Vijesti - Novi generalni vikar franjevaca kapucina

 

Novi generalni vikar franjevaca kapucina

Novi generalni vikar franjevaca kapucina Autor: kapucini.hr
Objavljeno: 07. 09. 2018 - 08:15

Nakon izbora novog generala i njegovih, prvi puta, desetorice savjetnika (definitora), 7. rujna izborom novoga generalnoga vikara završeno je formiranje vrhovne uprave Kapucinskoga reda za šestogodište 2018.-2024.

Na službu generalnog vikara Kapucinskoga reda izabran je Jose Angel Torres Rivera. Rođen je 16. rujna 1972. u Portoriku. Doživotne zavjete položio 29. travnja 2000. Za svećenika je zaređen 15. kolovoza 2001. Godine 2008. postiže licencijat iz kanonskog prava u Rimu (Sveučilište Gregoriana). Nakon završetka studija imenovan je na službu viceprokuratora Reda, a djelovao je u Rimu i kao gvardijan u generalnoj kuriji. Nakon povratka u rodni Portoriko (2013.) bio je odgojitelj, gvardijan, župni vikar. U veljači 2017. izabran je za poglavara Kustodije Portoriko.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
XXXIV. redovnički dani u Zagrebu
  • Od 28. do 29. rujna 2018. godine u Zagrebu u Franjevačkom samostanu u Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2.
XXXIV. redovnički dan u Rijeci
  • 29. rujna 2018. godine u dvorani u Nadbiskupiji, Ivana Pavla II., br. 1, Rijeka.
Seminar za medicinske sestre redovnice
  • Od 5. do 7.  listopada 2018. u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu.
XXXIV. redovnički dan u Srijemskoj Mitrovici
  • 6. listopada 2018. godine u Srijemskoj Mitrovici
Seminar za kućne poglavarice i druge sestre redovnice južnog dijela Hrvatske
  • od 7. do 10. listopada 2018. u Duhovnom centru "Oaza sv. Marije Krucifikse" na Kamenu, Sv. Mihovila 43, Split.
Plenarna skupština Hrvatske redovničke konferencije (2018.)
  • 17. i 18. listopada 2018. u franjevačkom samostanu u zagrebačkoj Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2

Izdavaštvo

Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”

Linkovi