Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu

 

Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu

Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu Objavljeno: 27. 03. 1993 - 10:47

Sinoda biskupa - IX redovita opća skupština - nacrt

Popratna riječ

Sveti Otac Ivan Pavao II. odlučio je dne 30. prosinca 1991, da se IX. Redovita Opća Skupština Biskupske Sinode sazove za jesen godine 1994, i da raspravlja o predmetu “Posvećeni život i njegova zadaća u Crkvi i u svijetu”.

Prema iskustvu potvrđenu već kroz više od dvadeset i pet godina djelatnosti Biskupske Sinode, sveti Otac se je u izboru predmeta poslužio zaključcima do kojih se je došlo savjetovanjem o toj stvari, a u čemu su sudjelovale Istočne Crkve, Biskupske konferencije, U redi Rimske Kurije i Savez vrhovnih poglavara. Vrhovni Prvosvećenik dobio je i mišljenje članova Vijeća Generalnog Tajništva, koji su, pozorno proučivši i rasudivši ishod spomenutog savjetovanja, spoznali, da je razmišljanje o posvećenom životu pastoralno suvremeno, opće probitačno i prikladno.

Imajući pred očima mjerodavne upute Rimskog Prvo¬svećenika i usvojivši misli i primjedbe koje su iznikle iz prethodnog razmišljanja, Vijeće Generalnog Tajništva Sinode pripremilo je ovaj tekst s nazivom “Lineamenta” (Nacrt).

Na slijedećim stranicama izlaže se na povezan i potpuni način predmet buduće Sinode s naznakon točnog sadržaja i potrebnih granica.

Dvostruka je svrha isprave “Nacrta” i priloženih “Pitanja”. Prije svega tekst želi potaknuti crkvene pastire i sve, kojih se tiče, na dublje razmišljanje o predmetu s obzirom na buduću sinodsku raspravu. Nakon toga želi se prikupiti korisne obavijesti i podatke za pripremu dnevnog rasporeda rada sinodske skupštine i lako učiniti da se istaknu vidici predmeta koji odgovaraju raznim crkvenim pastoralnim zahtjevima u skoroj budućnosti.

Ne izgleda da je suvišno ponovno dozvati u pamet, da “Nacrt” služi samo tome, da predloži predmet i da potpomogne prethodno proučavanje. Prema tome, ne treba ga smatrati kao da je to već unaprijed stvoreni sinodski zaključak, a ni kao da je iscrpna razrada spleta pitanja o posvećenom životu, nego predstavlja radije jedan određeni stupanj sinodskog postupka, to jest razmišljanja, i teži za tim da sinodska rasprava potpunije odgovori očekivanju Božjega naroda i da bude djelotvornija u svojem crkvenom služenju.

“Nacrt” naznačuje predmet u svoj njegovoj prostranosti, jer, iako se naslov, u kanonskom smislu, odnosi izravno na redovnički život i na svjetovne ustanove, ipak ga treba razumijevati u širem smislu, budući da se proteže i na družbe apostolskog života. Takvo uključenje koje je učinjeno zbog očitih razloga, treba tumačiti prema smislu Zakonika Kanonskoga Prava, to jest, premda družbe apostolskog života ne pripadaju kanonski opisanom posvećenom životu, ipak se smatraju veoma blizima ustanovama posvećenoga života (usp. kan. 731 & I). U tekstu opći izraz posvećenoga života obuhvaća redovničke redove i kongregacije, svjetovne ustanove i družbe apostolskoga života, osim ako se govori o pojedinoj obitelji u njezinoj posebnosti.

Očekuje se, da će se na svim razinama poduzeti prikladni pothvati, da bi se, koliko god je moguće, uključile sve skupine kojih se to liče, klerika, redovnika i vjernika laika, u pripremu odgovora na “Pitanja”, iz kojih će, zajedno sa općim razmišljanjima, proizaći i tumačenja s obzirom na vlastita obilježja svake pojedine ustanove.

Prethodno razmišljanje o predmetu postaje na osobit način najbolja prigoda da se uvedu ili utvrde strukture razgovora koje treba da postoje između biskupa ili biskupskih konferencija s jedne strane i ustanova posvećenoga života ili apostolskoga života s druge strane.

Odgovore na “Pitanja” trebaju poslati do 1. studenoga Generalnom Tajništvu Biskupske Sinode službeni sugovornici: Istočne Crkve, Biskupske Konferencije ili slični Skupovi Biskupa, Uredi Rimske Kurije. Osim toga, pozivaju se ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života da svoj prilog pošalju Savezu Vrhovnih Poglavara (U.S.G.) ili Međunarodnom Savezu Vrhovnih Glavarica (U.I.S.G.) ili Svjetskoj Konferenciji Svjetovnih Ustanova (CM.l.S.) ili Zboru za Ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskoga života. Spomenuta tijela neka se u sastavljanju svojeg odgovora posluže primljenim prilozima.

Sinodski put, koji će dovesti do IX. Skupštine u jesen 1994, počinje razmišljanjem, razmatranjem i molitvama cijele Crkve na svim razinama, da svi oni, koji su odgovorili Gospodinovu pozivu u ustanovama posvećenoga života ili u družbama apostolskoga života mognu steći dublje posvješćivanje i istinskije zalaganje u crkvenoj zadaći za spasenje svijeta.

JAN P. SCHOTTE. C. I. C. M. generalni tajnik

 
 
Poveznice:
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Dan posvećenog života

2. veljače 2023., Bazilika sv. Antuna Padovanskog u 19.00 sati (Sveti Duh 31, Zagreb)

Vijećanje redovničkih odgojitelja

23. - 25. veljače 2023., Ludbreg 
Tema: Radost i nada u posvećenom životu
Voditelji: Taras Barščevski, Maja Jakšić
Prijave do: 23. siječnja 2023. 

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

11. ožujka 2023., Samostan hercegovačkih franjevaca (Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb)
Tema: Suradnja kao put jačanja zajedništva - življena vjera u svakodnevici

Korizmena duhovna obnova

26. ožujka 2023. u 15.30 sati, Crkva sv. Leopolda Mandića (Ulica sv. Leopolda Mandića 41, Zagreb)
Tema: Ispit savjesti
Voditelj: fra Slaven Brekalo OFM

Škola formacije za odgojitelj(ic)e

10. - 14. travnja 2023., Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Tema: Biti autentičan/na odgojitelj/ica
Voditelji: s. Danijela Anić ASC, Josip Bošnjaković, Marinko Pehar
Prijave do: 31. ožujka 2023.
Cijena: 2.000,00 kn (€ 270)

Susret provincijalnih poglavarica

21. - 23. travnja 2023., Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin 

Susret sestara s privremenim zavjetima

28. - 30. travnja 2023., Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa (Kralja Tomislava 22, Đakovo)
Tema: Sequela Christi: redovnički zavjeti
Voditelj: o. Srećko Rimac OCD
Prijave do: 28. ožujka 2023.

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

26. - 28. svibnja 2023. 
Marijin dvor (Lužnički odvojak 3, Zaprešić)
Tema: Božji spasenjski dolazak i čovjekovo "danas"
Voditeljica: s. Silvana Fužinato SCJ

Susret HBK i HRK

1. lipnja 2023. u sjedištu HBK (Ksaverska cesta 12a, Zagreb)

Hodočašće vrtića Zagrebačke metropolije

 3. lipnja 2023., Marija Bistrica

Redovnički dani

Split, 22-23. rujna 2023.
Dubrovnik, 23. rujna 2023.
Zagreb, 29-30. rujna 2023.
Rijeka, 30. rujna 2023.
Đakovo, 7. listopada 2023.

Seminar za medicinske sestre redovnice

6. - 8. listopada 2023., Duhovni centar Gospe Karmelske (Šetalište Dražica 2, Krk)

Izborna skupština HRK

11. - 12. listopada 2023., Samostan hercegovačkih franjevaca (Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb)

Izdavaštvo

Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Dar vjernosti
Dar vjernosti
Vijesti 1 (2022.)
Vijesti 1 (2022.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi