Vijesti - Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu

 

Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu

Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu Objavljeno: 02. 03. 2016 - 15:07

"Služba Božja" i "Diacovensia"

U Godini posvećenoga života dva su teološka znanstvena časopisa svoje brojeve posvetili temama posvećenoga života. Služba Božja je svoj najnoviji broj (2015/3-4) posvetila okvirnoj temi: „Redovništvo - nekoć i danas“. Teološki časopis Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu Diacovensia također je u svome najnovijem broju (2015/4) objavio radove proizašle iz prošlogodišnjega Teološko-pastoralnoga seminara za svećenika na temu "Aktualnost Bogu posvećenog života za kršćansku duhovnost i pastoral".

Glavni urednik „Službe Božje“ prof. dr. sc. Anđelko Domazet u uvodniku piše: „U vremenu smanjenog redovničkog zanosa, kakvo je ovo naše, nužno je zastati i iznova potražiti zaboravljeni izvor i nadahnuće redovničke egzistencije. Nadam se da će ovaj tematski broj biti od koristi svima koji problem i poslanje redovništva žele vidjeti u širem kontekstu življenja radikalne kršćanske egzistencije u promijenjenim društvenim prilikama i okolnostima. Neka ponuđeni tekstovi i razmišljanja naših autora, iz različitih perspektiva, budu ponajprije samim redovnicima i redovnicama, a onda i vjernicima uopće, nadahnuće novoga puta, novoga približavanja Isusovu evanđelju.“

Prigodni broj donosi osam članaka u kojima se razmišlja o različitim temama redovništva: Franjevci u našim krajevima u 13. stoljeću (fra Željko Tolić), Staro i istočno monaštvo i rano franjevaštvo u spisima Anđela Klarenskog (fra Marinko Peić), Pravo franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Dalmaciji na župe u vrijeme fra Ivana Markovića (fra Jure Brkan), Apostolat redovnica u Sjedinjenim američkim državama (s. Thea Filipović - s. Krista Mijatović), Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas (fra Ivan Karlić), Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu "izlaska" kao poslanja Crkve i posvećenog života (s. Valerija Kovač), Zajedništvo kod Terezije Avilske (don Edvard Punda), Posvećeni život i jedinstvo kršćana (fra Ivan Macut). Članci se u cijelosti mogu pročitati i skinuti na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske „Hrčak“, na ovom linku.

U časopis „Diacovensia“ s. Silvana Fužinato u svome radu piše o Bogu posvećenom životu u Novom zavjetu, a Ivan Bodrožić o istome, i njegovu povijesnome razvoju, u patristici. Mirjana Pinezić istražuje povijesne i teološke temelje nastanka posvećenoga života u svijetu, a s. Valentina Mandarić progovara o profetizmu posvećenoga života i važnosti nade za suvremeni svijet. S. Marija Pehar piše o Mariji kao savršenome uzoru posvećenoga života. Ivica Raguž predstavlja važnu temu svećeničke poslušnosti, dok Franjo Podgorelec donosi misli o ulozi molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana. Marijan Steiner u svome radu piše o sintagmi »Sentire cum Ecclesia« sv. Ignacija Loyolskog. Srećko Koralija predstavlja nam svoje razmatranje o dominikanskom poslanju propovijedanja, a s. Krista Mijatović u svome se radu bavi temom redovnica u pastoralu suvremene župe na primjeru Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa. Članci se u cijelosti mogu pročitati i skinuti na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske „Hrčak“, na ovom linku.

 
Poveznice:
Prethodni članak:
Prilog o završetku Godine...
Slijedeći članak:
Kontemplirajte
Povratak na sve vijesti
 
 
Znanstveni skup povodom pet i pol stoljeća samostana franjevaca trećoredaca na Glavotoku

U Samostanu svete Marije na Glavotoku na otoku Krku održat će se 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. znanstveni skup „Mostir svete Marije na Glavi Otoka“. Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti (druga pol. XV. stoljeća ‒ 2018.). 

Redovnički dani 2018.

Tema Redovničkih dana: Za novo vino nove mješine

Izdavaštvo

Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Vijesti
Vijesti
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Aplikacija za pametne telefone „Susret Zovem Te”
Vijesti
Vijesti
Za novo vino nove mješine
Za novo vino nove mješine

Linkovi