Školske sestre franjevke - Mostarska provincija Svete Obitelji

 
English

Školske sestre franjevke - Mostarska provincija Svete Obitelji

Školske sestre franjevke - Mostarska provincija Svete Obitelji

Kontakt osoba : s. Marija Pehar
Adresa: Fra Luje Marune 28, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 3688-530
Faks: 01/ 3688-540
E-mail: m.marijape@gmail.com
URL: http://mostar.ssfcr.org

Kratki povijesni prikaz

Školske sestre franjevke došle su iz Maribora u Hercegovinu (Mostar) godine 1899. na poziv mostarskog biskupa fra Paškala Buconjića i na molbu da preuzmu sirotište za nezbrinutu hercegovačku djecu.

Školske sestre našle su u Hercegovini plodno tlo za obogaćivanje novim zvanjima. Već od 1902. godine djevojke se prijavljuju za kandidatice te odlaze u Maribor u postulaturu i novicijat. Većina ih se poslije novicijata vraća u Hercegovinu, tako da zajednica raste i širi se u Hercegovini. Čini se da su se djevojke dosta teško uklapale u slovensko okružje, pa su često obolijevale. Stoga biskup fra Alojzije Mišić traži osnivanje novicijata u Mostaru, što je i učinjeno godine 1923. Provincija se osniva tek 1932. godine.

Nakon osamostaljivanja, provincija doživljava svoj uspon i procvat, što je zaustavljeno u godinama poslije II. svjetskog rata, posebice 1949., kad je provinciji zaprijetilo uništenje. Godine 1948. ukinut je novicijat, ali je ponovo osnovan 1954. u Bijelom Polju. Od tada provincija iznova počinje doživljavati svoj uspon brojčano, a i materijalno se oporavlja.

Karizmu Družbe - život po Evanđelju u redovničkoj zajednici iz ljubavi prema Bogu i po Franjinu duhu pokore, veselja i jednostavnosti, odgoj mladeži, te obavljanje drugih apostolskih djela u službi Crkve - sestre oživotvoruju različito prema danim prilikama. Odgoj mladeži u provinciji zaživljava kao prvotna zadaća, ali zajednica je otvorena za potrebe trenutka, pa u njoj dosta rano zaživljavaju i druge djelatnosti.

Apostolsko djelovanje

Rad u sirotištu prvo je apostolsko djelovanje Školskih sestara franjevki Provincije Svete Obitelji u Hercegovini. Ova djelatnost onemogućena je u komunističkom sustavu, da bi ponovo zaživjela tijekom Domovinskog rata.

Od izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1992. sestre okupljaju ratnu siročad i skrbe za njih. To prerasta u odgojnu ustanovu “Majčino selo” u kojoj danas sestre, uz tridesetak nezbrinute djece, skrbe i o drugim socijalnim slučajevima. U toj odgojnoj ustanovi sestre rade s djecom u dječjem vrtiću.

U doba stvaranja hrvatske države postupno oživljava i proširuje se rad s mladima, koji je bio zatrt tijekom komunističkog režima. Tako sestre pastoralno djeluju držeći vjeronaučne poduke u župi i u školi, u domovini i inozemstvu; vode crkvene zborove; organiziraju i predvode odgojno-molitvene seminare za djevojke; pripremaju radio-emisije s duhovnom porukom.

Ostale djelatnosti

Njega bolesnika djelatnost je koja je u Družbi zaživjela odmah iza odgoja mladih. U ovoj provinciji njega bolesnika započela je u prosincu 1929. U Mostaru je taj rad nastavljen i proširen poslije II. svjetskog rata radom u bolnicama, jedno vrijeme njegom bolesnika u privatnim kućama, radom s umobolnom djecom u domovima, njegom staraca u staračkom domu u Njemačkoj. Danas sestre rade u bolnicama i u ostalim zdravstvenim ustanovama te u staračkom domu u Njemačkoj.

Izrada crkvenog ruha bila je sastavni dio rada sestara u stručnim školama; danas se sestre još bave izradom crkvenoga ruha u dvjema radionicama.

Sakristanska služba i uređenje crkava zapažen je i vrlo kreativan rad naših sestara. Rad u kućanstvu u župama, u samostanima, u internatima djelatnost je kojoj su se sestre ponešto posvećivale i u vrijeme prije II. svjetskog rata. Poslije rata, pa sve do danas, to je postala gotovo glavna djelatnost u provinciji.

Socijalni i karitativni rad zaživio je u domovini tijekom Domovinskog rata, a u inozemstvu je to dodatni i usputni posao koji najčešće obavljaju vjeroučiteljice.

Naša osobitost je otvorenost za potrebe trenutka. Kad se tome doda i otvorenost, jednostavnost i veselost kao odraz franjevačke karizme i ovoga mentaliteta, onda je to kvaliteta koja zajednicu čini elastičnom i sposobnom za uklapanje u vrijeme i mentalitet.

Prethodni članak:
Služavke Kristove
Slijedeći članak:
Školske sestre franjevke -...
Povratak na sve članke
 
 
Seminar za medicinske sestre/braću

Ludbreg, 9-11. 10. 2020. OTKAZANO

voditelj: mons. mr. Bože Radoš, biskup varaždinski

Izborna skupština HRK

15. listopada 2020. godine u Franjevačkom samostanu u Dubravi (Zagreb)

Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ

Susret Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ s (nad)biskupijskim povjerenicima za UPŽ i DAŽ: 28. listopada 2020. u 10.00 sati (Ksaverska cesta 12a).

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi