Ad gentes (18. i 40.)

 

Ad gentes (18. i 40.)

Objavljeno: 07. 12. 1965 - 00:52

Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve

Autor: Drugi vatikanski koncil
Nakladnička cjelina: Crkveni dokumenti o posvećenom životu

Promicanje redovničkog života

18. Neka se već od razdoblja zasađenja Crkve revno promiče redovnički život, koji misijskom radu donosi ne samo dragocjenu i svakako potrebnu pomoć, nego, po prisnijoj u Crkvi učinjenoj posveti Bogu, jasno očituje i označuje intimna narav kršćanskog poziva. 1

Redovničke zajednice koje surađuju kod zasađivanja Crkve, posvema prožete mističnim bogatstvima kojima se odlikuje redovnička predaja Crkve, neka nastoje da ta bogatstva pokažu i predaju prema naravi i sposobnosti svakog pojedinog naroda. Neka pažljivo razmotre kako bi se u kršćanski redovnički život mogle preuzeti asketske i kontemplativne predaje, kojih je klice Bog gdjekad usadio u drevne kulture već prije propovijedanja Evan­đelja.

Neka se u mladim Crkvama gaje raznovrsni vjerski oblici, da bi pružali različite vidove Kristova poslanja i života Crkve te da bi se mogli posvetiti različitim pastoralnim djelima i dolično pripraviti svoje članove da ih vrše. No neka se biskupi na svojim konferencijama brinu da ne bi, na štetu re­ dovničkog života i apostolata, nastajale mnoge kongregacije koje idu za istom apostolskom svrhom.

Napose valja istaknuti različite pokušaje da se ukorijeni i kontemplativni život. Od tih jedni, zadržavajući bitne elemente monastičke ustanove, nastoje usaditi vrlo bogatu tradiciju svog reda, a drugi se vraćaju na jednostavnije oblike staroga monaštva; svi međutim neka nastoje ostvariti pravo prilagođenje mjesnim prilikama. Budući da kontemplativni život pripada pu­ nini prisutnosti Crkve, valja ga uspostaviti posvuda u novim Crkvama.

Misijska dužnost redovničkih ustanova

40. Najveći dio u evangelizaciji svijeta imale su do sada i još imaju kontemplativne i aktivne redovničke zajednice. Sveti Sabor rado priznaje njihove zasluge i zahvaljuje Bogu za tolike žrtve učinjene na slavu Božju ina službu duša. Ujedno ih bodri da neumorno nastave započeti rad, budući da znaju koliko ih krepost ljubavi - koju su po svom zvanju dužni savršenije gajiti - nagoni i obvezuje na doista katolički duh i rad.2

Kontemplativni redovi svojim molitvama, djelima pokore i patnjama imaju vrlo veliko značenje kod obraćenja duša, jer Bog - ako ga molimo - šalje poslenike u svoju žetvu (usp. Mt 9,38), otvara duše nekršćana na slušanje Evanđelja (u. Dj 16,14) i oplođuje riječ spasenja u njihovim srci­ma (usp. 1 Kor 3,7). Staviše, te zajednice pozivamo da otvore svoje kuće u misijskim područjima, kako je već nemala njih učinilo, da živeći ondje prilagođeno izvornim religioznim tradicijama onih naroda daju među nekršćanima svjetlo svjedočanstva Božjeg veličanstva iljubavi kao i jedinst­va u Kristu.

Zajednice aktivnog života, imale one strogo misijsku svrhu ili ne, neka se iskreno pred Bogom pitaju, jesu li kadre svoju djelatnost protegnuti na širenje Božjeg kraljevstva među narodima; mogu li neke svoje službe pre­pustiti drugima tako da svoje sile ulože za misije; mogu li otpočeti rad u misijama mijenjajući, ako ustreba, svoje konstitucije, no ipak u duhu svog utemeljitelja; sudjeluju li njihovi članovi, prema svojim silama, u misijskoj djelatnosti; je li njihov način života svjedočenje Evanđelja prilagođeno značaju i stanju naroda.

Budući da po nadahnuću Duha Svetoga u Crkvi danomice rastu svje­tovne ustanove, njihov rad, pod vlašću biskupa, može u misijama biti na mnogo načina plodonosan kao znak potpunog predanja za evangelizaciju svijeta.


1    LG, 31, 32; AAS 57(1965)38.

2    LG, 44; AAS 57(1965)50.

 
 

Preuzmite dokument:

  Ad_Gentes.pdf   (107 KB)
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Christus Dominus
Slijedeći članak:
Ecclesiae sanctae
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Škola za novakinje

Zimski semestar (Zagreb, 5. listopada - 15. prosinca 2021.)

Adventska duhovna obnova

12. prosinca 2021. (Franjevački samostan - Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb); s. Mirjam Peričić, OP "Praštanje za pojedinca - pomirenje za zajednicu"

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 1 (2021)
Vijesti 1 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi