Događanja - Predbilježbe za četvrti nastavni ciklus studija „Teologije posvećenog života“

 

Predbilježbe za četvrti nastavni ciklus studija „Teologije posvećenog života“

Dana: 24. 06. 2019

Od 1. listopada 2019. započinje četvrti dvogodišnji ciklus nastave TPŽ-a u Zagrebu. U tijeku su predbilježbe.

U tijeku su predbilježbe za upis koje se mogu izvršiti javljanjem na slijedeće telefonske brojeve i e-adrese: 095/7779256 i 099/8777758; tpz.tajnistvo@gmail.com i  jure.zecevic.bozic@gmail.com. 

Efektivni upisi onih koji se predbilježe, provesti će se u rujnu i listopadu 2019. godine. Laici će se primati samo u onoj mjeri u kojoj redovnice i redovnici ne popune kvotu do 45 polaznika, budući da je kapacitet upisne godine u Remetama (zbog veličine dvorane) do 45 polaznika.

TPŽ je studij za osobne potrebe u smislu cjeloživotnog obrazovanja, prvenstveno osoba koje pripadaju različitim oblicima posvećenog života, ali ga može pohađati i određenibroj vjernika laika, ukoliko su za to, u danoj situaciji, ispunjeni organizacijski i drugi uvjeti.Glavna svrha studija TPŽ-a jest da osobama posvećenog života u našoj Crkvi i društvu omogući produbljenje, osmišljenje i osvježenje vlastitoga specifičnog Bogu posvećenog života i duhovnosti pomoću odgovarajućih nastavnih predmeta, seminara i vježbi, polazeći odteorijsko-znanstvene i praktično-provedbene razine.

Premda se ne radi o visokoškolskom studijskom programu, radi lakše izvedbe studij TPŽ-a je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava. Pri utvrđivanju opterećenja studenata, uzimaju se u obzir: satnica, odnosno prisutnost na predavanjima i vježbama,vrijeme provedeno u konzultacijama, te osobni rad na zadanoj literaturi za spremanje ispita izavršnog rada. Cjeloviti studij sadrži ukupno 60 ECTS bodova, uključujući i 8 bodova kojima se vrednuje pisani završni rad pod vodstvom mentora. Da bi primio završnu diplomu cjelovitog studija student mora ostvariti 52 ECTS boda iz nastavnih predmeta i 8 bodova izzavršnog rada. Cjeloviti studij traje jednu akademsku godinu, tj. dva semestra, a izvođenje studija se raspoređuje na dvije akademske godine, tj. četiri semestra. Cjeloviti studij završava »Diplomom iz Teologije posvećenog života«. Uz mogućnost pohađanja i apsolviranjacjelovitog studija TPŽ pruža mogućnost apsolviranja i triju načina parcijalnog studija za kojedobivaju odgovarajuće potvrdnice i potvrde.

 
Poveznice:
Povratak na sve vijesti
 
 
Predbilježbe za četvrti nastavni ciklus studija „Teologije posvećenog života“

Od 1. listopada 2019. započinje četvrti dvogodišnji ciklus nastave TPŽ-a u Zagrebu. U tijeku su predbilježbe.

XXXV. Redovnički dani 2019.

Tema Dana: „Radujte se i kličite“

Seminar za medicinske sestre redovnice
  • Od 11. do 13. listopada 2019. u Kući Betanija na Velom Lošinju

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Vijesti
Vijesti
Cor orans
Cor orans
Vijesti
Vijesti
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Ekonomija u službi karizme i poslanja
Susret, br. 10., god. VI., 2018.
Susret, br. 10., god. VI., 2018.

Linkovi