Pravilnik povjerenstava HRK

 
English

Pravilnik povjerenstava HRK

Pravilnik povjerenstava HRK

OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovaj Pravilnik se donosi temeljem Statuta (čl. 41. – 47.) Hrvatske redovničke konferencije.

Ovaj Pravilnik donosi pravila koja određuju ustrojstvo i djelovanje pojedinih Povjerenstava Hrvatske redovničke konferencije.

Povjerenstva su radna tijela Hrvatske redovničke konferencije.

Član 2

Povjerenstva Hrvatske redovničke konferencije su:

 • Povjerenstvo za početnu formaciju redovnika i redovnica;
 • Povjerenstvo za trajnu formaciju redovnika i redovnica;
 • Povjerenstvo za predškolski  i školski odgoj u ustanovama koje vode redovničke ustanove ili su u njihovu vlasništvu;
 • Povjerenstvo za medicinske sestre članice redovničkih ustanova;
 • Povjerenstvo za promicanje redovničkih zvanja;
 • Povjerenstvo za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost.

Član 3

Povjerenstva tvore: voditelj/ica, tajnik/ca i članovi/ice. 

Na sjednicama povjerenstva može sudjelovati i predsjednik/ica Konferencije ili njegova/njezina zastupnik/ica.

Član 4

§ 1. Sve članove/ice povjerenstva bira ili predlaže Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije. Na prvom sastanku povjerenstva članovi/ice između sebe biraju voditelja/voditeljicu i tajnika/tajnicu. 

Članstvo u povjerenstvima traje tri godine, a može se produžiti i na više trogodišta. Ipak se preporuča da se članovi i članice povremeno izmjene.

§ 2. Voditelj/ica povjerenstva saziva sjednice, predlaže predmet rasprave i prema dogovorenom i predloženom dnevnom redu ravna radom sjednice.

Tajnk/ica pomaže voditelju/ici i vodi zapisnik sjednica. Zapisnik sjednica dostavlja Tajništvu Konferencije.

U odsutnosti voditeljice zamjenjuje je tajnk/ica.

Član 5

Rad Povjerenstava odvija se na sjednicama. Sjednice se održavaju dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Svi su članovi/ice dužni sudjelovati na sastancima. Član koja izostane više od dva puta za redom bez opravdanoga razloga prestaje biti članicom povjerenstva. Prijevremeni prekid mandata može biti i iz drugih razloga, zbog prestanaka vršenja službe ili na zahtjev više poglavarice. U slučaju prijevremenoga prekida mandata pojedinog člana/ice voditelj/ica povjerenstva o tome obavijesti Vijeće Konferencije. Vijeće imenuje drugog člana/icu koji/a ne mora biti iz iste ustanove.

Član 6

Voditeljica povjerenstva jednom godišnje Tajništvu Konferencije dostavlja izvješće o radu. Na Plenarnoj skupštini podnosi izvješće svim članicama Konferencije.

Član 7

Hrvatska redovnička konferencija podmiruje troškove rada povjerenstva na temelju stvarnih potreba i predloženih projekata. Projekti i potrebe obrazlažu se vodstvu Konferencije u pisanom obliku. Proučivši ih, Vijeće Konferencije donosi odluku o financiranju.

Dobivena sredstva Povjerenstva troše isključivo u namjenske svrhe. O tome se podnosi izvješće Plenarnoj skupštini Konferencije.

Slijedeći članak:
Statuti Unije europskih...
Povratak na sve članke
 
 
XXXIV. redovnički dani u Splitu
 • Od 21. do 22. rujna 2018. godine u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja, Trg Gaje Bulata 3, Split.
XXXIV. redovnički dani u Zagrebu
 • Od 28. do 29. rujna 2018. godine u Zagrebu u Franjevačkom samostanu u Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2.
XXXIV. redovnički dan u Rijeci
 • 29. rujna 2018. godine u dvorani u Nadbiskupiji, Ivana Pavla II., br. 1, Rijeka.
Seminar za medicinske sestre redovnice
 • Od 5. do 7.  listopada 2018. u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu.
XXXIV. redovnički dan u Srijemskoj Mitrovici
 • 6. listopada 2018. godine u Srijemskoj Mitrovici
Seminar za kućne poglavarice i druge sestre redovnice južnog dijela Hrvatske
 • od 7. do 10. listopada 2018. u Duhovnom centru "Oaza sv. Marije Krucifikse" na Kamenu, Sv. Mihovila 43, Split.
Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije (2018.)
 • 17. i 18. listopada 2018. u franjevačkom samostanu u zagrebačkoj Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2

Izdavaštvo

Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”

Linkovi