Vijesti 2 (2023.)

Vijesti 2 (2023.) Objavljeno: 07. 02. 2024 - 21:49

Informativno glasilo HRK i KVRPPBiH

Autor: Hrvatska redovnička konferencija
Nakladnička cjelina: Časopis "Vijesti"

Drage sestre i braćo u redovništvu, dragi čitatelji!

     Ovaj broj glasila Vijesti, dviju redovničkih Konferencija, dono si pregled događanja iz drugog tromjesečja 2023. godine.

     Na prvim stranicama u rubrici Posvećeni život: u Crkvi i svijetu možemo pročitati Poruku pape Franje povodom 60. svjetskog dana molitve za zvanja koja je fokusirana na temu Zvanje - milost i poslanje. O Jubileju posvećenog života koji će se održati od 8. do 12. listopada 2025. godine u Rimu pod geslom Hodočasnici nade na putu mira ima mo mogućnost čitati u Obavijesti prefekta Dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života mons. João Braz de Aviza. Obavijest donosi informacije o pripremnim etapama za proslavu Jubileja te prijedloge s kakvim tematskim sadržajima Bogu posvećene osobe mogu živjeti „Svetu godinu“.

     Prigodom Dana molitve za svećenička i redovnička zvanja, glasilo bilježi slavlje svete mise i euharistijsko klanjanje redovni ka i redovnica Grada Zagreba i okolice. U Bosni i Hercegovini nije bilo zajedničkog okupljanja već je duhovna priprava za pros lavu Nedjelje Dobroga Pastira obilježena u samostanskim zajednicama.

     Nadalje, u rubrici Djelatnosti, Glasilo donosi pregled aktivnosti u organizaciji Hrvatske redovničke konferencije (HRK). Među ostalim, možemo biti informirani o različitim susretima: za više redovničke poglavarice, za sestre s prvim zavjetima, za redovnice koje vrše poslanje unutar samo stana, o sudjelovanju HRK na Simpoziju o Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, sažalnicu predsjedništva HRK povodom smrti mons. dr. Valentina Pozaića koji je hrvatsko redovništvo zadužio svojom pas tirskom brigom za Bogu posvećene osobe osobito na području Zagrebačke nadbis kupije. Tu su i druge informacije od kojih izdvajamo: Glasilo Vijesti dobilo priznanje Hrvatskog društva katoličkih novinara.

     Slijedi prikaz zbivanja u Bosni i Herce govini. U Sarajevu je 25. travnja 2023. go dine održana 22. skupština KVRPP BiH. Tom prigodom predavanje Pravilo u službi izgradnje i razvoja bratskih odnosa održao je dr. fra Josip Jozić OFM. Na susretu biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovi ne i članova Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercego vine središnja tema bila je 800. obljetnica Franjevačkog Pravila potvrđenog 29. stu denoga 1223. godine bulom pape Honorija III. U organizaciji Povjerenstva za predškol ski odgoj održan je stručni Seminar za dje latnike u predškolskim ustanovama.

     Glasilo je zaključeno redovitim rubrika ma Kronika redovništava u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini.

Uredništvo

 
 

Preuzmite dokument:

  Vijesti_2_2023.pdf   (3 MB)
 
Poveznice:
Prethodni članak:
Vijesti 1 (2023.)
Slijedeći članak:
Vijesti 3 (2023.)
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024. (Crkva Sv. Mati slobode, don Petra Šimića 1)
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.
Samostan Karmelićanki Božanskog Srca Isusova (Vrhovec 29, Zagreb) 

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

Zagreb, 1. ožujka 2025. 
Prijave do: 1. veljače 2025.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. ožujka 2025.
Duhovni centar Biskup fra Paškal Buconjić (Potoci 1, Mostar, BiH)

Tema: Oprost – milost i zadatak Svete godine
Voditelj: s. Dominika Anić SSFCR
Prijave do: 7. veljače 2025.          

Duhovne vježbe za više redovničke poglavarice

29. ožujka – 5. travnja 2025. (Pastoralni centar sv. Vinka Paulskog, Novigrad na Dobri 17, Duga Resa)
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 28. veljače 2025. 

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

9. – 11. svibnja 2025.
(Franjevački samostan, Košljun)
Tema: Oprost – milost i zadatak Svete godine
Voditelj: s. Krista Mijatović SCSC
Prijave do: 9. travnja 2025.

Susret za tajnice i ekonome

16. – 18. svibnja 2025.
(Kuća molitve - Masna Luka, Park Blidinje, BiH)
Tema: Oprost – milost i zadatak Svete godine
Voditelj: o. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 16. travnja 2025.

Studijsko-rekreativni dan za redovničke pripravnice

Gospić - Krasno, 27. svibnja 2025.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

30. svibnja - 1. lipnja 2025.
Duhovni centar Biskup fra Paškal Buconjić (Potoci 1, Mostar, BiH)
Tema: Oprost – milost i zadatak Svete godine
Voditelj: s. Dominika Anić SSFCR
Prijave do: 30. travnja 2025.   

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 4 (2023.)
Vijesti 4 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi