništvu i na ovakav način.

Članovi Vijeća iskazali su zahvalnost dosadašnjoj tajnici s. Ireni-Katarini Olujević, služavki Maloga Isusa koja je službu tajnice vršila nepunih osam godina. Sestra Irena-Katarina zahvalila se kod primopredaje dužnosti na povjerenju i prigodi na služi redovništvu. Sestra je pošla na novu službu u Rim. 


Jasna s. Krista Mijatović rođena je 1978. godine u Brčkom, u Bosni i Hercegovini. Do svoje dvanaeste godine živjela je u Tolisi, a godine 1990. obitelj se seli u Štitar, u Hrvatsku. Nakon završenoga drugog razreda opće gimnazije u Županji, 1995. godine odlazi u samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Poslije mature (1997.) stupa u postulat, a godinu dana kasnije (1998.) u novicijat. Prve redovničke zavjete položila je 2000. godine u Đakovu. 

Godine 2001. upisala je dvogodišnji studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Teološki studij upisala je 2003. godine na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je afiliran Teološkomu fakultetu Papinskoga sveučilišta „Gregoriana“ u Rimu. Doživotne zavjete položila je 2006. godine u Štitaru. 

Diplomirala je u lipnju 2007. godine, a od rujna iste godine vršila je službu vjeroučiteljice u osnovnim školama u: Sikirevcima, Vukovaru, Donjem Miholjcu i Osijeku. Od 2014. godine članica je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života te Povjerenstva za osobe posvećenoga života u Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji. Godine 2015. obranila je licencijatski rad Apostolat ženskih redovničkih zajednica u povijesno-društvenom kontekstu. Komparativni prikaz djelovanja redovnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i doktorata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2018. obranila je doktorsku disertaciju Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas. Predavač je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, na Studiju teologije posvećenog života u Splitu i na Školi za župne suradnike u Slavonskom Brodu. Članica je uredničkoga vijeća časopisa Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije i časopisa U znaku križa Hrvatske provincije Milosrdnih sestara svetog Križa.

Redovito održava predavanja na regionalnim i nadbiskupijskim susretima za osobe posvećenog života te Redovničkim danima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija.

 
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Započela Konferencija...
Slijedeći članak:
Dani formacije za franjevce...
Povratak na sve vijesti
 
 
Odgoda susreta

Zbog pandemije koronavirusa COVID-19, svi planirani susreti odgađaju se do daljnjega.

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Vijesti
Vijesti
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi