Vijesti

Vijesti Objavljeno: 09. 07. 2011 - 12:01

Informativno glasilo HKVRP-a i HUVRP-a, srpanj 2011., br. 1. (2011.)

ISSN 1846-8497
odgovara: s. M. Maria-Ana Kustura
uredili: s. Anita Strujić i Marinko Nikolić
lektura: Zdenka Leženić
oblikovanje: Marinko Nikolić
naklada: 800 primjeraka
Glasilo izlazi dva puta godišnje

Draga braćo i sestre u redovništvu!

Pred vama je novi broj Vijesti Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica – časopis kojim nastojimo popratiti aktualnosti iz posvećenog (redovničkog) života. 
Ovaj broj možemo nazvati povijesnim jer je obogaćen prilozima o pastirskom posjetu pape Benedikta XVI. Hrvatskoj prigodom I. nacionalnoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Sveti Otac uputio nam je riječi poziva i ohrabrenja: “Dragi redovnici i redovnice, Crkva mnogo očekuje od vas koji imate poslanje svjedočenja u svakom vremenu onaj ‘način života koji je Isus, kao najuzvišeniji od posvećenih i misionar Oca za njegovo Kraljevstvo, prigrlio i ponudio učenicima koji su ga slijedili’ (Esort. Ap. Vita consecrata, 22). Neka Bog bude uvijek vaše bogatstvo: dopustite mu da vas oblikuje kako bi današnjem čovjeku pokazao jasnim pristajanje uz prave vrijednosti svetosti, istine, ljubavi Oca nebeskoga. Potpomognuti milošću Duha, govorite ljudima jezikom života koji je preobražen uskrsnom novošću. Sav vaš život postat će tako znak i služenje posvećenju koje je svaki kršćanin primio kad je pritjelovljen Kristu.” (Nagovor pape Benedikta XVI. u zagrebačkoj katedrali na Večernjoj s hrvatskim biskupima, svećenstvom i redovništvom, 5. lipnja 2011.)
Nakon što je Sveta Stolica 11. veljače 2011. odobrila Statut Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica kojim se utemeljuje zajednička ustanova na razini redovništva u Hrvatskoj, ujedinjenjem u zajedničko upravno tijelo započinjemo novu stranicu povijesti kako bi redovnički poglavari i poglavarice u Republici Hrvatskoj i Crkvi i društvu pružali jedinstvenu sliku našega redovništva te tako zajedno zastupali njegove interese. 
Od bogata redovničkog života koji smo popratili u proteklom polugodištu posebno izdvajamo 800 godina utemeljenja Reda siromašnih sestara sv. Klare, susret animatora za duhovna zvanja i Povjerenstva za pastoral zvanja HUVRP-a i HKVRP-a, proslavu Dana posvećenog života i tiskovnu konferenciju Komisije za komunikacije i tisak, zatim proljetni seminar za članice HUVRP-a, seminar za kućne predstojnice različitih redovničkih zajednica, stručni skup za odgojiteljice u katoličkim vrtićima te 40. vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica.
Iz broja u broj nastojimo odabrati i izdvojiti određene teološke tekstove za koje se nadamo da su od koristi. Tako u ovome broju donosimo raspravu Istinit Bog Herberta McCabea, OP.
Molimo Gospodina da i dalje bude vjeran pratitelj naše službe.

Uz srdačan pozdrav neka vam bude korisno i ugodno čitanje.

 
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Posvećeni život
Slijedeći članak:
Vijesti
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Dan posvećenog života

Euharistijsko slavlje: 2. veljače 2022. u 18.30 sati u Crkvi Bezgrešnog Srca Marijina (Jordanovac 110, Zagreb)

Škola za novakinje

Ljetni semestar (Zagreb, 1. ožujka - 31. svibnja 2022.)

Stručni skup za djelatnike u katoličkim vrtićima

1. - 2. travnja 2022. (DV Sveti Josip, Granešina - Zagreb)

Korizmena duhovna obnova

3. travnja 2022. u 15.30 sati (Crkva sv. Antuna - Sveti Duh 31, Zagreb); tema: "Križ"; voditelj: o. Srećko Rimac, OCD

Vijećanje redovničkih odgojitelj(ic)a

Međugorje, 29. travnja - 1. svibnja 2022., Dinamika duhovnog života posvećenih osoba pred izazovima suvremenog svijeta
Voditelji: s. Nela Gašpar, FDC i o. Franjo Podgorelec, OCD
Prijave: do 22. travnja 2022.

Izdavaštvo

Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 2 (2021)
Vijesti 2 (2021)
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Nedjelja Dobroga Pastira 2021.
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi