[Video] - Fra Berard Barčić proslavio 105. rođendan i 90 godina redovništva

 

[Video] - Fra Berard Barčić proslavio 105. rođendan i 90 godina redovništva

Autor: ika
Objavljeno: 22. 09. 2015 - 15:45

Dug život Božji je dar i mogućnost da se čini dobro

Pročitajte čitav tekst:
Fra Berard Barčić proslavio 105....
Povratak na sve videe
 

Izdavaštvo

Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine
Naviještajte
Naviještajte
Posvećeni život
Posvećeni život
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Apostolska konstitucija VULTUM DEI QUAERERE o ženskom kontemplativnom životu
Vijesti
Vijesti
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 9., god V., 2017.

Linkovi