Statistike na europskoj razini

 

Statistike na europskoj razini

Preuzeto iz predavanja s. Enrice Rosanne, FMA Redovnički život u Europi - izazov za Crkvu i europsko društvo.
Cijeli tekst članka

Premisa

God. 1969. 47,8% svih redovnika i 56,1% redovnica dolazilo je iz Europe, dok su iste godine svega 40,1% katolika činili Europljani. Nakon 38 godina, 2007. godine, Europa je i dalje bila kontinent s najvećim brojem posvećenih osoba: na Starom kontinentu je živjelo naime 40,5% redovnikâ i 41,5% redovnicâ. U promatranom vremenskom razdoblju pad broja posvećenih osoba je bez ikakve sumnje bio strelovit i stalan, ali ipak, bar za sada, koči ga usporedno povećanje prosječne životne dobi. Riječ je o padu koji treba dovesti u vezu sa smanjenim udjelom Europe na razini svjetske Crkve: broj krštenika u Europi 2007. godine iznosio je svega 24,7% od ukupnog broja krštenika, sa smanjenjem za gotovo 15% u vremenskom razdoblju od četrdeset godina. To se smanjenje tumači bilo kao posljedica općeg demografskog pada bilo zbog manje dinamičnosti europskih crkvenih sredinâ. Među mnoštvom podataka koje bi se moglo citirati a koji ukazuju na činjenicu da je katolištvo u Europi shrvao umor opaža se sve veći broj, također u obiteljima u kojima su oba roditelja kršteni, onih koji se odlučuju ne krstiti dijete po rođenju kako bi mu se pustilo da jednom kada odraste ono samo o tome donese odluku. Riječ je o odluci koja za sobom povlači jednu drugu: sustezati se od svakog vjerskog odgoja kako se ne bi utjecalo na buduće odluke. To su odluke koje jasno iznose na vidjelo obezvrjeđivanje i marginaliziranje govora o vjeri, koji više nije postavljen kao temelj osobnosti, već je smješten na područje komplementarnih izbora na koje se pojedinac može odlučiti i u mladenačkoj ili odrasloj dobi. Nije teško shvatiti kako takav način djelovanja i shvaćanja vjerske izobrazbe obavezuje Crkvu da drukčije osmisli odgojno pitanje, koje će se razlikovati od postojeće prakse. Danas se može s pravom pretpostaviti da odrasli Europljanin ima neku vjersku naobrazbu, ili ako ništa drugo a ono bar informaciju o vjeri, koju je primio u obitelji i da ova potonja brine za pripadnost crkvenoj stvarnosti (krštenje, prva pričest, krizma te pripadajuće kateheze). Zna se dogoditi da vremenom ta veza oslabi te stoga postaje nužna "ponovna evangelizacija", ali se uvijek polazi od jednog "iskrčenog terena", dozivaju se u svijest već poznata znanja. U doglednoj budućnosti, koja je po mnogo čemu već započela, porast će broj odraslih kojima će se pružati prvi navještaj i kojima će se saopćavati poruku koja je njima potpuno nepoznata.

Podaci

Redovnici/e (papinsko pravo i dijecezansko pravo)

Godina Svećenici Trajni đakoni Braća Redovnice
1982. 74.297 174 33.628 511.967
2007. 58.422 319 18.693 310.138
Varijacije % -21,4 +83,3 -44,4 -39,4

Ako usporedimo Europu s ostatkom svijetom: God. 1982.: u Europi je bilo 33,7% katolika (i europsko pučanstvo je bilo 39,8% katoličko); u Europi je boravilo 48,2% redovnika svećenika, 45,4% braće redovnika i 54,4% redovnica. God. 2007.: u Europi je bilo 24,7% katolika (europsko pučanstvo je bilo 40,1% katoličko); u Europi boravi 43,1% redovnika svećenika, 49,5% braće i 41,5% redovnica.

Redovnice (papinskog prava)

Godina Novakinje Redovnice s privremenim zavjetima
1982. 4.685 10.817
2007. 2.641 10.641
Varijacije % -43,6 -1,6

God. 1982: u Europi je bilo 29,0% svih novakinja u svijetu i 30,8% redovnica s privremenim zavjetima. God. 2007: u Europi je bilo 15,3% svih novakinja u svijetu i 21,1% redovnica s privremenim zavjetima.

Redovnice

Godina Vječni Privremeni Novakinje
1982. 338.702 12.861 4.949
2007. 213.319 9.338 1.898
Varijacije % -37,0 -27,4 -61,6

Dinamika opadanja, u cjelini uzevši, je zajednička i aktivnim i kontemplativnim zajednicama (različit je slučaj ako se pogleda stvarnost nekih samostana koje resi osobita živost, ali kao što se zna jedna lasta – sa sociološkoga gledišta – ne čini proljeće…), no ipak je u stanovitoj mjeri naglašenija među redovnicama iz aktivnih redovničkih zajednica (te stoga bar dijelom imaju pravo i oni koji hvale superiornost kontemplativnog života). Što se pak tiče činjenice da redovnice s privremenim zavjetima bilježe manji pad od novakinja to se može povezati sa činjenicom da je u slučaju novakinja promatrano razdoblje od jedne ili najviše dvije godine dok zavjetovane sestre obuhvaćaju šire vremensko razdoblje te će se možda taj podatak više ustaliti. Može također biti da u podatke o zavjetovanim sestrama ulazi poveći broj redovnica iz drugih zemalja, dok novakinje više odražavaju nacionalnu provenijenciju. U sadašnjem trenutku ne postoje pouzdani podaci o toj temi (koja je usto veoma osjetljiva i bogata religijskim i kulturnim implikacijama). U Europi redovničke ustanove ne uspijevaju više, same, održavati onu veliku mrežu ustanovâ koje su one same uspjele stvoriti tijekom proteklih stoljećâ. One se stoga pitaju što im je činiti: odreći se djelovanja; smanjiti njihov broj aktivnosti; tražiti pomoć izvana i tako nastaviti s dosadašnjim radom… Odbacujući ideju o "uvozu" redovnikâ i redovnicâ iz Latinske Amerike, Afrike i Azije, kako bi se redovito nastavilo s radom, nekako se provedivijim čini rad na posadašnjenju pri čemu će se uteći sudjelovanju laikâ (i oni su odgovorni za budućnost Crkve) i suradnji među različitim redovničkim zajednicama u formaciji i apostolatu. Osnovno pitanje koje nam se postavlja jest ovo: hoće li redovništvo pronaći drugo snažno središte, koje više neće biti europsko? I ne samo to, već koji utjecaj europsko društvo vrši na redovništvo i obratno? A mi?

Povratak na sve članke
 
 
Škola za novakinje - Ljetni semestar akad. god. 2017./2018
  • 20. veljače 2018. - početak ljetnog semestra Škole za novakinje
Dani otvorenih vrata u samostanu Klanjateljica Krvi Kristove u Ivancu
  • od 23. do 25. veljače 2018. Ivanečki Vrhovec 36a
Klanjanje Presvetom za mlade
  • 24. veljače 2018. u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu s početkom u 19 sati.
Seminari za sestre na Krku

Termini seminara:

  • 26. veljače - 1. ožujka 2018. (za više poglavarice)
  • 12. – 15. ožujka 2018. (za sestre)
  • 14. – 17. svibnja 2018. (za sestre)
Stručni skup za odgojitelje u katoličkim vrtićima
  • 2. i 3. ožujka 2018. u prostorijama Dječjeg vrtića "Sv. Josip", Granešina 7. Zagreb
Korizmena duhovna obnova za mlade u samostanu Klanjateljica Krvi Kristove

3. ožujka 2018. u 10:30 u samostanu Klanjateljica Krvi Kristove u Zagrebu, Miramarska cesta 100

47. vijećanje redovničkih odgojitelja
  • od 9. do 11. ožujka 2018. u samostanu službenica Milosrđa na Kamenu u Splitu (Sv. Mihovila 43)

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte
Posvećeni život
Posvećeni život
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Vijesti
Vijesti

Linkovi