Vijesti - Dominikanka doktorica filozofije znanosti

 

Dominikanka doktorica filozofije znanosti

Dominikanka doktorica filozofije znanosti Objavljeno: 08. 11. 2018 - 18:21

Dominikanka sestra Ivana Pavla Novina obranila je 8. studenoga 2018. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju iz filozofije znanosti pod naslovom „Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije“. Mentor je bio dr. sc. Stipe Kutleša (Institut za filozofiju, Zagreb), a u Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada bili su prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić (Hrvatsko katoličko sveučilište), dr. sc. Boris Kožnjak (Institut za filozofiju), doc dr. sc. Sandro Skansi (Hrvatski studiji). Obrani su nazočili mentor, prodekani, profesori i skupina studenata Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na kojem s. Ivana Pavla predaje te nekoliko sestara dominikanki.

U uvodnom izlaganju doktorandica je u trajanju od 45 minuta prikazala svoja doktorska istraživanja, metodologiju rada i temeljne zaključke disertacije. Temeljno pitanje doktorskoga rada bilo je: može li suvremena kozmologija na pitanje kozmosa odgovoriti nekim tzv. čisto empirijskim putem ili se treba shvatiti šire?

Odgovor na to pitanje Novina je dala na tri razine, u tri dijela rada. Prvo, uvidom u povijesni razvitak kozmologije, s naglaskom na iskustvene temelje kozmologije, istražila je narav odnosa filozofije i kozmologije i dublje promjene, tzv. migracije pojmova i transformacije pitanja, te došla do zaključka da se komplementarnim pristupom može ponuditi barem potpuniji odgovor na pitanje kozmosa i da je filozofija potrebna kozmologiji u logičkom, epistemološkom i metafizičkom smislu.

Drugo, analizom temelja suvremene kozmologije, tj. standardnoga kozmološkog modela (kozmološki princip, teorija relativnosti, potvrda širenja univerzuma, nukleosinteza velikoga praska i kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje) Novina otkriva da su empirijske spoznaje o svemiru važne i brojne, ali da nisu posve cjelovite. To pak upućuje na tehnička i fundamentalna ograničenja suvremene kozmologije koja otvaraju niz znanstvenih i filozofijskih pitanja te vode do zaključka kako je, ako se želi barem približiti cjelovitom odgovoru na pitanje kozmosa, potrebno izgraditi obuhvatniju kozmologiju koja bi uključivala i fiziku i filozofiju, što izravno upućuje na potrebu promišljanja načina funkcioniranja znanosti i tzv. statusa teorijske fizike i filozofije koje su pozvane na očuvanje vlastite autonomije, ali i na komplementaran pristup pitanju kozmosa.

Treće, analizom temeljnih obilježja suvremene kozmologije, shvaćene kao empirijske discipline, Novina pokazuje kako se suvremena kozmologija suočava s više vrsta ograničenja; ograničenja tehničke naravi (koja će u budućnosti možda moći biti prevladana i s onima koja neće), ograničenja koja proizlaze iz naravi predmeta (načelna nemogućnost eksperimentiranja s kozmosom kao cjelinom) te ograničenja koja postavlja narav modela koji predstavljaju pertinentno spoznajno sredstvo suvremene znanosti. Tako isprepletenost i neodvojivost znanosti i filozofije glede pitanja kozmosa otkrivaju nužnost komplementarnog pristupa, ali i potrebu da se suvremena kozmologija shvati šire, kao znanstveno-filozofijska disciplina.

U zaključku svog izlaganja s. Ivana Pavla je jezgrovito istaknula: „Uzme li se u obzir raspon istraživanja ovoga doktorskoga rada, koji uključuje uvid u povijesni razvoj kozmološke misli, analizu temelja suvremene kozmologije, promišljanja izazova koji stoje pred teorijskom fizikom i filozofijom glede pitanja kozmosa i kritički osvrt na određenje suvremene kozmologije kao empirijske discipline Novina smatra da se opravdano može zaključiti kako se cjelovit odgovor na pitanja kozmosa ne može dati nekim čisto empirijskim putem. Analiza specifikuma suvremene kozmologije otkriva da suvremena kozmologija nužno sadrži i znanstvene i filozofijske elemente; ona nije čisto znanstvena disciplina. Suvremena kozmologija se suočava s nizom tehničkih i fundamentalnih ograničenja te je na koncu prisiljena na tzv. filozofijske odabire. Suvremena kozmologija je po naravi filozofična. Ta je pak filozofičnost, ali i narav njezina predmeta, poziva na poznavanje vlastitih granica i upoznavanje s filozofijom te na koncu na komplementaran pristup pitanju kozmosa. Stoga se suvremena kozmologija mora razumjeti kao znanstveno-filozofijska disciplina. Samo komplementaran pristup, spoj fizikalne (tj. empirijske) kozmologije i filozofije kozmologije mogu kozmologe i filozofe približiti cjelovitijim odgovorima na pitanja kozmosa. Dakle, suvremena kozmologija bi trebala uključivati fizikalnu (tj. empirijsku) kozmologiju i filozofiju kozmologije. Štoviše, ako 'suvremenost' shvatimo kao uvijek novu težnju da se na postavljena pitanja (u ovom slučaju pitanja kozmosa) ponudi precizniji i cjelovitiji odgovor, tada se na temelju ovog istraživanja može zaključiti da se 'suvremenost' suvremene kozmologije očituje upravo u težnji i naporima za formiranje obuhvatnije kozmologije.“

Sestra Ivana Pavla rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je 2008. filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu s temom „Prostor i vrijeme – filozofijski problem“. Prve zavjete u Kongregaciji sestara dominikanki svetih anđela čuvara položila je 2007. godine. Od 2010. djelovala je kao vanjski suradnik, a od listopada 2018. zaposlena je kao asistent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvodeći nastavu na kolegijima: Logika, Izabrana pitanja iz suvremene metafizike, Suvremena znanost i postojanje Boga, Uvod u filozofiju Tome Akvinskoga, Filozofijska analiza Augustinovih „Ispovijesti“ i Izabrane teme (kozmološke) iz antičke filozofije. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija te je autor više znanstvenih radova.

 
 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Škola za novakinje - ljetni semestar 2018/19.

Semestar započinje 7. veljače, a završava 2. svibnja 2019.

Seminar za sestre juniorke

Od 3. do 6. svibnja 2019. u Karmelu sv. Ilije na Buškom jezeru (Zidine, Bosna i Hercegovina)

Seminar za članice Hrvatske redovničke konferencije

Od 6. do 9. svibnja 2019. u Duhovnom centru Gospe karmelske u Krku (Šetalište Dražica 2)

Studijsko-rekreativni dana Novicijatske škole

8. svibnja 2019. Posjet Pleterju (kartuzijanskom samostanu), Stični (cistercitskom samostanu) i Bledu.

Dani zajedništva u samostanu sestara Klanjateljica Krvi Kristove

10. - 12. svibnja 2019. u Ivancu, Ivanečki Vrhovec 36a

Tjedan molitve za duhovna zvanja 2019.

10. svibnja 2019. u 20,30 sati u franjevačkoj crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. 

Vijećanje redovničkih odgojitelja

Od 16. do 18. svibnja 2019. u Ličkom Osiku

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.

Linkovi