Pravilnik povjerenstava HRK

 
English

Pravilnik povjerenstava HRK

Pravilnik povjerenstava HRK

OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovaj Pravilnik se donosi temeljem Statuta (čl. 41. – 47.) Hrvatske redovničke konferencije.

Ovaj Pravilnik donosi pravila koja određuju ustrojstvo i djelovanje pojedinih Povjerenstava Hrvatske redovničke konferencije.

Povjerenstva su radna tijela Hrvatske redovničke konferencije.

Član 2

Povjerenstva Hrvatske redovničke konferencije su:

  • Povjerenstvo za početnu formaciju redovnika i redovnica;
  • Povjerenstvo za trajnu formaciju redovnika i redovnica;
  • Povjerenstvo za predškolski  i školski odgoj u ustanovama koje vode redovničke ustanove ili su u njihovu vlasništvu;
  • Povjerenstvo za medicinske sestre članice redovničkih ustanova;
  • Povjerenstvo za promicanje redovničkih zvanja;
  • Povjerenstvo za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost.

Član 3

Povjerenstva tvore: voditelj/ica, tajnik/ca i članovi/ice. 

Na sjednicama povjerenstva može sudjelovati i predsjednik/ica Konferencije ili njegova/njezina zastupnik/ica.

Član 4

§ 1. Sve članove/ice povjerenstva bira ili predlaže Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije. Na prvom sastanku povjerenstva članovi/ice između sebe biraju voditelja/voditeljicu i tajnika/tajnicu. 

Članstvo u povjerenstvima traje tri godine, a može se produžiti i na više trogodišta. Ipak se preporuča da se članovi i članice povremeno izmjene.

§ 2. Voditelj/ica povjerenstva saziva sjednice, predlaže predmet rasprave i prema dogovorenom i predloženom dnevnom redu ravna radom sjednice.

Tajnk/ica pomaže voditelju/ici i vodi zapisnik sjednica. Zapisnik sjednica dostavlja Tajništvu Konferencije.

U odsutnosti voditeljice zamjenjuje je tajnk/ica.

Član 5

Rad Povjerenstava odvija se na sjednicama. Sjednice se održavaju dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Svi su članovi/ice dužni sudjelovati na sastancima. Član koja izostane više od dva puta za redom bez opravdanoga razloga prestaje biti članicom povjerenstva. Prijevremeni prekid mandata može biti i iz drugih razloga, zbog prestanaka vršenja službe ili na zahtjev više poglavarice. U slučaju prijevremenoga prekida mandata pojedinog člana/ice voditelj/ica povjerenstva o tome obavijesti Vijeće Konferencije. Vijeće imenuje drugog člana/icu koji/a ne mora biti iz iste ustanove.

Član 6

Voditeljica povjerenstva jednom godišnje Tajništvu Konferencije dostavlja izvješće o radu. Na Plenarnoj skupštini podnosi izvješće svim članicama Konferencije.

Član 7

Hrvatska redovnička konferencija podmiruje troškove rada povjerenstva na temelju stvarnih potreba i predloženih projekata. Projekti i potrebe obrazlažu se vodstvu Konferencije u pisanom obliku. Proučivši ih, Vijeće Konferencije donosi odluku o financiranju.

Dobivena sredstva Povjerenstva troše isključivo u namjenske svrhe. O tome se podnosi izvješće Plenarnoj skupštini Konferencije.

Slijedeći članak:
Statuti Unije europskih...
Povratak na sve članke
 
 
Akademija uz 150. obljetnicu dolaska Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovo
  • 20. lipnja 2018. u 18 sati u Dvorani sjemeništa na Šalati, Voćarska 106

Izdavaštvo

Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte

Linkovi