Poslanje redovničkoga života

 

Poslanje redovničkoga života

Poslanje redovničkoga života Objavljeno: 27. 03. 1993 - 10:45

José Cristo Rey García Paredes, cmf

Riječ izdavača

U današnjem materijaliziranom svijetu kad glavnim zakonom postaju isključivo interesi na kraju uvijek podložni novčano-profitnoj vrijednosti; u vremenu u kojem se srušila svekolika europska uljudba pokazujući upravo na hrvatskom pitanju i nemoć i dvoličnost, u čije su temelje bar deklarativno ugrađene i kršćanske ćudoredne vrijednosti; pitamo se, umire li to razduhovljena Europa. Pred nama je knjiga koja obraduje redovničko poslanje, život redovničkih zajednica koje su kroz povijest ne samo oblikovale, nego vrlo često i duhovno obnavljale život Europe.

“Poslanje redovničkoga života” knjiga je španjolskoga redovnika José Cristo Rey García Paradesa koji raščlanjuje ne samo bit redovništva, pače ljudskoga poslanja uopće kome je Krist i izvorište i utočište. Obrađena je i sama pojava redovništva kroz povijest, njegov duhovni razvitak, te odnošaji i stajališta drugih društvenih gledanja i pokreta prema njemu.

Premda korijeni i hrvatske religiozno-kulturološke literature sežu daleko u povijest, a njezin je i ne mali udie u hrvatskoj kulturi uopće, pojava” Poslanja redovničkog života” na hrvatskom jeziku nema samo informativno značenje. Ono je novost na području teološke literature ali i teološke znanosti uopće jer nastoji usustaviti sve znanstvene pokušaje jedne teološke discipline -teologije poslanja.

S druge pak strane, svojom širinom u obradbi pitanja prelazi uže okvire strogo namijenjene literature, regula, pravila, naputaka… Koliko god bila informativna jer pokazuje uvid u duhovni razvoj redovništva, njezina je snaga upravo u pronicljivosti iznalaženja novih putova predanja Gospodinu, duhovnoga obogaćenja i punine redovničkog života u izvornom kristovskom zajedništvu.

Riječ je o knjizi koja u vremenu krize “poslanja redovničkoga života “unutar same Crkve načinje i mnoga draga pitanja duhovne nemoći suvremenoga svijeta.

Knjiga je razdijeljena na četiri poglavlja u kojima se autor bavi raščlambom temeljnih antropoloških i religioznih vidova poslanja redovničkoga života, kristološkim i ekleziološkim temeljem poslanja, te u zadnjem poglavlju donosi prikaze povijesnih i karizmatičkih temelja poslanja redovničkoga života.

Oni koji žele produbiti svoje znanje o redovništvu u ovoj će knjizi, koja je i sama doprinos duhovnoj obnovi unutar Katoličke Crkve, jamačno pronaći potrebito duhovno štivo.

Albertina Anda Baćak, tajnica

 
 
Poveznice:
Povratak na sve članke
 
 
Škola za novakinje (zimski semestar 2019./20.)

Semestar započinje 9. listopada, a završava 19. prosinca 2019.

Novi ciklus nastave studija Teologije posvećenog života u Zagrebu

U petak, 18. listopada u 16.30 sati započinje novi, četvrti, ciklus predavanja studija Teologije posvećenog života na adresi: Duhovni centar sv. Ivana od Križa, Česmičkoga 1, 10000 Zagreb.

Dani crkvene glazbe 2019. - Instrumentalna glazba u liturgiji

18. i 19. listopada 2019. na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu

Seminar za sestre koje rade u kućnim poslovima

28. - 31. listopada 2019. u Duhovnom centru "Oaza sv. Marije Krucifikse" na Kamenu, Sv. Mihovila 43, Split.

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja

Linkovi