Redovnički dani 2017.

Redovnički dani 2017.

Objavljeno: 02. 09. 2017 - 23:37
 • Redovnički dan u Rijeci – prva subota u rujnu - 2. IX. 2017.
 • Redovnički dan u Dubrovniku - druga subota u rujnu - 9. IX. 2017.
 • Redovnički dani u Zagrebu – treći petak i subota u rujnu - 15. i 16. IX. 2017.
 • Redovnički dani u Splitu – četvrti petak i subota u rujnu - 22. i 23. IX. 2017.
 • Redovnički dan u Đakovu - druga subota u listopadu - 14. X. 2017.


više  
 

Redovnički dan u Bosni i Hercegovini

Redovnički dan u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: 09. 09. 2017 - 06:24
 • 9. rujna 2017. u franjevačkom samostanu i župi sv. Ante Padovanskoga na Humcu. 


više  
 

Seminar za medicinske sestre redovnice

Seminar za medicinske sestre redovnice

Objavljeno: 06. 10. 2017 - 01:03
 • Od 6. do 8.  listopada 2017. u Katoličkom školskom centru u Šibeniku.


više  
 

 
 
 
Redovnički dani 2017.
 • Redovnički dan u Rijeci – prva subota u rujnu - 2. IX. 2017.
 • Redovnički dan u Dubrovniku - druga subota u rujnu - 9. IX. 2017.
 • Redovnički dani u Zagrebu – treći petak i subota u rujnu - 15. i 16. IX. 2017.
 • Redovnički dani u Splitu – četvrti petak i subota u rujnu - 22. i 23. IX. 2017.
 • Redovnički dan u Đakovu - druga subota u listopadu - 14. X. 2017.
Redovnički dan u Bosni i Hercegovini
 • 9. rujna 2017. u franjevačkom samostanu i župi sv. Ante Padovanskoga na Humcu. 
Seminar za medicinske sestre redovnice
 • Od 6. do 8.  listopada 2017. u Katoličkom školskom centru u Šibeniku.

Izdavaštvo

Vijesti
Vijesti
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 9., god V., 2017.
Susret, br. 8., god IV., 2016.
Susret, br. 8., god IV., 2016.
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi
Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi
Vijesti
Vijesti

Linkovi