Poslanje redovničkoga života

 

Poslanje redovničkoga života

Poslanje redovničkoga života Objavljeno: 27. 03. 1993 - 10:45

José Cristo Rey García Paredes, cmf

Riječ izdavača

U današnjem materijaliziranom svijetu kad glavnim zakonom postaju isključivo interesi na kraju uvijek podložni novčano-profitnoj vrijednosti; u vremenu u kojem se srušila svekolika europska uljudba pokazujući upravo na hrvatskom pitanju i nemoć i dvoličnost, u čije su temelje bar deklarativno ugrađene i kršćanske ćudoredne vrijednosti; pitamo se, umire li to razduhovljena Europa. Pred nama je knjiga koja obraduje redovničko poslanje, život redovničkih zajednica koje su kroz povijest ne samo oblikovale, nego vrlo često i duhovno obnavljale život Europe.

“Poslanje redovničkoga života” knjiga je španjolskoga redovnika José Cristo Rey García Paradesa koji raščlanjuje ne samo bit redovništva, pače ljudskoga poslanja uopće kome je Krist i izvorište i utočište. Obrađena je i sama pojava redovništva kroz povijest, njegov duhovni razvitak, te odnošaji i stajališta drugih društvenih gledanja i pokreta prema njemu.

Premda korijeni i hrvatske religiozno-kulturološke literature sežu daleko u povijest, a njezin je i ne mali udie u hrvatskoj kulturi uopće, pojava” Poslanja redovničkog života” na hrvatskom jeziku nema samo informativno značenje. Ono je novost na području teološke literature ali i teološke znanosti uopće jer nastoji usustaviti sve znanstvene pokušaje jedne teološke discipline -teologije poslanja.

S druge pak strane, svojom širinom u obradbi pitanja prelazi uže okvire strogo namijenjene literature, regula, pravila, naputaka… Koliko god bila informativna jer pokazuje uvid u duhovni razvoj redovništva, njezina je snaga upravo u pronicljivosti iznalaženja novih putova predanja Gospodinu, duhovnoga obogaćenja i punine redovničkog života u izvornom kristovskom zajedništvu.

Riječ je o knjizi koja u vremenu krize “poslanja redovničkoga života “unutar same Crkve načinje i mnoga draga pitanja duhovne nemoći suvremenoga svijeta.

Knjiga je razdijeljena na četiri poglavlja u kojima se autor bavi raščlambom temeljnih antropoloških i religioznih vidova poslanja redovničkoga života, kristološkim i ekleziološkim temeljem poslanja, te u zadnjem poglavlju donosi prikaze povijesnih i karizmatičkih temelja poslanja redovničkoga života.

Oni koji žele produbiti svoje znanje o redovništvu u ovoj će knjizi, koja je i sama doprinos duhovnoj obnovi unutar Katoličke Crkve, jamačno pronaći potrebito duhovno štivo.

Albertina Anda Baćak, tajnica

 
 
Poveznice:
Povratak na sve članke
 
 
Redovnički dani 2018.

Tema Redovničkih dana: Za novo vino nove mješine

Izdavaštvo

Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine

Linkovi