Pravilnik povjerenstava HKVRPP-a

 
English

Pravilnik povjerenstava HKVRPP-a

Pravilnik povjerenstava HKVRPP-a

Opće odredbe

Član 1
Ovaj Pravilnik donosi pravila koja određuju ustrojstvo i djelovanje pojedinih Povjerenstava Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica.
Povjerenstva su radna tijela Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica.

Član 2
Povjerenstva Hrvatske unije redovničkih poglavarica su:
Povjerenstvo za početni redovnički odgoj,
Povjerenstvo za trajnu formaciju redovnica,
Povjerenstvo za medicinske sestre,
Povjerenstvo za predškolski odgoj.

Član 3
Povjerenstva tvore: voditeljica, tajnica i članice. 
Na sjednicama Povjerenstva može sudjelovati i predsjednica Unije ili njezina zastupnica.

Član 4
§ 1. Sve članice Povjerenstva bira ili predlaže Plenarna skupština Hrvatske unije redovničkih poglavarica. Na prvom sastanku Povjerenstva članice između sebe biraju voditeljicu i tajnicu. 
Članstvo u vijeću traje tri godine, a može se produžiti i na više trogodišta. Ipak se preporuča da se članice povremno izmjene.
§ 2. Voditeljica Povjerenstva saziva sjednice, predlaže predmet rasprave i prema dogovorenom i predloženom dnevnom redu ravna radom sjednice.
Tajnica pomaže voditeljici i vodi zapisnik sjednica. Zapisnik sjednica dostavlja Tajništvu Unije.
U odsutnosti voditlejice zamjenjuje je tajnica.

Član 5
Rad Povjerenstava odvija se na sjednicama. Sjednice se održavaju dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.
Sve su članice dužne sudjelovati na sastancima. Članica koja izostane više od dva puta za redom bez opravdanoga razloga prestaje biti članicom Povjerenstva. Prijevremeni prekid mandata može biti i iz drugih razloga, zbog prestanaka vršenja službe ili na zahtjev više poglavarice. U slučaju prijevremnoga prekida mandata pojedine članice voditeljica Povjerenstva o tome obavijesti Vijeće Unije. Vijeće imenuje drugu članicu koja ne mora biti iz iste ustanove.

Član 6
Voditeljica Povjerenstva jednom godišnje Taništvu Unije dostavlja izvješće o radu. Na Plenarnoj skupštini podnosi izvješće svim članicama Unije.

Član 7
Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica podmiruje troškove rada Povjerenstva na temelju stvarnih potreba i predloženih projekata. Projekti i potrebe obrazlažu se vodstvu Unije u pisanom obliku. Proučivši ih, Vijeće Unije donosi odluku o financiranju.
Dobivena sredstva Povjerenstva troše isključivo u namjenske svrhe. O tome se podnosi izvješće Plenarnoj skupštini Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica.

Slijedeći članak:
Statuti Unije europskih...
Povratak na sve članke
 
 
Predavanja i raspored Škole za novakinje tijekom zimskoga semestra 2017
  • Semestar započinje 11. listopada, a završava 20. prosinca 2017.
49. Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije
  • 18. i 19. listopada 2017. u franjevačkom samostanu u aveniji Gojka Šuška 2, Zagreb-Dubrava
Posvećenje vremena kroz molitvu časoslova - molitveno-edukativni seminar
  • Od petka, 27. listopada u 17 sati do nedjelje, 29. listopada (oko 14 sati)

Izdavaštvo

Naviještajte
Naviještajte
Posvećeni život
Posvećeni život
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Vijesti
Vijesti
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 8., god IV., 2016.
Susret, br. 8., god IV., 2016.

Linkovi