Vijesti - Doktorirao isusovac p. Tomislav Špiranec

 

Doktorirao isusovac p. Tomislav Špiranec

Doktorirao isusovac p. Tomislav Špiranec Autor: ika
Objavljeno: 08. 05. 2018 - 13:38

Isusovac Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Tomislav Špiranec postigao je doktorat iz teologije na Isusovačkom teološkom fakultetu Sveučilišta Santa Clara u Berkeleyu u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vrline/paramitas: Sveti Ignacije Loyolski i Santideva kao prijatelji na putu života obranio je 19. travnja 2018. pred četveročlanim povjerenstvom: dr. Eduardo Fernadez S.J. - mentor disertacije; dr. Ronelle Alexander s CAL Berkeley - za hrvatski kontekst teze; dr. David Gray sa Sveučilišta Santa Clara - za budizam; Hung Pham, S.J. - za ignacijansku duhovnost, izvijestila je stranica isusovci.hr

U doktorskom je radu proveo komparativno istraživanje o njegovanju vrlina u katoličkoj duhovnoj tradiciji i savršenosti (paramitas) u mahajanskoj budističkoj tradiciji, pod vidikom duhovnih potreba suvremene hrvatske mladeži. Usporedba je učinjena kroz istraživanje dva ključna teksta: Duhovnih vježbi Ignacija Loyolskog iz 16. stoljeća, Baska, katolika i utemeljitelja Družbe Isusove, te Put bodhisatve (Bodhicaryavatara) od Shantideve, indijskog mahajanskog monaha iz 8. stoljeća.

Iako se dvije tradicije radikalno razlikuju na razini doktrinarnih pretpostavki i konačnog cilja, dijele mnogo toga na razini prakse vrlina/savršenosti, koje pretpostavljaju zajednički, ljudski, biološko-intelektualni supstrat. Disertacija dokazuje da sinteza između Ignacija i Shantideve, s obzirom na njegovanje vrlina, može pomoći dubljem razumijevanju i razvijanju katoličke duhovnosti koja je intelektualno i bihevioralno izazovna, važna i uvjerljiva za suvremenu hrvatsku mladež.

Tomislav Špiranec rođen je 12. prosinca 1971. u Zagrebu. Filozofske i teološke studije završio je na Filozofsko-teološkom institutu i Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Nakon novicijata u Splitu, radio je kao kateheta na Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku i osnovnim školama u Bizovacu i Sarvašu. Na Isusovačkoj teološkoj školi u Berkeleyu završio je magisterij iz komparativne duhovnosti, a zatim i doktorat.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 

Najave događanja

 
XXXVII. REDOVNIČKI DANI

Dar vjernosti - radost ustrajnosti
Split, 17-18. rujna 
Dubrovnik, 18. rujna
Zagreb, 24-25. rujna
Rijeka, 25. rujna
Đakovo (Osijek), 2. listopada

Seminar za medicinske sestre redovnice

Ludbreg 8-10. listopada; voditelj: mons. Bože Radoš; tema: Gospodine, daj da ozdravim

53. Skupština HRK

13. - 14. listopada u Franjevačkom samostanu (Avenija Gojka Šuška 2)

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 1 (2021)
Vijesti 1 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi