Vijesti - Dvanaesti susret dviju Konferencija: BK BiH i KVRPP BiH

 

Dvanaesti susret dviju Konferencija: BK BiH i KVRPP BiH

Dvanaesti susret dviju Konferencija: BK BiH i KVRPP BiH Autor: KVRPPBIH
Objavljeno: 28. 04. 2017 - 00:28

Dvanaesti susret biskupa Biskupske konferencije BiH s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH održan je, 28. travnja 2017. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu.

Tijekom osvrta na prošli susret razmišljalo se posebno o buđenju novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Spomenute su brojne hvale vrijedne molitvene inicijative koje se poduzimaju na planu molitve za zvanja u redovničkim i župnim zajednicama kao i djelovanje u okviru djela za zvanja u svakoj pojedinoj biskupiji. Svjesni važnosti i sve veće aktualnosti ove teme, zaključeno je da tome bude posvećen sljedeći susret.

Središnja tema ovog susreta bila je: Suradnja katoličkih laika i laičkih udruženja s redovnicima i redovnicama na području pastorala. Sudionici susreta saslušali su dva prigodna izlaganja s naglaskom na pojedine crkvene dokumente, osobito koncilske, koji, na temelju sakramenta krštenja, govore o sudjelovanju vjernika laika u trostrukoj Kristovoj službi: proročkoj, svećeničkoj i kraljevskoj, a bilo je riječi i o konkretnom angažmanu laika u životu krajevne Crkve u Bosni i Hercegovini. Spomenute su poimence i laičke udruge te djelovanje vjernika laika na raznim razinama kao i potreba duhovne i materijalne pomoći laicima od strane svećenika, redovnika i redovnica u zajedničkom radu za kraljevstvo nebesko.

Biskupi i redovnički poglavari i poglavarice potiču sve članove svojih biskupijskih i redovničkih zajednica da otvorenost ponajprije srca, ali i vrata župnih i redovničkih kuća za vjernike laike koji se, kao članovi kraljevskog svećenstva, žele uključiti u razna polja apostolata u skladu sa svojim poslanjem i sposobnostima. Svjesni brojnih izazova poratnog vremena, pozivaju sve na jačanje crkvenog jedinstva i zajedništva uz poštivanje poslanja i službe svakog pojedinca. U tom duhu potiču također na molitvu brojnim svecima laicima među kojima posebno blaženom Ivanu Merzu.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Predbilježbe za četvrti nastavni ciklus studija „Teologije posvećenog života“

Od 1. listopada 2019. započinje četvrti dvogodišnji ciklus nastave TPŽ-a u Zagrebu. U tijeku su predbilježbe.

XXXV. Redovnički dani 2019.

Tema Dana: „Radujte se i kličite“

Seminar za medicinske sestre redovnice
  • Od 11. do 13. listopada 2019. u Kući Betanija na Velom Lošinju

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.

Linkovi