Vijesti - Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu

 

Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu

Prilozi dvaju teoloških časopisa o posvećenome životu Objavljeno: 02. 03. 2016 - 15:07

"Služba Božja" i "Diacovensia"

U Godini posvećenoga života dva su teološka znanstvena časopisa svoje brojeve posvetili temama posvećenoga života. Služba Božja je svoj najnoviji broj (2015/3-4) posvetila okvirnoj temi: „Redovništvo - nekoć i danas“. Teološki časopis Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu Diacovensia također je u svome najnovijem broju (2015/4) objavio radove proizašle iz prošlogodišnjega Teološko-pastoralnoga seminara za svećenika na temu "Aktualnost Bogu posvećenog života za kršćansku duhovnost i pastoral".

Glavni urednik „Službe Božje“ prof. dr. sc. Anđelko Domazet u uvodniku piše: „U vremenu smanjenog redovničkog zanosa, kakvo je ovo naše, nužno je zastati i iznova potražiti zaboravljeni izvor i nadahnuće redovničke egzistencije. Nadam se da će ovaj tematski broj biti od koristi svima koji problem i poslanje redovništva žele vidjeti u širem kontekstu življenja radikalne kršćanske egzistencije u promijenjenim društvenim prilikama i okolnostima. Neka ponuđeni tekstovi i razmišljanja naših autora, iz različitih perspektiva, budu ponajprije samim redovnicima i redovnicama, a onda i vjernicima uopće, nadahnuće novoga puta, novoga približavanja Isusovu evanđelju.“

Prigodni broj donosi osam članaka u kojima se razmišlja o različitim temama redovništva: Franjevci u našim krajevima u 13. stoljeću (fra Željko Tolić), Staro i istočno monaštvo i rano franjevaštvo u spisima Anđela Klarenskog (fra Marinko Peić), Pravo franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Dalmaciji na župe u vrijeme fra Ivana Markovića (fra Jure Brkan), Apostolat redovnica u Sjedinjenim američkim državama (s. Thea Filipović - s. Krista Mijatović), Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas (fra Ivan Karlić), Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu "izlaska" kao poslanja Crkve i posvećenog života (s. Valerija Kovač), Zajedništvo kod Terezije Avilske (don Edvard Punda), Posvećeni život i jedinstvo kršćana (fra Ivan Macut). Članci se u cijelosti mogu pročitati i skinuti na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske „Hrčak“, na ovom linku.

U časopis „Diacovensia“ s. Silvana Fužinato u svome radu piše o Bogu posvećenom životu u Novom zavjetu, a Ivan Bodrožić o istome, i njegovu povijesnome razvoju, u patristici. Mirjana Pinezić istražuje povijesne i teološke temelje nastanka posvećenoga života u svijetu, a s. Valentina Mandarić progovara o profetizmu posvećenoga života i važnosti nade za suvremeni svijet. S. Marija Pehar piše o Mariji kao savršenome uzoru posvećenoga života. Ivica Raguž predstavlja važnu temu svećeničke poslušnosti, dok Franjo Podgorelec donosi misli o ulozi molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana. Marijan Steiner u svome radu piše o sintagmi »Sentire cum Ecclesia« sv. Ignacija Loyolskog. Srećko Koralija predstavlja nam svoje razmatranje o dominikanskom poslanju propovijedanja, a s. Krista Mijatović u svome se radu bavi temom redovnica u pastoralu suvremene župe na primjeru Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa. Članci se u cijelosti mogu pročitati i skinuti na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske „Hrčak“, na ovom linku.

 
Poveznice:
Prethodni članak:
Prilog o završetku Godine...
Slijedeći članak:
Kontemplirajte
Povratak na sve vijesti
 
 
Raspored predavanja Novicijatske škole - ljetni semestar 2016/17.
  • Škola za novakinje počinje 15. veljače i traje do 19. svibnja 2017. 
46. Vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica
  • 4. i 5. svibnja 2017. u Domu pastoralnih susreta, Lovran (kod Sestara Presvetoga Srca Isusova, ul. M. Tita 124).
Seminar za sestre juniorke
  • 12. i 13. svibnja 2017. u Marijinom dvoru, Lužnica kod Zaprešića. 
Redovnički dani 2017.
  • Redovnički dan u Rijeci – prva subota u rujnu - 2. IX. 2017.
  • Redovnički dani u Splitu – drugi petak i subota u rujnu - 8. i 9. IX. 2017.
  • Redovnički dani u Zagrebe – treći petak i subota u rujnu - 15. i 16. IX. 2017.
  • Redovnički dan u Dubrovniku - četvrta subota u rujnu - 23. IX. 2017.
  • Redovnički dan u Đakovu - jedna subota u listopadu 2017.

Izdavaštvo

Susret, br. 8., god IV., 2016.
Susret, br. 8., god IV., 2016.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi
Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi
Vijesti
Vijesti
Kontemplirajte
Kontemplirajte
Vijesti
Vijesti

Linkovi