Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu

 

Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu

Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu Objavljeno: 27. 03. 1993 - 10:47

Sinoda biskupa - IX redovita opća skupština - nacrt

Popratna riječ

Sveti Otac Ivan Pavao II. odlučio je dne 30. prosinca 1991, da se IX. Redovita Opća Skupština Biskupske Sinode sazove za jesen godine 1994, i da raspravlja o predmetu “Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu”.

Prema iskustvu potvrđenu već kroz više od dvadeset i pet godina djelatnosti Biskupske Sinode, sveti Otac se je u izboru predmeta poslužio zaključcima do kojih se je došlo savjetovanjem o toj stvari, a u čemu su sudjelovale Istočne Crkve, Biskupske konferencije, U redi Rimske Kurije i Savez vrhovnih poglavara. Vrhovni Prvosvećenik dobio je i mišljenje članova Vijeća Generalnog Tajništva, koji su, pozorno proučivši i rasudivši ishod spomenutog savjetovanja, spoznali, da je razmišljanje o posvećenom životu pastoralno suvremeno, opće probitačno i prikladno.

Imajući pred očima mjerodavne upute Rimskog Prvo¬svećenika i usvojivši misli i primjedbe koje su iznikle iz prethodnog razmišljanja, Vijeće Generalnog Tajništva Sinode pripremilo je ovaj tekst s nazivom “Lineamenta” (Nacrt).

Na slijedećim stranicama izlaže se na povezan i potpuni način predmet buduće Sinode s naznakon točnog sadržaja i potrebnih granica.

Dvostruka je svrha isprave “Nacrta” i priloženih “Pitanja”. Prije svega tekst želi potaknuti crkvene pastire i sve, kojih se tiče, na dublje razmišljanje o predmetu s obzirom na buduću sinodsku raspravu. Nakon toga želi se prikupiti korisne obavijesti i podatke za pripremu dnevnog rasporeda rada sinodske skupštine i lako učiniti da se istaknu vidici predmeta koji odgovaraju raznim crkvenim pastoralnim zahtjevima u skoroj budućnosti.

Ne izgleda da je suvišno ponovno dozvati u pamet, da “Nacrt” služi samo tome, da predloži predmet i da potpomogne prethodno proučavanje. Prema tome, ne treba ga smatrati kao da je to već unaprijed stvoreni sinodski zaključak, a ni kao da je iscrpna razrada spleta pitanja o posvećenom životu, nego predstavlja radije jedan određeni stupanj sinodskog postupka, to jest razmišljanja, i teži za tim da sinodska rasprava potpunije odgovori očekivanju Božjega naroda i da bude djelotvornija u svojem crkvenom služenju.

“Nacrt” naznačuje predmet u svoj njegovoj prostranosti, jer, iako se naslov, u kanonskom smislu, odnosi izravno na redovnički život i na svjetovne ustanove, ipak ga treba razumijevati u širem smislu, budući da se proteže i na družbe apostolskog života. Takvo uključenje koje je učinjeno zbog očitih razloga, treba tumačiti prema smislu Zakonika Kanonskoga Prava, to jest, premda družbe apostolskog života ne pripadaju kanonski opisanom posvećenom životu, ipak se smatraju veoma blizima ustanovama posvećenoga života (usp. kan. 731 & I). U tekstu opći izraz posvećenoga života obuhvaća redovničke redove i kongregacije, svjetovne ustanove i družbe apostolskoga života, osim ako se govori o pojedinoj obitelji u njezinoj posebnosti.

Očekuje se, da će se na svim razinama poduzeti prikladni pothvati, da bi se, koliko god je moguće, uključile sve skupine kojih se to liče, klerika, redovnika i vjernika laika, u pripremu odgovora na “Pitanja”, iz kojih će, zajedno sa općim razmišljanjima, proizaći i tumačenja s obzirom na vlastita obilježja svake pojedine ustanove.

Prethodno razmišljanje o predmetu postaje na osobit način najbolja prigoda da se uvedu ili utvrde strukture razgovora koje treba da postoje između biskupa ili biskupskih konferencija s jedne strane i ustanova posvećenoga života ili apostolskoga života s druge strane.

Odgovore na “Pitanja” trebaju poslati do 1. studenoga Generalnom Tajništvu Biskupske Sinode službeni sugovornici: Istočne Crkve, Biskupske Konferencije ili slični Skupovi Biskupa, Uredi Rimske Kurije. Osim toga, pozivaju se ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života da svoj prilog pošalju Savezu Vrhovnih Poglavara (U.S.G.) ili Međunarodnom Savezu Vrhovnih Glavarica (U.I.S.G.) ili Svjetskoj Konferenciji Svjetovnih Ustanova (CM.l.S.) ili Zboru za Ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskoga života. Spomenuta tijela neka se u sastavljanju svojeg odgovora posluže primljenim prilozima.

Sinodski put, koji će dovesti do IX. Skupštine u jesen 1994, počinje razmišljanjem, razmatranjem i molitvama cijele Crkve na svim razinama, da svi oni, koji su odgovorili Gospodinovu pozivu u ustanovama posvećenoga života ili u družbama apostolskoga života mognu steći dublje posvješćivanje i istinskije zalaganje u crkvenoj zadaći za spasenje svijeta.

JAN P. SCHOTTE. C. I. C. M. generalni tajnik

 
 
Poveznice:
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Studijski dani za početnu formaciju

28. veljače - 23. svibnja 2024.

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

2. ožujka 2024. (Zagreb, Vrhovec 29)
Tema: Suodnos duhovnosti, riječi i pokreta
Prijave do: 26. veljače 2024. 

Vijećanje redovničkih odgojitelja

7. - 9. ožujka 2024. (Zagreb, Granešina 3)
Tema: Odgoj za osobno i zajedničko razlučivanje Božje volje u redovničkoj zajednici
Voditelji: s. Stjepanka Stanić MVZ i p. Tvrtko Barun SJ
Prijave do: 7. veljače 2024.

Duhovne vježbe za više redovničke poglavarice

9. - 16. ožujka 2024. (Veli Lošinj, Kaciol 38)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin OSB

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

19. - 21. travnja 2024. (Split - Kamen, Sv. Mihovila 43)
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: p. Vatroslav Halambek SJ
Prijave do: 19. ožujka 2024.

Stručni skup za tajnice i ekonome

26. - 28. travnja 2024. (Lužnica, Lužnički odvojak 3)
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, prof. Ivan Milotić i p. Siniša Štambuk SJ
Prijave do: 26. ožujka 2024.

Susret sestara s prvim zavjetima

10. - 12. svibnja 2024. (Masna Luka, Park prirode Blidinje, BiH)
Tema: Bogu posvećene osobe i život s medijima
Voditelji: fra Andrija Majić OFM i prof. Danijel Labaš
Prijave do: 10. travnja 2024.

Studijsko-rekreativni dan za redovničke pripravnice

Krk, 23. svibnja 2024.
Prijave do: 23. travnja 2024.

Stručni skup za više redovničke poglavarice

4. - 5. lipnja 2024. (Zagreb, Slavoljuba Bulvana 4)
Tema: Posvećeni život pred izazovima zlostavljanja
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, don Đuliano Trdić i don Tomislav Kutleša
Prijave do: 4. svibnja 2024. 

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. lipnja 2024. (Livno - BiH, Savezne Republike Njemačke 5)
Tema: Autoritet u Kristovu duhu
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 7. svibnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 4 (2023.)
Vijesti 4 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi