[Video] - Papa Franjo s mladim Bogu posvećenim osobama

 

[Video] - Papa Franjo s mladim Bogu posvećenim osobama

Objavljeno: 21. 09. 2015 - 15:46

Ne bacajte bombu ogovaranja!

Pročitajte čitav tekst:
Papa Franjo s mladim Bogu posvećenim...
Povratak na sve videe
 

Izdavaštvo

Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte
Posvećeni život
Posvećeni život
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Vijesti
Vijesti
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 9., god V., 2017.

Linkovi