Služenje autoriteta i posluh

 

Služenje autoriteta i posluh

Služenje autoriteta i posluh Objavljeno: 21. 10. 2008 - 11:23

Novi dokument Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života

Ovaj dokument je plod dugotrajnog rada započetog sa sjednicom Vijeća 16.2.2004. preko plenarnog zasjedanja Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života održanog od 28. do 30. rujna 2005. te kasnijeg rada dikasterija na „radnom tekstu“ koji je poslan članovima ustanova posvećenog života u zajednici (muškima i ženama), pripadnicima redovničkih ustanova i družbama apostolskog života. Dokument želi biti pomoć i poticaj svima onima koji su pozvani da slobodnim posluhom Božjoj svetoj volji svjedoče Božji primat te da svoje „da“ izrečeno Gospodinu žive radosno (usp. str. 7.). Posljednjih godina u Crkvi i u društvu promijenio se način shvaćanja i življenja autoriteta vlasti i posluha. Stoga dokument ističe svijest o vrijednosti pojedine osobe, s njezinim pozivom i njezinim umnim, afektivnim i duhovnim darovima, s njezinom slobodom i sposobnošću odnosa s drugima to zajedništvo živjeti; o središnjem mjestu duhovnosti zajedništva, s vrednovanjem sredstava koja pomažu; o shvaćanju poslanja kao zajedničkog zadatka svih članova Božjeg naroda i posljedičnim oblicima konkretne suradnje (usp. str. 8.). Glavni cilj ovog dokumenta je ponovna potvrda da se posluh i vlast, i kad ih se prakticira na razne načine, nalaze u posebnom odnosu s Gospodinom Isusom, poslušnim Slugom. Stoga se predlaže da se autoritetu pomogne u njegovoj trostrukoj službi: služenju pojedincima pozvanima na život za vlastito posvećenje (1. dio str. 10-26); izgrađivanju bratske zajednice (2. dio str. 27-37); sudjelovanju u zajedničkom poslanju (3. dio str. 38-50). Dokument se temelji na dokumentima o posvećenom životu Potissimum institutioni (1990.), Bratski život u zajednici (1994.), Vita consecrata (1996.) i Ponovno krenuti od Krista (2002.).

Pitamo se na koji način približiti dokument čitatelju koji se prvi put susreće s ovom temom? Dokumentu koji u sebi krije bogatstvo i sažetost? O čemu se u njemu govori? Koji je odnos između autoriteta i posluha?

  • Tema poslušnosti uokviruje ovaj dokument od uvoda do zaključka iako govori o autoritetu većim dijelom, koji je i sam uključen u poslušnost. Pravi i zadnji naslovnik poslušnosti nije redovnički autoritet, nego sam Bog, jer se vjernički odnos s Bogom izražava kroz poslušnost. Dokument počinje antropološko-duhovnim utemeljenjem poslušnosti. Poslušnost se pokazuje kao rezultat traženja Boga, koji potiče traženje i vodi aktualiziranju volje Božje. Tražitelj Boga postaje njegov slušatelj i čezne za ispunjenjem njegove volje. U svemu tome Krist postaje uzor i uporište teološkog utemeljenja poslušnosti. Dokument završava s prihvaćanjem smrti kao zadnjim činom prihvaćanja Božje volje: „Svoje životno putovanje završit ćemo jednim drugim činom posluha za koji želimo da bude što je više moguće svjestan i slobodan, ali nadasve izraz prepuštanja dobrom Ocu koji će nas jednom zauvijek pozvati k sebi u svoje kraljevstvo beskrajne svjetlosti gdje će završiti naše traženje, a naše oči ugledati u nedjelji bez kraja. Tada ćemo biti potpuno poslušni i ostvareni jer ćemo reći svoje ‘da’ onoj Ljubavi koja nas je stvorila da bismo bili sretni s Njim i u Njemu“ (br. 29 str. 49).
  • Unutar ovoga okvira opširnog obrađivanja poslušnosti, dokument nudi niz obilježja prakticiranja autoriteta, bitnih duhovnih i praktičnih oznaka, korisnih za praksu i za konkretno življenje. One su podijeljene na tri klasična područja: posvećenje-bratstvo-poslanje. Različita obilježja koja se nalaze u trećem dijelu usmjerena su na dobro funkcioniranje bratskog života. Ovdje ih nećemo donositi nego samo ističemo naslove kurzivom pisane u brojevima 13, 20 i 25.
  • Izlaganje u dokumentu je duhovno-pastoralnog tipa i unutar njega lako se međusobno isprepliću promatranja i specifične oznake autoriteta i poslušnosti. Svaki dio od njih počinje s nekoliko paragrafa teološkog karaktera zatim prelaze na više pastoralne i praktične elemente.
  • U čemu je novost ovog dokumenta u odnosu na prijašnje dokumente? Gotovo sve teme ovog dokumenta, nalaze se u tekstovima dokumenta Perfectae caritatis, Evangelica testificatio, Vita consecrata i La vita fraterna in comunità. Posebnost ovog dokumenta je u činjenici da su dobro obrađene u njemu teme, tek spomenute ili slabo razvijene u drugim dokumentima te da nijedan od njih nije obradio isključivo temu autoriteta i poslušnosti. Ovaj dokument to čini na opširniji način, donoseći obrazloženja i brojne praktične oznake.

Kao zaključak navodim tekst dokumenta koji osvjetljava ovu temu: „Autoritet i posluh, s osnovnim ciljem ispunjavanja Božje volje, nisu, dakle, dvije odvojene ili čak suprotstavljene stvarnosti, već dva lica iste evanđeoske stvarnosti, istoga kršćanskog otajstva, dva načina sudjelovanja u istoj žrtvi Kristovoj koja se međusobno nadopunjavaju. Autoritet i posluh su personificirani u Isusu i zato ih se treba shvaćati kao nešto što je izravno vezano uz Njega i kao stvarno suobličenje Njemu. Posvećeni život želi jednostavno živjeti Njegovu vlast i Njegov posluh“ (br. 12 str. 20). 

Dr. fra Marko Semren

 
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Vijesti
Slijedeći članak:
Posvećeni život
Povratak na sve članke
 
 
Odgoda susreta

Zbog pandemije koronavirusa COVID-19, svi planirani susreti odgađaju se do daljnjega.

Izdavaštvo

Posvećeni život
Posvećeni život
Cor orans
Cor orans
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Nedjelja Dobroga Pastira 2020.
Vijesti
Vijesti
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi