Ad gentes (18. i 40.)

 

Ad gentes (18. i 40.)

Objavljeno: 07. 12. 1965 - 00:52

Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve

Autor: Drugi vatikanski koncil
Nakladnička cjelina: Crkveni dokumenti o posvećenom životu

Promicanje redovničkog života

18. Neka se već od razdoblja zasađenja Crkve revno promiče redovnički život, koji misijskom radu donosi ne samo dragocjenu i svakako potrebnu pomoć, nego, po prisnijoj u Crkvi učinjenoj posveti Bogu, jasno očituje i označuje intimna narav kršćanskog poziva. 1

Redovničke zajednice koje surađuju kod zasađivanja Crkve, posvema prožete mističnim bogatstvima kojima se odlikuje redovnička predaja Crkve, neka nastoje da ta bogatstva pokažu i predaju prema naravi i sposobnosti svakog pojedinog naroda. Neka pažljivo razmotre kako bi se u kršćanski redovnički život mogle preuzeti asketske i kontemplativne predaje, kojih je klice Bog gdjekad usadio u drevne kulture već prije propovijedanja Evan­đelja.

Neka se u mladim Crkvama gaje raznovrsni vjerski oblici, da bi pružali različite vidove Kristova poslanja i života Crkve te da bi se mogli posvetiti različitim pastoralnim djelima i dolično pripraviti svoje članove da ih vrše. No neka se biskupi na svojim konferencijama brinu da ne bi, na štetu re­ dovničkog života i apostolata, nastajale mnoge kongregacije koje idu za istom apostolskom svrhom.

Napose valja istaknuti različite pokušaje da se ukorijeni i kontemplativni život. Od tih jedni, zadržavajući bitne elemente monastičke ustanove, nastoje usaditi vrlo bogatu tradiciju svog reda, a drugi se vraćaju na jednostavnije oblike staroga monaštva; svi međutim neka nastoje ostvariti pravo prilagođenje mjesnim prilikama. Budući da kontemplativni život pripada pu­ nini prisutnosti Crkve, valja ga uspostaviti posvuda u novim Crkvama.

Misijska dužnost redovničkih ustanova

40. Najveći dio u evangelizaciji svijeta imale su do sada i još imaju kontemplativne i aktivne redovničke zajednice. Sveti Sabor rado priznaje njihove zasluge i zahvaljuje Bogu za tolike žrtve učinjene na slavu Božju ina službu duša. Ujedno ih bodri da neumorno nastave započeti rad, budući da znaju koliko ih krepost ljubavi - koju su po svom zvanju dužni savršenije gajiti - nagoni i obvezuje na doista katolički duh i rad.2

Kontemplativni redovi svojim molitvama, djelima pokore i patnjama imaju vrlo veliko značenje kod obraćenja duša, jer Bog - ako ga molimo - šalje poslenike u svoju žetvu (usp. Mt 9,38), otvara duše nekršćana na slušanje Evanđelja (u. Dj 16,14) i oplođuje riječ spasenja u njihovim srci­ma (usp. 1 Kor 3,7). Staviše, te zajednice pozivamo da otvore svoje kuće u misijskim područjima, kako je već nemala njih učinilo, da živeći ondje prilagođeno izvornim religioznim tradicijama onih naroda daju među nekršćanima svjetlo svjedočanstva Božjeg veličanstva iljubavi kao i jedinst­va u Kristu.

Zajednice aktivnog života, imale one strogo misijsku svrhu ili ne, neka se iskreno pred Bogom pitaju, jesu li kadre svoju djelatnost protegnuti na širenje Božjeg kraljevstva među narodima; mogu li neke svoje službe pre­pustiti drugima tako da svoje sile ulože za misije; mogu li otpočeti rad u misijama mijenjajući, ako ustreba, svoje konstitucije, no ipak u duhu svog utemeljitelja; sudjeluju li njihovi članovi, prema svojim silama, u misijskoj djelatnosti; je li njihov način života svjedočenje Evanđelja prilagođeno značaju i stanju naroda.

Budući da po nadahnuću Duha Svetoga u Crkvi danomice rastu svje­tovne ustanove, njihov rad, pod vlašću biskupa, može u misijama biti na mnogo načina plodonosan kao znak potpunog predanja za evangelizaciju svijeta.


1    LG, 31, 32; AAS 57(1965)38.

2    LG, 44; AAS 57(1965)50.

 
 

Preuzmite dokument:

  Ad_Gentes.pdf   (107 KB)
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Christus Dominus
Slijedeći članak:
Ecclesiae sanctae
Povratak na sve članke
 
 
Korizmena molitva za duhovna zvanja

Subota, 29. veljače 2020. godine u samostanskoj crkvi sv. Franje Asiškog, na adresi Kaptol 9 (Opatovina) u Zagrebu

49. vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica

49. vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica održat će se od 27. do 29. ožujka 2020. u Međugorju (Put Kovačici 14, hotel Lavanda). Teme susreta su: Odnos autoriteta i poslušnosti Vođenje kolokvija.

Korizmena duhovna obnova

29. ožujka 2020. u 15.30 sati kod otaca isusovaca u Palmotićevoj. Voditelj: p. Nikola Stanković

Susret za sestre juniorke

Susret za sestre juniorke održat će se od petka 17. do nedjelje 19. travnja 2020. u Buškom Blatu.

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Cor orans
Cor orans

Linkovi